Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
192/TB-UBND 12/12/2019 Thông báo công bố quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư đô thị tại xã Quảng Trung, huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
196/KH-UBND 12/12/2019 Kế hoạch chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 UBND Huyện Hải Hà
309/BC-UBND 12/12/2019 Báo cáo kết quả thực hiện "Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ" UBND Huyện Hải Hà
192/KH-UBND 10/12/2019 Kế hoạch thực hiện Đề an tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023 trên địa bàn huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
193/KH-UBND 10/12/2019 Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo và tuyên dượng hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo tiêu biểu năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
190/TB-UBND 05/12/2019 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 02/12/2019 UBND Huyện Hải Hà
188/TB-UBND 03/12/2019 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Xuân Đài - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp kiểm điểm, bàn giải pháp giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện UBND Huyện Hải Hà
189/TB-UBND 03/12/2019 Thông báo công bố quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cửa hàng xăng dầu và khu dịch vụ tiện ích phục vụ nhu cầu người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
128/TB-HĐND 03/12/2019 Thông báo Lịch công tác của Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà tháng 12/2019 UBND Huyện Hải Hà
187/TB-UBND 02/12/2019 Thông báo Lịch công tác của Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà tháng 12/2019 UBND Huyện Hải Hà
661-TB/HU 02/12/2019 Thông báo Lịch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tháng 12/2019 UBND Huyện Hải Hà
125/TB-HĐND 29/11/2019 Thông báo Nội dung, chường trình Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 UBND Huyện Hải Hà
190/KH-UBND 28/11/2019 Kế hoạch phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản; Hợp tác xã liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa Hợp tác xã nông nghiệp với doanh nghiệp trên địa bàn năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
389/KH-BCĐ 21/11/2019 Kế hoạch tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS (01/12) năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
288/BC-UBND 21/11/2019 Báo cáo công tác cải cách hành chính; nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
182/TB-UBND 20/11/2019 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/11/2019 UBND Huyện Hải Hà
181/TB-UBND 15/11/2019 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Xuân Đài - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban hàng tuần giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên UBND huyện ngày 13 và 14/11/2019 UBND Huyện Hải Hà
187/KH-UBND 12/11/2019 Kế hoạch triển khai kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
368/KH-BCĐ 08/11/2019 Kế hoạch tổ chức Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 (từ ngày 10/11 - 10/12/2019) UBND Huyện Hải Hà
264/BC-UBND 06/11/2019 Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 cho 03 xã Quảng Thắng, Quảng Phong, Quảng Điền huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh UBND Huyện Hải Hà
265/BC-UBND 06/11/2019 Báo cáo Kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Quảng Thắng năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
266/BC-UBND 06/11/2019 Báo cáo Kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Quảng Điền năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
267/BC-UBND 06/11/2019 Báo cáo Kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Quảng Phong năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
186/KH-UBND 06/11/2019 Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 201/2019/NQ-HĐND về việc ban hành chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch đô thị phải di dời trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025 trên địa bàn huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
176/TB-UBND 05/11/2019 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/11/2019 UBND Huyện Hải Hà
114A/TB-HĐND 01/11/2019 Thông báo lịch công tác của Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà tháng 11/2019 UBND Huyện Hải Hà
175/TB-UBND 01/11/2019 Thông báo lịch công tác của Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà tháng 11/2019 UBND Huyện Hải Hà
182/KH-UBND 31/10/2019 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa UBND Huyện Hải Hà
3550/QĐ-UBND 31/10/2019 Quyết định ban hành kế hoạch kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn huyện năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
3549/QĐ-UBND 31/10/2019 Quyết định về việc công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
183/KH-UBND 31/10/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019); 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019); 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2019) UBND Huyện Hải Hà
652-TB/HU 30/10/2019 Thông báo lịch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tháng 11/2019 UBND Huyện Hải Hà
3496/QĐ-UBND 25/10/2019 Quyết định về việc công nhận Ban Vận động thành lập Hội Văn học Nghệ thuật huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
898/TB-TTPTQĐ 24/10/2019 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất UBND Huyện Hải Hà
3468/QĐ-UBND 24/10/2019 Quyết định về việc thành lập Hội đồng hướng dẫn, thẩm định kết quả rà soát, lập Đề án hỗ trợ các xã, thôn mới ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, xã biên giới trên địa bàn huyện Hải Hà tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025 UBND Huyện Hải Hà
169/TB-UBND 23/10/2019 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Xuân Đài - Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị bàn về các giải pháp tháo dỡ khó khăn trong công tác GPMB các dự án có sở dụng đất trên địa bàn huyện UBND Huyện Hải Hà
180/KH-UBND 21/10/2019 Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021" năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
181/KH-UBND 21/10/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng UBND Huyện Hải Hà
953/TB-TCKH 18/10/2019 Thông báo về việc ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
1810/HD-UBND 18/10/2019 Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
123456TiếpCuối »
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1605
Đã truy cập: 935735