Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Người Hải Hà Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện!
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Hải Hà hướng tới Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc!

Quảng Chính với quyết tâm trở thành xã đạt nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện

31/12/2019 15:45

Từ năm 2016, Quảng Chính là một trong 4 xã đầu tiên được UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện. Năm 2017, xã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen với thành tích “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”,  UBND tỉnh tặng Bằng khen trong thực hiện phong trào thi đua “Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2016 - 2018… Từ xuất phát điểm trên, cộng thêm khả năng về nguồn vốn, khả năng huy động sự vào cuộc của người dân trên địa bàn, năm 2019, Quảng Chính được huyện lựa chọn xã điểm xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao. Ban Chấp hành Đảng bộ xã xác định đây là nhiệm vụ khó khăn song cũng rất vinh dự, tự hào khi trở thành xã đầu tiên của huyện đạt Nông thôn mới nâng cao, và thiết thực hơn sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế trên địa bàn xã, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Ngay từ đầu năm 2019, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết phương hướng nhiệm vụ năm và lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2019. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đặc biệt UBND xã xây dựng Đề án xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020, xác định rõ tập trung chỉ đạo 10/10 thôn xây dựng thôn nông thôn mới nâng cao, thực hiện các nhiệm vụ nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu về thôn nông thôn mới. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo, các ngành phụ trách từng lĩnh vực và từng thôn; thành lập các tổ hướng dẫn, giúp đỡ các thôn; phân công cho các đồng chí lãnh đạo phụ trách chỉ đạo xây dựng các chỉ tiêu, tiêu chí chưa hoàn thiện; giao cho các thôn trực tiếp hướng dẫn các xóm, các khu dân cư và các hộ gia đình thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Song song với đó, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, trong năm, đã tiến hành 10 cuộc cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra, HĐND, Khối MTTQ xã về xây dựng nông thôn mới, nhờ đó, kịp thời có những định hướng, điều chỉnh phù hợp từng thời điểm, giai đoạn, nội dung cụ thể.

Nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cùng phấn đấu triển khai thực hiện tốt, xã đã triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức: UBND xã tổ chức cuộc thi các tuyến đường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp trên địa bàn, chấm điểm thi đua và trao giải theo từng quý; Tổ chức các hội nghị tuyên truyền quán triệt, trong đó cấp xã tổ chức được 15 hội nghị tập huấn gồm 1.200 lượt đại biểu tham dự, cấp thôn tổ chức 30 hội nghị với tổng số 1.800 đại biểu tham dự; Tuyên truyền trực quan với 05 bảng Pano khẩu hiệu, 01 bảng điện tử chạy chữ tại khu trung tâm xã Quảng Chính, lắp đặt 140 Pano, bảng biểu, khẩu hiệu tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại nhà văn hóa các thôn, trên các tuyến đường mẫu trên địa bàn thôn; in bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, bộ tiêu chí về xây dựng thôn, vườn nông thôn mới, hộ gia đình nông thôn mới kiểu mẫu và xã nông thôn mới nâng cao để các thôn phát cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã về xây dựng nông thôn mới nâng cao vào buổi chiều hàng ngày; Khối MTTQ và các đoàn thể xã tổ chức 30 hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn với tổng số hơn 1.800 người tham dự, tổ chức duy trì các buổi dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang xây dựng nhà văn hóa, tuyến đường mẫu.

Từ “nhận thức đến hành động”, công tác phát triển sản xuất được quan tâm với việc xã quy hoạch 3 vùng sản xuất tập trung trên địa bàn gồm: Vùng rau sạch, vùng cây có múi và vùng chăn nuôi tập trung. Để thực hiện đảm bảo phát triển các vùng sản xuất tập trung xã đã: (1) Khuyến khích công tác dồn điền đổi thửa để tạo thuận lợi cho việc sản xuất tập trung, áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. (2) Vận dụng các cơ chế, chính sách của nhà nước đã ban hành như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đất đai, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, khuyến nông, sản xuất VietGap. (3) Áp dụng các tiến bộ kỹ thuật đã được khẳng định có năng suất cao, chất lượng tốt; áp dụng biện pháp phòng trừ sâu bệnh tổng hợp, biện pháp ba giảm, ba tăng; áp dụng cơ giới hóa trong thu hoạch… nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật cho nhân dân. (4) Đẩy mạnh phát triển mối liên kết giữa 3 nhà trong việc, trong đó vai trò của doanh nghiệp là rất quan trọng trong việc tham gia cung ứng vật tư đầu vào, chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đầu ra. Tổ chức thăm quan, học hỏi những mô hình đã triển khai có hiệu quả nhằm rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, triển khai xây dựng mô hình. (5) Đầu tư hệ thống thủy lợi hoàn chỉnh, nhất là thủy lợi nội đồng, chủ động tưới, tiêu thoát nước trong vùng xây dựng. (6) Hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân đầu tư máy nông nghiệp cày, xới, cải tạotrong sản xuất nông nghiệp.

Xã đã tập trung chỉ đạo thành lập mới 03 HTX và hoạt động theo đúng quy định; phát triển có hiệu quả 03 các sản phẩm OCOP "Vịt trời Duy Khương; trứng vịt trời Duy Khương, gà râu Hiền Điện", các sản phẩm trên đều đạt tiêu chuẩn 3 sao và sản xuất an toàn cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, ngành dịch vụ của xã còn phát triển với một số doanh nghiệp tiêu biểu là các công ty vận tải, xây dựng, các tổ xây dựng, và một lực lượng đông đảo nhân dân tham gia lao động tại khu công nghiệp Texhong.

Nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, xã tập trung hỗ trợ đầu tư cho hạ tầng vùng sản xuất, hướng dẫn xây dựng, thẩm định các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tại địa phương, trong đó tập trung cho các hạng mục xây dựng cánh đồng mẫu, làm đường, mương phục vụ sản xuất, xây dựng vùng sản xuất tập trung, xây dựng thương hiệu, nhãn mác sản phẩm, hỗ trợ các mô hình trồng rau, nuôi gia cầm… UBND xã phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể triển khai mở các lớp chuyển giao KHKT, các lớp đào tạo nghề ngắn hạn, thực hiện chương trình hỗ trợ vốn vay, triển  khai các tổ vay vốn pháp triển sản xuất...

Có thể khẳng định: người dân có vai trò quan trọng, là chủ thể thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong 2 năm 2018 - 2019 tổng kinh phí huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới của xã lên đến 45.882.804.000 đồng (trong đó ngân sách cấp trên: 1.978.022.000, chiếm 4,33%, Ngân sách xã: 2.819.680.000 đồng, chiếm 6,15% còn lại chủ yếu từ nhân dân đóng góp với 41.076.102.000 đồng, chiếm 89,52% gồm đóng góp xây dựng hạ tầng: 6.616.102.000 đồng, đầu tư tại hộ gia đình: 34.406.000.000 đồng). Bên cạnh con số biết nói đó, các xóm đoàn kết liên gia đã tích cực chủ động trong trồng, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh, cây cảnh, hoa trên các tuyến đường, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thay đổi phương thức sản xuất để nâng cao thu nhập, tăng cường mối đoàn kết thôn, xóm để đảm bảo an ninh trật tự ...

Nhờ việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới nâng cao, đến đến hết năm 2019 trên địa bàn xã chỉ còn 16 hộ nghèo (tỷ lệ 0,73%), giảm 07 hộ so với năm 2018. Thời điểm xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (năm 2016), thu nhập bình quân đầu người đạt 38,33 triệu đồng/người, đến 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 60,5 triệu đồng/người (cao hơn hơn 1,58 lần).

Cuối năm 2019 với nhiều thành quả phát triển kinh tế - xã hội, Quảng Chính mang thêm niềm vui lớn: Xã Quảng Chính đủ điều kiện đạt xã nông thôn mới nâng cao theo quy định với 8/8 tiêu chí về Phát triển sản xuất, Thu nhập - Hộ nghèo, Hạ tầng, Giáo dục - Y tế - Văn hóa, Môi trường, Hệ thống chính trị, An ninh trật tự và Thôn đạt chuẩn nông thôn mới.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hải Hà


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 277
Đã truy cập: 1012142