Thường trực HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện xây dựng Chương trình nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn huyện Hải Hà

07/09/2022 11:30

Ngày 06/9/2022, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Vi Ngọc Bích - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, đã khảo sát việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022 và rà soát lại một số nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 và Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 13/11/2021 trên địa bàn huyện Hải Hà. Cùng đi có đồng chí Lưu Văn Thường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Phi Trường - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Vi Ngọc Bích - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tại thôn 9, xã Quảng Phong

Năm 2021, huyện Hải Hà đã được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025, huyện đạt 3/4 chỉ tiêu. Đối với nội dung tiêu chí Huyện nông thôn mới đã đạt 8/9 tiêu chí và 32/36 nội dung. Năm 2022 nguồn vốn phân bổ cho chương trình xây dựng nông thôn mới trên đia bàn huyện 29.200 triệu đồng, nguồn lực ngân sách xã và Nhân dân đóng góp là 2.532,5 triệu đồng. Từ các nguồn lực được hỗ trợ, các xã tập trung triển khai xây dựng nông thôn mới, thôn, vườn đạt chuẩn, xây dựng tuyến đường thôn và tiếp tục đẩy mạnh triển khai phong trào “Ngày nghỉ cùng nhân dân” vệ sinh môi trường, trồng xây xanh, cây hoa và tạo môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND và Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đã được UBND huyện cụ thể hóa, triển khai kịp thời; các cơ chế, chính sách đối với vùng DTTS và miền núi được triển khai thực hiện đúng quy định, bên cạnh đó huyện chủ động các nguồn lực tập trung phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống người dân, nhất là tại các xã, thôn mới ra khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Đoàn đi khảo sát tại Âu đậu tàu thuyền xã Đường Hoa

Đoàn khảo sát Thường trực HĐND tỉnh đã đi khảo sát việc thực hiện xây dựng nông thôn mới và thực trạng một số công trình tại các xã Quảng Phong và Đường Hoa. Với sự quan tâm rất lớn của tỉnh, của địa phương, cùng sự nỗ lực của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn các xã trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tới nay, diện mạo của các xã đã có sự thay đổi rõ rệt. Hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư khang trang hơn, đời sống Nhân dân được cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên, qua thời gian khai thác sử dụng một số tuyến đường, công trình đã xuống cấp.

Sau khi đi khảo sát thực tế, trao đổi, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng chí Vi Ngọc Bích - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị huyện Hải Hà tiếp tục rà soát, báo cáo rõ hiện trạng, nhu cầu đầu tư về hạ tầng với Thường trực HĐND tỉnh để Thường trực tổng hợp, đề xuất với Tỉnh ủy có phương án chỉ đạo, triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Đoàn đi khảo sát tại xã Quảng Thịnh

Cũng trong ngày, đồng chí Vũ Kiên Cường - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cũng đã khảo sát thực tế tại xã Quảng Sơn và Quảng Thịnh. Đồng chí Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Hữu Liêm - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đi.

Đoàn đã đi kiểm tra một số công trình được đầu tư tại địa bàn hai xã, nắm bắt những vấn đề khó khăn, vướng mắc, các đề xuất của địa phương trong triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; thực hiện các cơ chế chính sách, nhất là chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi. Trên cơ sở đó, tổng hợp đề xuất với Tỉnh ủy có phương án chỉ đạo, triển khai thực hiện trong thời gian tới..

Trần Trinh – Thành Thắng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1417
Đã truy cập: 3460879