Trang chủ Tham nhũng suy thái
V/v nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng theo Chỉ thị 02/CT-UBND của UBND tỉnh ngày 20/01/2020
13/02/2020 11: 18:00
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức tết năm 2020
27/12/2019 16: 15:00
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
22/10/2019 10: 15:00
Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021" năm 2019
22/10/2019 10: 00:00
Về việc phối hợp chỉ đạo trong công tác phòng, chống tham nhũng
22/10/2019 09: 45:00
V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng
18/10/2019 10: 30:00
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
07/10/2019 16: 00:00
V/v thực hiện các nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng
17/06/2019 16: 30:00
Đường dây nóng về tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng, suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
23/05/2019 11: 00:00
Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
10/04/2018 09: 30:00
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 38.
Đã truy cập: 13374.