Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Người Hải Hà Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện!
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Hải Hà hướng tới Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc!

Hải Hà tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính

28/10/2019 16:00

Xác định cải cách hành chính là một trong ba khâu đột phá chiến lược trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội của huyện. Đặc biệt, cải cách hành chính có tác động tích cực đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI của huyện, vì vậy trong 10 tháng đầu năm 2019 huyện Hải Hà đã giải quyết 14.541 hồ sơ hành chính đúng thời hạn.

Không khí giải quyết hồ sở thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công được công khai minh bạch mang đến sự hài lòng cho người dân

Theo đó, Trung tâm Hành chính công của huyện đã đưa 371 thủ tục hành chính (TTHC) trên 20 lĩnh vực vào giải quyết. Trong đó, thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị ngành dọc trên địa bàn: Đưa 80 TTHC trên 05 lĩnh vực; thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện đưa 291 TTHC trên 15 lĩnh vực vào giải quyết. Trong 10 tháng đầu năm 2019 đã giải quyết được 14.541 hồ sơ (trong đó giải quyết trước thời hạn là 9.249 hồ sơ, và đúng hạn là 5156 hồ sơ) chủ yếu tập trung trên các lĩnh vực về đất đai, tài nguyên môi trường, lao động TB&XH, tài chính kế hoạch, tư pháp, lĩnh vực bảo hiểm xã hội... Chỉ tính riêng trong tháng 10 đã giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến là 1.019/2.539 hồ sơ, đạt tỷ lệ 40,13%. Giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích: 534/2.539 hồ sơ, đạt tỷ lệ 21,03%.

Để nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hiệu quả. Thời gian tới huyện Hải Hà tiếp tục đề ra các giải pháp, chủ động phục vụ các tổ chức, cá nhân theo hướng công khai về thủ tục, thời gian, lệ phí, về thẩm quyền giải quyết, giúp cho việc giải quyết các thủ tục hành chính được xử lý kịp thời, nhanh chóng và chính xác, đáp ứng được yêu cầu của các tổ chức và cá nhân khi sử dụng dịch vụ hành chính.

Thái Hà


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 32
Đã truy cập: 1149007