Danh sách video

Chuyên mục
Loại video
Từ khóa
Tìm kiếm
 
03/12/2023 2:24:11 SA 183
Nhạc: Phạm Khải Thơ: Ngô Tiến Cảnh Trình bày: Việt Tú
03/12/2023 2:19:14 SA 196
Chuyên mục: TRUYỀN HÌNH HẢI HÀ,
Ngày 15 – 16/01 huyện Hải Hà tiếp tục triển khai tiêm chủng văc xin phòng Covid 19 mũi 1, mũi 2, mũi 3 cho các trường hợp từ đủ 12 tuổi trở lên. Ghi nhận tại xã Quảng Minh, một trong những địa phương tích cực triển khai tiêm lưu động mũi 1, 2,3 văc xin phòng Covid 19 cho các trường hợp từ đủ 12 tuổi trở lên và các đối tượng không đi lại được.
03/12/2023 2:16:48 SA 1079
Chuyên mục:
03/12/2023 2:07:19 SA 209
Chuyên mục: TUYỂN LAO ĐỘNG,
- Công nhân đứng máy dệt: 100 người - Công nhân Xưởng in hoa: 50 người - Công nhân đứng may: 120 người - Công nhân thời vụ: 80 người
03/12/2023 1:49:00 SA 819
Chuyên mục:
03/12/2023 1:48:48 SA 1182
Chuyên mục:
03/12/2023 1:36:04 SA 223
Nhạc và Lời: Bá Quảng Thể hiện: Minh Quân
03/12/2023 1:34:38 SA 1293
Chuyên mục: