Toàn văn nội dung các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

16/08/2019 16:00

DANH SÁCH

Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

 

- Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14;

- Luật Đầu tư công số 39/20119/QH14;

- Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14;

- Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ số 42/2019/QH14;

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14;

- Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia số 44/2019/QH14;

- Nghị quyết số 75/2019/QH14 về bổ sung một số điều vào Nghị quyết số 81/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân;

- Nghị quyết số 76/2019/QH14 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020;

- Nghị quyết số 79/2019/QH14 về phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

- Nghị quyết số 80/2019/QH14 về gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể;

- Nghị quyết số 81/2019/QH14 về thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em;

- Nghị quyết số 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị;

- Nghị quyết số 83/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV;

- Nghị quyết số 84/2019/QH14 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV;

- Nghị quyết số 714/NQ-UBTVQH14 về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019;

Phòng VHTT huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 17
Đã truy cập: 3256.