Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Người Hải Hà Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện!
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Hải Hà hướng tới Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc!

Đồng chí Phạm Xuân Đài - Chủ tịch UBND huyện Hải Hà đi kiểm tra thực tế tại các xã mới sáp nhập

13/01/2020 12:00

Trong tuần, đồng chí Phạm Xuân Đài - Chủ tịch UBND huyện Hải Hà đã đi kiểm tra tình hình thực tế tại một số xã mới sáp nhập để kiểm tra các việc hoạt động của các đơn vị hành chính.

Đồng chí Phạm Xuân Đài - Chủ tịch UBND huyện kiểm tra thực tế tại UBND xã Quảng Minh

Theo Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh: Nhập toàn bộ 8,91 km2 diện tích tự nhiên, 2.479 người của xã Phú Hải; toàn bộ 1,99 km2 diện tích tự nhiên, 1.395 người của xã Quảng Trung và toàn bộ 13,68 km2 diện tích tự nhiên, 3.824 người của xã Quảng Điền vào thị trấn Quảng Hà. Sau khi sáp nhập, thị trấn Quảng Hà có 26,02 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 14.815 người. Nhập toàn bộ 13,65 km2 diện tích tự nhiên, 2.456 người của xã Quảng Thắng vào xã Quảng Minh. Sau khi sáp nhập, xã Quảng Minh có 41,1 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.767 người. Nhập toàn bộ 2,56 km2 diện tích tự nhiên, 2.457 người của xã Tiến Tới vào xã Đường Hoa. Sau khi sáp nhập, xã Đường Hoa có 47,64 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 6.445 người.

Sau khi sắp xếp, huyện Hải Hà có 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 10 xã và 1 thị trấn. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã kiểm tra thực tế tại các bộ phận hành chính về các hoạt động sau khi sáp nhập. Các đơn vị đã đi vào hoạt động ổn định có hiệu quả, nhận được sự hài lòng và đồng thuận cao từ phía nhân dân. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị, các đơn vị hành chính mới cần tiếp tục phát huy những kết quả đó, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Hoài Phương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3118
Đã truy cập: 1230363