Dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Chè Đường Hoa" cho sản phẩm chè của huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

20/02/2019 15:45

Tên dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Chè Đường Hoa" cho sản phẩm chè của huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian thực hiện: 18 tháng, từ tháng 04/2012 đến tháng 06/2013.

Cấp quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh.

Tổ chức đăng ký chủ trì dự án: Trung tâm nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp - Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam.

Cá nhân chủ nhiệm dự án: Hoàng Hữu Nội.

Phòng VHTT huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 895
Đã truy cập: 3736682