Nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã mang đến sự hài lòng cho người dân

15/06/2022 14:00

Thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đã và đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng để đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số trong giai đoạn hiện nay. Điển hình tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Quảng Minh, huyện Hải Hà.

Không gian làm việc và tiếp công dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Quảng Minh - Hải Hà

Với quan điểm “Sự hài lòng của người dân là thước đo đánh giá chất lượng vụ phục” được triển khai hiệu quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Quảng Minh được người dân và doanh nghiệp đánh giá cao, bởi tính chuyên nghiệp, khoa học, cán bộ có trình độ phù hợp, thái độ phục vụ Nhân dân chuẩn mực. Đặc biệt 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đều được công khai đúng theo quy định, xã đã niêm yết 149 TTHC trên 13 lĩnh vực vào giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại. Trong đó: Lĩnh vực Nội vụ 15 TTHC; lĩnh vực NN&PTNT 8 TTHC; lĩnh vực GD&ĐT 6 TTHC; lĩnh vực y tế dân số KHHGĐ 2 TTHC; lĩnh vực Văn hóa - Thư viện - Thể thao 7 TTHC; lĩnh vực Giao thông vận tải 11 TTHC; lĩnh vực Tư pháp 44 TTHC; lĩnh vực LĐTB&XH 40 TTHC; lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 4 TTHC; lĩnh vực Tiếp công dân và xử lý đơn thư 8 TTHC; lĩnh vực khác 01 TTHC; lĩnh vực Công thương 2 TTHC; lĩnh vực Tài chính 01 TTHC. Thường xuyên rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC đã đưa vào thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại (về thời gian, thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện các TTHC) với mục đích tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Ngoài ra còn tích cực quan tâm đầu tư các trang thiết bị như màn hình hiển thị thông tin, máy tính tra cứu dành cho công dân, máy tính, máy in, máy photo, máy scan, được kết nối mạng trực tiếp với máy tính làm việc của cán bộ, công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tạo thuận lợi cho người dân hoà