Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Người Hải Hà Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện!
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Hải Hà hướng tới Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc!
Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
821-TB/HU 01/07/2020 Thông báo lịch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tháng 07/2020 UBND Huyện Hải Hà
114/TB-UBND 01/07/2020 Thông báo Lịch công tác của Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà tháng 7/2020 UBND Huyện Hải Hà
89/TB-HĐND 01/07/2020 Thông báo Lịch công tác của Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà tháng 7/2020 UBND Huyện Hải Hà
1377/QĐ-UBND 26/06/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về kinh phí chi thường xuyên thuộc huyện Hải Hà (trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng) năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
1376/QĐ-UBND 26/06/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về kinh phí chi thường xuyên thuộc huyện Hải Hà (Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng) năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
1343/QĐ-UBND 25/06/2020 Quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo lập hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện Hải Hà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
83/TB-HĐND 19/06/2020 Thông báo Lịch tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa IV UBND Huyện Hải Hà
112/TB-UBND 19/06/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Đức Quang - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp tham gia ý kiến điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040 UBND Huyện Hải Hà
03/TB-HĐKTST 18/06/2020 Thông báo lịch tổ chức kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp tự chủ về kinh phí chi thường xuyên năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
122/KH-UBND 18/06/2020 Kế hoạch tổ chức Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến huyện Hải Hà làn thứ V (2020 - 2025); tổng kết phong trào thu đua "Hộ sản xuất kinh doanh giỏi" giai đoạn 2017 - 2020 UBND Huyện Hải Hà
02/TB-HĐKTST 17/06/2020 Thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ kiểm tra, sát hạch tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp tự chủ về kinh phí chi thường xuyên năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
106/TB-UBND 12/06/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Đức Quảng - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban hàng tuần giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên UBND huyện ngày 11/6/2020 UBND Huyện Hải Hà
102/TB-UBND 08/06/2020 Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ kinh phí chi thường xuyên thuộc huyện Hải Hà năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
119/KH-UBND 08/06/2020 Kế hoạch thực hiện duy trì Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
101/TB-UBND 08/06/2020 Thông báo về việc công bố, công khai điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư phố Phan Đình Phùng, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
118/KH-UBND 05/06/2020 Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
99/TB-UBND 05/06/2020 Thông báo về việc điều chỉnh tên dự án và ranh giới thu hồi đất thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư thôn 1, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
100/TB-UBND 05/06/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Trần Đức Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp về sáp nhập, dồn ghép và đổi tên trường năm học 2020 - 2021 theo Đề án số 02/ĐA-UBND ngày 01/02/2019 và Đề án số 06/ĐA-UBND ngày 04/10/2019 của UBND huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
1146/QĐ-UBND 04/06/2020 Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
116/KH-UBND 03/06/2020 Kế hoạch triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia trên địa bàn huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
69/TB-HĐND 03/06/2020 Thông báo Lịch công tác của Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà tháng 6/2020 UBND Huyện Hải Hà
93/TB-UBND 01/06/2020 Thông báo Lịch công tác của Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà tháng 6/2020 UBND Huyện Hải Hà
809-TB/HU 01/06/2020 Thông báo lịch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tháng 06/2020 UBND Huyện Hải Hà
92/TB-UBND 29/05/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Đức Quang - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban hàng tuần giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên UBND huyện ngày 28/5/2020 UBND Huyện Hải Hà
115/KH-UBND 28/05/2020 Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
208A/KH-BCĐ 28/05/2020 Kế hoạch triển khai tháng cao điểm dự phòng lây nhiễm truyền HIV từ mẹ sang con năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
113/KH-UBND 26/05/2020 Kế hoạch kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở UBND Huyện Hải Hà
83/TB-UBND 25/05/2020 Thông báo về việc công bố, công khai điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án trùng tu tôn tại đền Trần Hưng Đạo và xây dựng Chùa tại xã Phú Hải, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh (nay thuộc thị trấn Quảng Hà) UBND Huyện Hải Hà
108/KH-UBND 25/05/2020 Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật huyện Hải Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025 UBND Huyện Hải Hà
81A/TB-UBND 22/05/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Trần Đức Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện, tại cuộc họp chuẩn bị Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật huyện Hải Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025 UBND Huyện Hải Hà
203/KH-BCĐ 22/05/2020 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 231/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành y tế quản lý trên địa bàn huyện UBND Huyện Hải Hà
103/KH-UBND 20/05/2020 Kế hoạch loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện giai đoạn 2020 - 2021 UBND Huyện Hải Hà
2120-QĐ/HU 20/05/2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
104/KH-UBND 20/05/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phầm trong tình hình mới trên địa bàn huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
903/QĐ-UBND 19/05/2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
899/QĐ-UBND 19/05/2020 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến huyện Hải Hà lần thứ V UBND Huyện Hải Hà
196/QĐ-BCĐ 19/05/2020 Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
875/QĐ-UBND 18/05/2020 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo loại trừ bệnh phong huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
Dự thảo 12/05/2020 Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 UBND Huyện Hải Hà
86/TB-UBND 08/05/2020 Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 UBND Huyện Hải Hà
123456TiếpCuối »
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1969
Đã truy cập: 1136165