Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hải Hà làm việc với BCH Đảng bộ xã Quảng Đức để nghe đánh giá kết quả thực hiện trong 06 tháng đầu năm 2019

11/07/2019 14:30

Sáng ngày 10/7/2019, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hải Hà đã có buổi làm việc với xã Quảng Đức để nghe đánh giá kết quả thực hiện trong 06 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 06 tháng cuối năm 2019. Cùng đi còn có lãnh đạo HĐND, UBND huyện và lãnh đạo một số ban, ngành của huyện.

Quang cảnh hội nghị

Trong 06 tháng đầu năm 2019, công tác xây dựng Đảng, Chính quyền và đoàn thể của xã có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội được xã duy trì ổn định. Hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền được nâng cao; công tác quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên, khoáng sản có nhiều chuyển biến. Chương trình xây dựng nông thôn mới và Đề án 196 được chú trọng và triển khai hiệu quả. Trong 06 tháng qua, xã Quảng Đức đã đạt 8/11 tiêu chí điều kiện và 3/3 tiêu chí về Chương trình 135 và Đề án 196. Công tác cải cách hành chính có nhiều đổi mới, chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ổn định và từng bước được nâng lên. Xã tiếp nhận để xử lý 751 thủ tục hành chính trên các lĩnh vực. An sinh xã hội của địa phương được đảm bảo, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện. Xã đã phối hợp với các ban, ngành giải quyết việc làm cho 52 lao động địa phương đạt 43,3% kế hoạch năm. Công tác tiếp công dân, giải quyết  khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Từ đầu năm đã tiếp nhận và phối hợp xử lý 05 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Các hoạt động đối ngoại luôn được chú trọng, tăng cường.

Các ban, ngành của huyện tham gia thảo luận tại hội nghị

Tại buổi làm việc các đại biểu cũng đã thảo luận các vấn đề về chỉ tiêu Phát triển kinh tế - xã hội; công tác Kiểm tra - Giám sát của Đảng; phát triển đảng viên, công tác cán bộ; thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cán bộ, công chức xã; vấn đề đất đai; chương trình xây dựng nông thôn mới, việc thực hiện đề án 196, 371 và các vấn đề về an sinh xã hội,việc làm, công tác giảm nghèo, an ninh trật tự... Đồng thời các ban, ngành còn chỉ ra những tồn tại, hạn chế để xã khắc phục trong 06 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo, kết luận tại buổi làm việc với BCH Đảng bộ xã Quảng Đức

Sau khi nghe các ý kiến đánh giá của lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các ban, ngành của huyện Hải Hà. Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hải Hà đề nghị BCH Đảng bộ xã Quảng Đức cần bám sát kết luận số 152 của BTV Huyện ủy Hải Hà trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chủ đề công tác năm 2019. Quan tâm đến công tác thu - chi ngân sách, tích cực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án 196, 371. Chú trọng đến công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, kỷ luật, kỷ cương hành chính và an ninh khu vực biên giới; tăng cường công công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn. Bên cạnh đó xã Quảng Đức cần chuẩn bị tốt cho công tác Đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng thời, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND còn đề nghị UBND huyện và các ngành, quan tâm xem xét giải quyết các ý kiến, kiến nghị của địa phương để xã Quảng Đức có thể thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn trong năm 2019.

Thanh Trường


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 297
Đã truy cập: 837964