Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Người Hải Hà Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện!
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Hải Hà hướng tới Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc!

Danh sách video

Chuyên mục
Loại video
Từ khóa
Tìm kiếm
 
05/07/2020 8:31:32 SA 846
Chuyên mục:
05/07/2020 8:28:18 SA 295
Chuyên mục:
05/07/2020 8:25:37 SA 338
Chuyên mục:
05/07/2020 7:21:37 SA 335
Chuyên mục:
05/07/2020 6:27:59 SA 218
Chuyên mục:
05/07/2020 3:25:20 SA 371
Chuyên mục:
04/07/2020 1:48:48 CH 332
Chuyên mục:
04/07/2020 1:48:47 CH 300
Chuyên mục:
04/07/2020 2:35:13 SA 147
Chuyên mục:
01/07/2020 10:42:56 CH 257
Chuyên mục: