Huyện Hải Hà tập trung thực hiện chủ đề công tác năm

19/06/2019 16:00

Với chủ đề công tác năm 2019 - “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ, tập trung xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn và toàn diện”. Ngay từ đầu năm, huyện Hải Hà đã tổ chức quán triệt nội dung thực hiện chủ đề công tác năm 2019 tại hội nghị giao ban phiên thường kỳ hàng tháng; các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn của huyện tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân; đồng thời xây dựng giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Định kỳ hàng tháng tổ chức kiểm điểm kết quả thực hiện tại các hội nghị giao ban thường kỳ tháng, quý.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và cung cấp dịch vụ trên địa bàn huyện trong 06 tháng đầu năm đạt 56% KH, tăng 23,8% so với CK

06 tháng đầu năm 2019, về nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ, huyện Hải Hà đã đạt được một số kết quả khả quan: Các cấp ủy, cơ quan ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn đã nỗ lực triển khai thực hiện và quán triệt nghiêm túc các quan điểm mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của huyện; các lĩnh vực dịch vụ như dịch vụ vận tải, dịch vụ tài chính, dịch vụ du lịch, dịch vụ y tế, dịch vụ truyền thông... đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và cung cấp dịch vụ trên địa bàn huyện trong 06 tháng đầu năm đạt 56% KH, tăng 23,8% so với CK. Giá trị tăng thêm khu vực thương mại - dịch vụ đạt 61% so với kế hoạch năm và tăng 68% so với cùng kỳ, chiếm 36,2% trong tổng cơ cấu giá trị tăng thêm của huyện, vượt kế hoạch đã đề ra.

Xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn và toàn diện tại các xã trên địa bàn huyện

Về tập trung xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn và toàn diện, huyện đã tập trung thực hiện các nội dung liên quan đến xây dựng nông thôn mới như rà soát đánh giá thực trạng, phân bổ nguồn lực, tập trung nguồn lực cho các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, các thôn ra khỏi diện khó khăn, các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao... Bình quân 15/15 xã đạt 17,3/20 tiêu chí và 48,6/53 nội dung (tăng 0,4 tiêu chí và 0,7 nội dung so với năm 2018), đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra; 03 xã (Quảng Phong, Quảng Điền, Quảng Thắng) đã đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; 26/26 thôn đủ điều kiện, 2/2 xã đạt 3/4 điều kiện bắt buộc, 5/6 điều kiện linh hoạt, đảm bảo đủ điều kiện đề nghị Chính phủ công nhận thôn, xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Để thực hiện tốt hơn nữa những nội dung của chủ đề công tác năm 2019, huyện Hải Hà sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp: Tiếp tục tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng lĩnh vực dịch vụ, đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư… về xây dung nông thôn mới: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chỉ đạo các xã chủ động triển khai các hạng mục công trình dự án, mô hình phát triển sản xuất bằng nguồn vốn NTM năm 2019.

Hoài Phương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1367
Đã truy cập: 1693181