Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hải Hà tổ chức hội nghị tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị 143/CT ngày 12/5/1992 của Tổng cục Chính trị về tiến hành Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị Quân đội

05/08/2022 11:30

Ngày 04/8/2022, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hải Hà đã tổ chức hội nghị tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị 143/CT ngày 12/5/1992 của Tổng cục Chính trị về tiến hành Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị Quân đội. Dự hội nghị có lãnh đạo các ban, ngành, lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Quân sự huyện, trong những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tập trung xây dựng phong trào và phát huy vai trò của cán bộ, chiến sỹ phấn đấu, rèn luyện theo tiêu chuẩn con người mới Việt Nam, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình cách mạng hiện nay. Việc xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần tốt đẹp, lành mạnh, phong phú; phát huy hiệu quả của các thiết chế văn hóa, Việc phòng, chống tác động ảnh hưởng của tư tưởng phản động, phản tiến bộ; phòng chống những ấn phẩm xấu độc thẩm lậu vào đơn vị ảnh hưởng tới đời sống tinh thần lành mạnh của bộ đội. Đẩy mạnh việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội của địa phương trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở địa phương và xã hội. Kết hợp thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó chặt chẽ trong cơ quan, giữa cơ quan quân sự huyện với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn và Nhân dân trên địa bàn, LLVT huyện đã phát động và triển khai tích cực cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, củng cố QP-AN, gắn việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, tham gia ý kiến về kết quả thực hiện Chỉ thị 143, đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện chỉ thị, trong đó, tập trung phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp nhất là cấp ủy, chi bộ của Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ; hằng năm có kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, xác định mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp, sát với tình hình nhiệm vụ của đơn vị trong từng thời điểm và cả giai đoạn. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm về vị trí, vai trò tầm quan trọng của Cuộc vận động, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội của địa phương để tổ chức thực hiện cuộc vận động. Gắn kết chặt chẽ nội dung vận động “Xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phong trào thi đua quyết thắng cùng các cuộc vận động khác của quân đội, địa phương để phát huy ảnh hưởng tích cực của phong trào xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng địa bàn đóng quân an toàn, vững mạnh.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hải Hà đã khen thưởng cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 143

Tại hội nghị, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hải Hà đã khen thưởng cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 143/CT ngày 12/5/1992 của Tổng cục Chính trị về tiến hành Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị Quân đội.

Hoài Phương – Thành Thắng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 70
Đã truy cập: 2653600