Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, tiến tới Đại hội XIII của Đảng!
Người Hải Hà Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện!
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Hải Hà hướng tới Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc!
Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
172/KH-UBND 17/09/2020 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
2671/QĐ-UBND 15/09/2020 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Rà soát, đo đạc, bổ sung bản đồ địa chính phục vụ đăng ký, kê khai, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân được giao, cho thuê có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
2504/QĐ-UBND 10/09/2020 Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình: Đường trục thôn 8 đoạn từ xóm Mạn Chảy sang điểm trường thôn 8 UBND Huyện Hải Hà
2505/QĐ-UBND 10/09/2020 Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình: Xây dựng đường trụ thôn (Đoạn từ nhà ông Giang đến nhà ông Hội) và cổng thôn 5 xã Quảng Phong UBND Huyện Hải Hà
2506/QĐ-UBND 10/09/2020 Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo sửa chữa nhà văn hóa và xây dựng bể nước sạch thôn 9, xã Quảng Phong UBND Huyện Hải Hà
2496/QĐ-UBND 09/09/2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo huyện Hải Hà giai đoạn 2016 - 2020 UBND Huyện Hải Hà
2482/QĐ-UBND 08/09/2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban Tổ chức Cuộc thi ảnh "Hải Hà đi lên cùng đất nước" UBND Huyện Hải Hà
2470/QĐ-UBND 08/09/2020 Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
2468/QĐ-UBND 07/09/2020 Quyết định về việc phân công cộng việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 21016 - 2020 UBND Huyện Hải Hà
152/TB-UBND 03/09/2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/09/2020 UBND Huyện Hải Hà
152/TB-HĐND 01/09/2020 Thông báo Lịch công tác của Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà tháng 9/2020 UBND Huyện Hải Hà
2435/QĐ-UBND 01/09/2020 Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
06/PA-UBND 01/09/2020 Phương án phong tỏa, khoanh vùng, cách ly một số xã trên địa bàn huyện Hải Hà để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 UBND Huyện Hải Hà
150/TB-UBND 31/08/2020 Thông báo về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức, gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ kinh phí chi thường xuyên thuộc huyện Hải Hà năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
2357/QĐ-UBND 31/08/2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
2355/QĐ-UBND 31/08/2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo loại trừ bệnh phong huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
149/TB-UBND 31/08/2020 Thông báo Lịch công tác của Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà tháng 9/2020 UBND Huyện Hải Hà
01/QĐ-BTC 30/08/2020 Quyết định về việc thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Cuộc thi "Tuyến đường thôn kiểu mẫu tiêu biểu huyện Hải Hà" năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
02/QĐ-BTC 30/08/2020 Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi "Tuyến đường thôn kiểu mẫu tiêu biểu huyện Hải Hà" năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
2232/QĐ-UBND 28/08/2020 Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi "Tuyến đường thôn kiểu mẫu tiêu biểu huyện Hải Hà" năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
147/TB-UBND 28/08/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Liêm - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn các giải pháp tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
161/KH-UBND 28/08/2020 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội (khóa XIV) về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy UBND Huyện Hải Hà
162/KH-UBND 28/08/2020 Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn huyện Hải Hà giai đoạn 2021 - 2025 UBND Huyện Hải Hà
149/NQ-HĐND 27/08/2020 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 UBND Huyện Hải Hà
150/NQ-HĐND 27/08/2020 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 UBND Huyện Hải Hà
151/NQ-HĐND 27/08/2020 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 UBND Huyện Hải Hà
147/NQ/HĐND 27/08/2020 Nghị quyết thông qua Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040 UBND Huyện Hải Hà
148/NQ-HĐND 27/08/2020 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 UBND Huyện Hải Hà
01-CT/HU 26/08/2020 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo Đại hội Hội chữ thập đỏ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 UBND Huyện Hải Hà
155/KH-UBND 21/08/2020 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 UBND Huyện Hải Hà
154/KH-UBND 21/08/2020 Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) năm 2002 UBND Huyện Hải Hà
05/PA-UBND 21/08/2020 Phương án triển khai đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân trên địa bàn huyện trong phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới UBND Huyện Hải Hà
154A/KH-UBND 21/08/2020 Kế hoạch trưng bày gian hàng tại Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh 5 năm (2015 - 2020) chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV UBND Huyện Hải Hà
151/KH-UBND 20/08/2020 Kế hoạc hành động thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế UBND Huyện Hải Hà
136/TB-HĐND 19/08/2020 Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 UBND Huyện Hải Hà
140/TB-UBND 19/08/2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 17/8/2020 UBND Huyện Hải Hà
147/KH-UBND 18/08/2020 Kế hoạch tham gia Hội chợ OCOP Quảng Ninh - năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
148/KH-UBND 18/08/2020 Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tuyến đường thôn kiểu mẫu tiêu biểu huyện Hải Hà" năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
1914/QĐ-XPVPHC 17/08/2020 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính - Ông Phạm Minh Tuấn (Phố Trần Quốc Toản, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà) UBND Huyện Hải Hà
146/KH-UBND 14/08/2020 Kế hoạch phát triển thương mại điện tử huyện Hải Hà giai đoạn 2021 - 2025 UBND Huyện Hải Hà
123456TiếpCuối »
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 284
Đã truy cập: 1363174