Huyện Hải Hà tổ chức hội nghị đánh giá, phân tích chuyên sâu các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DGI, DDCI và ICT năm 2021

29/07/2022 16:50

Ngày 29/7/2022, huyện Hải Hà đã tổ chức hội nghị đánh giá, phân tích chuyên sâu các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DGI, DDCI và ICT năm 2021. Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2022. Đồng chí Hồ Đức Quang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có lãnh đạo UBND, UBMTTQ huyện, lãnh đạo một số phòng, ban, chuyên môn, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, đại diện hội doanh nghiệp của huyện.

Quang cảnh hội nghị

Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, là yếu tố then chốt tác động tích cực và thúc đẩy việc phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; năm 2021, cấp ủy, chính quyền huyện Hải Hà đã không ngừng đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tăng cường sự phối hợp, vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các trục nội dung trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hướng tới một nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Năm 2021, huyện Hải Hà  đứng thứ 10/13 về chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) các huyện, thị xã, thành phố năm 2021; đứng thứ 9/13 huyện, thị xã, thành phố về chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI), đứng thứ 7/13 huyện, thị xã, thành phố về đánh giá chính quyền điện tử cấp sở, ngành và cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Ninh (ICT).

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia thảo luận, thẳng thắn nhìn nhận, phân tích các nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến một số chỉ số thành phần, thứ bậc trong các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DGI, DDCI, ICT còn đạt thấp, yêu cầu rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan, trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ và những biện pháp cụ thể cần sớm triển khai để khắc phục những tồn tại, hạn chế này.

Đồng chí Hồ Đức Quang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hải Hà phát biểu chỉ đạo và kết luận tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại hội nghị, đồng chí Hồ Đức Quang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Tổ công tác của huyện Hải Hà xây dựng kế hoạch hàng tháng kiểm tra các cơ quan, đơn vị để hướng dẫn, đôn đốc. Các xã, thị trấn phân công cán bộ có chuyên môn về công nghệ thông tin thường xuyên rà soát, nhắc việc đảm bảo tiến độ công việc. Các cơ quan, đơn vị đăng tải đầy đủ tin, bài, các quy hoạch lên Cổng thông tin thành phần cấp huyện; đối với các xã, thị trấn đăng ít nhất 4 tin bài/tháng lên Cổng thông tin thành phần cấp xã. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện liệt kê, thông tin danh mục các văn bản cần đăng tải trên Cổng thông tin điện tử theo quy định, gửi các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc. UBND các xã, thị trấn cử lãnh đạo, cán bộ tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong điền phiếu thông tin. Hội doanh nghiệp huyện lựa chọn các doanh nghiệp để bỏ phiếu đánh giá chỉ số DDCI một cách công khai, minh bạch. Trung tâm HCC, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn tích cực hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Bên cạnh đó đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị Khối MTTQ và các đoàn thể tích cực tuyên truyền, sâu rộng cho Nhân dân trên địa bàn huyện về công tác cải cách hành chính năm 2022.

Thanh Trường


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 191
Đã truy cập: 2861005