Hải Hà: Xã Quảng Thành nỗ lực đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2022

06/06/2022 14:30

Được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Quảng Thành tiếp tục phấn đấu, không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và các tiêu chí, nội dung mới trong xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Các phong trào thi đua được triển khai rộng khắp các thôn, bản, với phương châm "Làm từ trong nhà ra ngoài ngõ, làm từ dưới lên trên; bắt đầu từ xây dựng hộ mẫu, vườn mẫu, thôn đạt chuẩn nông thôn mới, nâng chất xã nông thôn mới kiểu mẫu, thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu rồi đến xã nông thôn mới kiểu mẫu". Đến nay, Quảng Thành đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.

Các con đường tại các thôn, bản trên địa bàn xã được trồng nhiều hoa và cây xanh tạo nên diện mạo tươi mới, sáng, xanh, sạch đẹp.

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt, thực hiện Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020"; sau khi hoàn thành và duy trì được các tiêu chí xã NTM nâng cao, xã đã tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, nội dung trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Để chỉ đạo và điều hành thực hiện chương trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu đạt kết quả cao. Đảng ủy, UBND xã và Ban Chỉ đạo NTM xã Quảng Thành đã xây dựng kế hoạch và ban hành các văn bản, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, giao nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, đoàn thể theo từng nội dung, tiêu chí; chú trọng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa, phương pháp tổ chức thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời cũng xác định rõ người dân có vai trò quan trọng, là chủ thể để thực hiện thành công các nội dung đề ra, đảm bảo nguyên tắc "Dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân quản lý và dân hưởng lợi".

Hiện sản phẩm OCOP Mật ong Chanh đào Anh Thiết được coi là sản phẩm chủ lực của xã (trong ảnh: Đồng chí Hồ Đức Quang, Chủ tịch UBND huyện thăm, kiểm tra mô hình chanh đào tại xã Quảng Thành)

Phấn đấu trong năm 2022-2025, xã Quảng Thành tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu theo chuẩn bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Để đạt được mục tiêu này, UBND xã Quảng Thành lựa chọn những tiêu chí nổi trội nhất trong các nhóm tiêu chí để tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện. Trong đó lựa chọn tiêu chí tổ chức sản xuất: Có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của xã, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu; có ít nhất 02 hợp tác xã kiểu mới liên kết làm ăn có hiệu quả; Lựa chọn tiêu chí môi trường: Có từ 60% trở lên số tuyến đường xã, thôn có rãnh thoát nước và được trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh toàn tuyến.

Xã đã tập trung phát triển vùng trồng cây ăn quả thôn Hải Đông và thôn Hải Yên với quy mô diện tích 80 ha, tập trung chủ yếu vào các cây có múi, cây nhãn, mít, cho thu nhập đạt 220-250 triệu đồng/ha/năm

Là địa phương có diện tích đất nông nghiệp 2.281ha, chiếm tỷ lệ 79,3% tổng diện tích tự nhiên, với đa dạng các sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp. Trên cơ sở tình hình thực tế, địa phương đã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, hình thành được các vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo từng lĩnh vực rõ rệt, thực hiện sản xuất đúng theo quy hoạch và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nên việc sử dụng tài nguyên đất đai một cách hợp lý, bền vững đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện trên địa bàn xã đã có các vùng sản phẩm nông nghiệp chủ lực: Vùng trồng lúa thôn Hải Thành, Hải Tiến với quy mô diện tích 60 ha, tập trung chủ yếu vào giống lúa chất lượng cao, đạt 140-150 triệu đồng/ha/năm, hàng năm vùng lúa tạo việc làm cho hơn 250 người. Vùng trồng cây ăn quả thôn Hải Đông và thôn Hải Yên với quy mô diện tích 80 ha, tập trung chủ yếu vào các cây có múi, nhãn, mít, cho thu nhập đạt 220-250 triệu đồng/ha/năm. Vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm, thôn Hải An, Hải Đông với quy mô 20 ha đã triển khai có hiệu quả. Hàng năm xã cũng duy trì đàn gia gia súc từ 9.500 - 10.000 con, đàn gia cầm từ 70-75 nghìn con, cho thu nhập từ 25-26 tỷ đồng. Vùng nuôi tôm với quy mô 50 ha tập trung tại thôn Hải Đông và bản Quảng Hợp. Hiện nay vùng nuôi tôm đã và đang áp dụng các công nghệ mới trong nuôi tôm mang lại hiệu quả kinh tế, kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ môi trường vùng nuôi, như mô hình nuôi tôm trong bể với quy mô 50 ha, tạo đầu ra ồn định, cho thu nhập bình quân đạt từ 2,5 – 3 tỷ đồng/ha/năm. Ngoài ra còn có vùng trồng gỗ nguyên liệu với quy mô 1500 ha, hàng năm tạo việc làm cho 350-400 lao động; tổng giá trị thu về đạt trên 5 tỷ  đồng. Cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi chủ lực và các sản phẩm khác trên địa bàn xã cơ bản phù hợp với điều kiện sản xuất, thổ nhưỡng khí hậu địa phương và thực hiện các biện pháp thích ứng với đặc thù thiên tai và biến đổi khí hậu.

Song song với sự phát triển của kinh tế nông nghiệp, trong những năm qua cấp ủy Đảng và chính quyền xã Quảng Thành  đã không ngừng tạo điều kiện thuận lợi quan tâm khuyến khích, hỗ trợ thành lập các HTX và các tổ hợp tác để liên kết trong sản xuất và chế biến sản phẩm chủ lực của xã. Hiện nay, trên địa bàn xã có 2 HTX gồm: HTX dịch vụ nông - lâm - ngư nghiệp Quang Hải, HTX dịch vụ nông - lâm - ngư nghiệp Trung Thảo và 3 tổ hợp tác đang hoạt động có hiệu quả. Các hợp tác xã và tổ hợp tác đều có liên kết chặt chẽ giữa các khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Ngoài ra, xã cũng đã chú trọng tăng cường phát triển các loại hình kinh tế, đặc biệt phát triển kinh tế trong ngành Thương mại - Dịch vụ. Tổng mức bán buôn, bán lẻ hàng hóa dịch vụ trên địa bàn tăng mạnh từ 130 tỷ đồng (năm 2018) lên 284 tỷ đồng (năm 2021), tăng 130,7%. Số hộ kinh doanh trên địa bàn xã đến thời điểm hiện tại là 228 hộ tăng 98 hộ so với năm 2018. Thời điểm xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 38 triệu đồng/người. Đến năm 2021, thu nhập đạt 68,58 triệu đồng/người, cao gấp 1,8 lần so với thời điểm xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nhà văn hoá được duy trì thường xuyên vào ngày chủ nhật hàng tuần.

Tiêu chí môi trường, cũng được xã đặc biệt quan tâm, UBND xã đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tuyên truyền tới toàn thể nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, huy động toàn thể nhân dân ở 7/7 thôn tham gia dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nhà văn hoá vào ngày chủ nhật hàng tuần; tuyên truyền, ký cam kết, phân loại, thu gom xử lý rác thải đến từng hộ gia đình đảm bảo sạch từ nhà ra ngoài ngõ. Bên cạnh đó, xã Quảng Thành đã phối hợp cùng phòng kinh tế hạ tầng và Công ty cổ phần môi trường đô thị Hải Hà thực hiện việc ký kết hợp đồng thu gom rác, vận chuyển và xử lý rác thải đúng quy định.

Như vậy, đối với các mục tiêu đề ra, xã Quảng Thành đã cơ bản hoàn thành, đặc biệt, chỉ tiêu về thu nhập vượt kế hoạch đề ra. Tổng huy động nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 của xã đạt trên 7 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 3.686 triệu đồng,  ngân sách huyện 1.770 triệu đồng, ngân sách xã 786 triệu đồng, số còn lại là từ nguồn vốn huy động khác.

Các hoạt động văn hoá xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Xã đã tập trung nguồn lực đầu tư cho công tác giáo dục, các trường học được quan tâm xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo, đội ngũ giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn và trên chuẩn đáp ứng nhu cầu công tác. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong 3 năm qua, trên địa bàn xã không có khiếu kiện đông người trái pháp luật; không có công dân thường trú phạm tội; tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm dần hàng năm. Công tác cải cách hành chính trong 3 năm 2019, 2020, 2021 đều đạt chỉ tiêu công khai minh bạch, đầy đủ các thủ tục hành chính, việc giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân đảm bảo có hiệu quả. Kết quả đánh giá xếp loại hàng năm đối với Đảng bộ và chính quyền xã đều đạt tốt và xuất sắc. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội xã Quảng Thành đạt từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát huy những kết quả đã đạt được, xã Quảng Thành đang khẩn trương, nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí để sớm được tỉnh thẩm định công nhận đạt xã NTM kiểu mẫu trong quý I năm 2022.

Trần Trinh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 99
Đã truy cập: 2860913