Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
163/TB-UBND 09/10/2019 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
177/KH-UBND 08/10/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025" trên địa bàn huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
162/TB-UBND 07/10/2019 Thông báo thu hồi đất để GPMB thực hiện dự án: Tuyến đướng trục chính số 2 khu công nghiệp cảng biển Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
176/KH-UBND 07/10/2019 Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm GPMB dự án: Tuyến đường trục chính số 2 khu công nghiệp cảng biển Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
253/BC-UBND 07/10/2019 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
105/TB-HĐND 04/10/2019 Thông báo lịch công tác của Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà tháng 10/2019 UBND Huyện Hải Hà
156/TB-UBND 03/10/2019 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/10/2019 UBND Huyện Hải Hà
172/KH-UBND 03/10/2019 Kế hoạch triển khai Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Hải Hà giai đoạn 2019 -2025 UBND Huyện Hải Hà
157/TB-UBND 03/10/2019 Thông báo lịch công tác của Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà tháng 10/2019 UBND Huyện Hải Hà
169/KH-UBND 30/09/2019 Kế hoạch tổ chức đợt phát động ủng hộ đồng bào nghèo và các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Hải Hà năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
2833/QĐ-UBND 27/09/2019 Quyết định về việc thành lập các Tổ công tác phụ trách đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Hải Hà giai đoạn 2019 - 2021 UBND Huyện Hải Hà
100/Ctr-HĐND 27/09/2019 Chương trình kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện khóa IV UBND Huyện Hải Hà
168/KH-UBND 27/09/2019 Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
166/KH-UBND 26/09/2019 Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp xã tiến tới Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
98/TB-HĐND 26/09/2019 Thông báo về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 UBND Huyện Hải Hà
150/TB-UBND 25/09/2019 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Xuân Đài - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban hàng tuần giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên UBND huyện ngày 19/9/2019 UBND Huyện Hải Hà
2781/QĐ-UBND 25/09/2019 Quyết định về việc phê duyệt (bổ sung) phương án bồi trường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ ông bà (bà) Đỗ Văn Bùi, thường trú tại thôn 6, xã Quảng Điện thuộc dự án: Tuyến đường kết nối từ đường trục chính KCN cảng biển Hải Hà vào Công ty Toray (Nhật Bản), huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
149/TB-UBND 24/09/2019 Thông báo danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT UBND Huyện Hải Hà
2747/QĐ-UBND 19/09/2019 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo đổi mới Chương trình Giáo dục phổ thông huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
144/TB-UBND 18/09/2019 Thông báo công bố công khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
161/KH-UBND 18/09/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
141/TB-UBND 18/09/2019 Thông báo về việc điều chỉnh tên dự án tại Thông báo thu hồi đất số 51/TB-UBND ngày 26/4/2019 của UBND huyện Hải Hà để thực hiện dự án: Khu dân cư phố Phan Đình Phùng, thị trấn Quảng Hà UBND Huyện Hải Hà
142/TB-UBND 18/09/2019 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/9/2019 UBND Huyện Hải Hà
130/TB-UBND 17/09/2019 Thông báo thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện công trình: Khu đổ thải phục vụ dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái tại xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà (điểm số 04) UBND Huyện Hải Hà
155/KH-UBND 17/09/2019 Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm giải phóng mặt bằng công trình: Khu khai thác vật liệu đắp nền đường phục vụ thi công dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái tại xã Quảng Long, huyện Hải Hà (điểm số 04) UBND Huyện Hải Hà
158/KH-UBND 17/09/2019 Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm giải phóng mặt bằng công trình: Tràn xả lũ và Cầu qua đạp Quảng Long thuộc tiểu dự án 2: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Ninh (Hồ Trúc Bài Sơn, xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà) UBND Huyện Hải Hà
157/KH-UBND 17/09/2019 Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm giải phóng mặt bằng công trình: Khu khai thác vật liệu đắp nền đường phục vụ thi công dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái tại xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà (điểm số 06) UBND Huyện Hải Hà
2740/QĐ-UBND 17/09/2019 Quyết định về việc đính chính Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 của UBND huyện Hải Hà về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đổ thải phục vụ dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái tại xã Quảng Long, huyện Hải hà (điểm số 04) UBND Huyện Hải Hà
136/TB-UBND 17/09/2019 Thông báo thu hồi đất để giải phóng mặt bằng công trình: Khu khai thác vật liệu đắp nền đường phục vụ thi công dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái tại xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà (điểm số 05) UBND Huyện Hải Hà
148/KH-UBND 17/09/2019 Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm giải phóng mặt bằng công trình: Khu đổ thải phục vụ dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái tại xã Quảng Long, huyện Hải Hà (điểm số 03) UBND Huyện Hải Hà
132/TB-UBND 17/09/2019 Thông báo thu hồi đất để giải phóng mặt bằng công trình: Khu đổ thải phục vụ dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái tại xã Quảng Thành, huyện Hải Hà (điểm số 06) UBND Huyện Hải Hà
131/TB-UBND 17/09/2019 Thông báo thu hồi đất để giải phóng mặt bằng công trình: Khu đổ thải phục vụ dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái tại xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà (điểm số 05) UBND Huyện Hải Hà
140/TB-UBND 17/09/2019 Thông báo thu hồi đất để giải phóng mặt bằng công trình: Khu khai thác đất đắp phục vụ dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Ninh (Hồ Trúc Bài Sơn, xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà; điểm số 02) UBND Huyện Hải Hà
151/KH-UBND 17/09/2019 Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm giải phóng mặt bằng công trình: Khu đổ thải phục vụ dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái tại xã Quảng Thành, huyện Hải Hà (điểm số 06) UBND Huyện Hải Hà
160/KH-UBND 17/09/2019 Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm giải phóng mặt bằng công trình: Khu khai thác đất đắp phục vụ dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Ninh (Hồ Trúc Bài Sơn, xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà; điểm số 02) UBND Huyện Hải Hà
159/KH-UBND 17/09/2019 Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm giải phóng mặt bằng công trình: Khu khai thác đất đắp phục vụ dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Ninh (Hồ Trúc Bài Sơn, xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà; điểm số 01) UBND Huyện Hải Hà
133/TB-UBND 17/09/2019 Thông báo thu hồi đất để giải phóng mặt bằng công trình: Khu khai thác đất thuộc dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái (điểm số 01) tại xã Quảng Thành, huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
153/KH-UBND 17/09/2019 Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm giải phóng mặt bằng công trình: Khu khai thác đất thuộc dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái (điểm số 01)tại xã Quảng Thành, huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
127/TB-UBND 17/09/2019 Thông báo công bố, công khai điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cửa hàng xăng dầu số 6 Quảng Hà UBND Huyện Hải Hà
152/KH-UBND 17/09/2019 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
123456TiếpCuối »
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 302
Đã truy cập: 837969