Người Hải Hà Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện!
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Hải Hà hướng tới Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc!
Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
3520/QĐ-UBND 25/11/2020 Quyết định về việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất của 03 hộ gia đình, cá nhân có Quyết định trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại 10 ô đất thuộc Điểm quy hoạch đấu giá số 3, thôn 6 và Điểm quy hoạch đấu giá số 4, 5, thôn 7, xã Đường Hoa UBND Huyện Hải Hà
212/KH-UBND 23/11/2020 Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
213/KH-UBND 23/11/2020 Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hải Hà năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
189/TB-UBND 17/11/2020 Thông báo về việc công bố, công khai điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
195A/TB-HĐND 16/11/2020 Thông báo về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020) của HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 UBND Huyện Hải Hà
3332/QĐ-UBND 06/11/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả trúng tuyền kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ kinh phí chi thường xuyên thuộc huyện Hải Hà năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
3305/QĐ-UBND 05/11/2020 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
183/TB-UBND 04/11/2020 Thông báo thu hồi đất đề giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
204/KH-UBND 04/11/2020 Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án: Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
182/TB-UBND 03/11/2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 02/11/2020 UBND Huyện Hải Hà
180/TB-UBND 02/11/2020 Thông báo về việc thu hồi thực hiện giải phóng mặt bằng dự án: Tuyến đường trục chính số 1 nối khu công nghiệp Texhong với trung tâm thị trấn Quảng Hà UBND Huyện Hải Hà
203/KH-UBND 02/11/2020 Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án: Tuyến đường trục chính số 1 nối khu công nghiệp Texhong với trung tâm thị trấn Quảng Hà UBND Huyện Hải Hà
59-TB/HU 02/11/2020 Thông báo lịch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tháng 11/2020 UBND Huyện Hải Hà
181/TB-UBND 02/11/2020 Thông báo Lịch công tác của Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà tháng 11/2020 UBND Huyện Hải Hà
184/TB-HĐND 02/11/2020 Thông báo Lịch công tác của Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà tháng 11/2020 UBND Huyện Hải Hà
198/KH-UBND 26/10/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2002 UBND Huyện Hải Hà
177/TB-UBND 21/10/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Đức Quang - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban hàng tuần của UBND huyện ngày 20/10/2020 UBND Huyện Hải Hà
177A/TB-UBND 21/10/2020 Thông báo tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân về công tác xây dựng Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh UBND Huyện Hải Hà
176/TB-UBND 20/10/2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/10/2020 UBND Huyện Hải Hà
175/TB-UBND 19/10/2020 Thông báo tổ chức Hội chợ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
194/KH-UBND 16/10/2020 Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn huyện Hải Hà giai đoạn 2021 - 2030 UBND Huyện Hải Hà
191/KH-UBND 15/10/2020 Kế hoạch thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030 của huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
192/KH-UBND 15/10/2020 Kế hoạch kích cầu du lịch huyện Hải Hà quý IV năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
173/TB-UBND 12/10/2020 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
170/TB-UBND 09/10/2020 Thông báo công bố công khai điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hải Hà; Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đấy năm 2020 của huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
171/TB-UBND 09/10/2020 Thông báo công bố công khai về việc thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Quảng Ninh và cập nhập vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố... UBND Huyện Hải Hà
04/TB-HĐXTVC 09/10/2020 Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập, tổ chức xét tuyển kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
172/TB-UBND 09/10/2020 Thông báo về việc bổ sung hình thức xét tuyển hợp đồng lao động vào làm việc tại Trung tâm Hành chính công huyện Hải Hà năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
3067/QĐ-XPVPHC 09/10/2020 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng - Bà Trần Thị Tuyết (Khu Quang Trung, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà) UBND Huyện Hải Hà
521/BC-UBND 09/10/2020 Báo cáo công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
190/KH-UBND 09/10/2020 Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
3068/QĐ-UBND 09/10/2020 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
189/KH-UBND 08/10/2020 Kế hoạch phát động và triển khai phong trào "Ngày nghỉ cùng nhân dân" thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang nâng cấp đô thị trên địa bàn huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
3053/QĐ-UBND 08/10/2020 Quyết định về việc phê duyệt danh sách người dự tuyển đủ điều kiện, tiêu chuẩn được tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
167/TB-UBND 07/10/2020 Thông báo xét tuyển hợp đồng lao động vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc UBND huyện Hải Hà năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
3049/QĐ-UBND 07/10/2020 Quyết định về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật UBND Huyện Hải Hà
187/KH-UBND 06/10/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới UBND Huyện Hải Hà
163/TB-UBND 02/10/2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/10/2020 UBND Huyện Hải Hà
164/TB-UBND 02/10/2020 Thông báo Lịch công tác của Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà tháng 10/2020 UBND Huyện Hải Hà
3038/QĐ-XPVPHC 02/10/2020 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính - Ông Trần Vũ Nam (Phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà) UBND Huyện Hải Hà
123456TiếpCuối »
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1429
Đã truy cập: 1536021