HĐND huyện Hải Hà tổ chức Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp chuyên đề) khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026

31/03/2023 17:17

Ngày 31/3/2023, HĐND huyện Hải Hà tổ chức Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp chuyên đề) khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Kim Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hải Hà; đồng chí Lưu Văn Thường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND chủ trì kỳ họp, cùng dự kỳ họp còn có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy viên UBND huyện, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện, các đại biểu HĐND huyện và Chủ tịch, quyền Chủ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

 Quang cảnh Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp chuyên đề) khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét, thảo luận đối với 03 tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND huyện và thực hiện quy trình miễn nhiễm, bầu bổ sung Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

 HĐND huyện Hải Hà thực hiện bầu bổ sung Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện khóa V, Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trên cơ sở gợi ý của Đoàn Chủ tịch, các ý kiến tham gia của đại biểu HĐND huyện, các đồng chí Ủy viên UBND huyện đã báo cáo giải trình, làm rõ các nội dung liên quan đến điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách, phân bổ dự toán chi ngân sách (đợt 2) năm 2023; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trường tiểu học và trung học cơ sở Quảng Điền, thị trấn Quảng Hà.

 

Các đại biểu tham gia một số ý kiến vào tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND huyện trong Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp chuyên đề)

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Kim Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hải Hà đề nghị các đại biểu tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và từng đại biểu HĐND đối với UBND các cấp và các ban, ngành trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND, việc chấp hành chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước tại địa phương; nâng cao chất lượng chất vấn của đại biểu HĐND tại các kỳ họp; phát huy Quy chế dân chủ cơ sở, trách nhiệm giám sát của Nhân dân đối với các cơ quan công quyền trong thực thi pháp luật.

 Đồng chí Nguyễn Kim Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hải Hà phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp HĐND huyện lần thứ 12 (Kỳ họp chuyên đề)

Tập trung bàn để có các giải pháp thu ngân sách, đặc biệt là các khoản thu phục vụ cân đối nhiệm vụ chi của huyện; điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách năm 2023 phù hợp với chỉ đạo của tỉnh phân bổ vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023. Trên cơ sở Nghị quyết điều chỉnh về thu chi ngân sách nhà nước năm 2023; Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 và phân bổ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023: tiếp tục tập trung rà soát từng dự án, đảm bảo đúng mục tiêu và sự cần thiết để đầu tư án phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; thực hiện đầy đủ các thủ tục để triển khai đầu tư ngay khi bố trí được nguồn vốn, mang lại hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn; tránh gây thất thoát, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm” trên tinh thần gắn kết chặt chẽ giữa kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với kế hoạch đầu tư công hàng năm và Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025. UBND huyện và các ban, ngành chức năng cần nâng cao hiệu quả công tác điều hành; đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền gắn với cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và nâng cao hiệu lực, hiệu quả phối hợp, giám sát, kiểm tra việc thực hiện để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện... Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ, đặc biệt là các phòng, ban, ngành cấp cơ sở; chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các cơ quan quản lý Nhà nước.

 Các đại biểu HĐND huyện đã thống nhất thông qua 05 Nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp chuyên đề)

Kỳ họp đã thông qua 05 Nghị quyết quan trọng với sự thống nhất của 100% đại biểu HĐND huyện dự kỳ họp, thể hiện rõ trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và Nhân dân trong huyện. Trong đó có Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thế Hòa và Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Phạm Thị Thu Hường.

Đồng chí Lưu Văn Thường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hải Hà phát biểu bế mạc Kỳ họp lần thứ 12 (Kỳ họp chuyên đề)

Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, đồng chí  Lưu Văn Thường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hải Hà nhấn mạnh để các quyết sách của HĐND huyện đi vào cuộc có hiệu lực và hiệu quả. UBND huyện kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện đã được thông qua. Đối với các công trình, dự án đã được phân bổ nguồn vốn đầu tư cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong phân khai, thẩm định, triển khai thực hiện các dự án và quyết toán nguồn vốn đảm bảo theo quy định; các cơ quan, đơn vị phân bổ sử dụng kinh phí đảm bảo chi tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí. Các ban HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện tăng cường các hoạt động giám sát quá trình thực hiện triển khai các Nghị quyết của HĐND huyện. Đồng thời, đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. Năm 2023 là năm kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đòi hỏi các cấp, các nghành, các địa phương, cơ quan, nhất là lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu càng phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thực sự trăn trở, năng động, coi trọng chất lượng, hiệu quả, thực tế của công việc; nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nêu gương và làm gương; sâu sát cụ thể, nắm chắc địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, trăn trở suy nghĩ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ đã đề ra.

Thanh Trường


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1588
Đã truy cập: 3461050