Tin tức - Sự kiện

HUYỆN HẢI HÀ TIẾP TỤC TRIỂN KHAI TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 MŨI 1, MŨI 2, MŨI 3 CHO CÁC TRƯỜNG HỢP TỪ ĐỦ 12 TUỔI TRỞ LÊN

15/01/2022 6:00:00 CH
239
CHUYÊN MỤC: TRUYỀN HÌNH HẢI HÀ