Huyện Hải Hà khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2019

12/06/2019 14:30

Ngày 12/6/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hải Hà đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2019.

Toàn cảnh khai giảng lớp học

Trong đợt này, Huyện sẽ tổ chức 3 lớp cho 300 học viên là cán bộ, viên chức trong toàn huyện, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 07 chuyên đề với các nội dung: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Quốc phòng - An ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng trưởng, củng cố Quốc phòng - An ninh và hoạt động đối thoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; về dân tộc, tôn giáo gắn với Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Biên giới Quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản về Luật Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Biển Việt Nam.

Mục đích của lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4 nhằm trang bị những kiến thức về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh trật tự trong tình hình mới; những nội dung cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ, tỉnh, huyện, biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo hiện nay.

Hoài Phương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 56
Đã truy cập: 761284