Hải Hà giảm được 188 hộ nghèo trong năm 2019

29/11/2019 14:50

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện Hải Hà, năm 2019 huyện giảm được 188 hộ nghèo từ 2,84% xuống còn 1,76 % tổng số hộ nghèo toàn huyện.

Phòng LĐTBXH huyện Hải Hà hỗ trợ bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện

Để đạt mục tiêu giảm 1% số hộ nghèo đề ra từ đầu năm, Ban Chỉ đạo giảm nghèo của huyện đã phân công thành viên Ban chỉ đạo phụ trách các xã, thị trấn huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo với những chương trình dự án khác trên địa bàn huyện để hộ nghèo có điều kiện tiếp cận vay vốn phát triển sản xuất. Trong năm, từ chương trình 135, huyện được phân bổ 125.065 triệu đồng, trong đó đã thực hiện đầu tư hạ tầng 121.528 triệu đồng. Hỗ trợ phát triển sản xuất 3.355 triệu đồng, nhân rộng các mô hình giảm nghèo. Các mô hình, dự án được người dân hưởng ứng, nguồn vốn phát triển sản xuất đã góp phần giúp các hộ từng bước giảm nghèo, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Nhiều lao động của huyện Hải Hà được giới thiệu vào làm việc tại KCN Texhong Hải Hà

Bên cạnh đó, huyện còn làm tốt công tác an sinh xã hội, thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước, đảm bảo để người nghèo được hưởng đầy đủ và kịp thời các chính sách ưu đãi. Nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả tại cơ sở, tích cực chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho lao động nông thôn; Quan tâm đến công tác lao động, giải quyết việc làm.Năm 2019, tỷ lệ qua đào tạo ước đạt 62%, có 2.200 lao động được tạo việc làm mới, đạt 100% kế hoạch tăng 5% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó huyện còn triển khai nhiều mô hình khuyến nông - khuyến lâm góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Thanh Trường


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 179
Đã truy cập: 1862079