Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh làm việc với Huyện ủy Hải Hà

06/05/2022 15:45

Ngày 05/5/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh đã có buổi làm việc với Huyện ủy Hải Hà về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2022 và giám sát một số cấp ủy trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII); việc sử dụng Bản tin sinh hoạt chi bộ tại các chi, Đảng bộ; công tác mua và đọc báo Đảng theo Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII). Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Dương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy,  Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh, cùng dự có đồng chí Nguyễn Kim Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hải Hà; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh làm việc với Huyện ủy Hải Hà

Trong năm 2021 và 04 tháng đầu năm 2022, Huyện ủy Hải Hà đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết TW4 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc thực hiện chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tuyên truyền tốt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện Hải Hà (29/8/2001 - 29/8/2021) bằng nhiều hình thức phong phú; chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh Covid-19. Quan tâm kiện toàn báo cáo viên các cấp, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên. Triển khai đồng bộ các biện pháp về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh. Kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và Quy chế hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Trong 04 tháng đầu năm 2022, Huyện ủy Hải Hà đã xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực Tuyên giáo; chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện viết bài thu hoạch và kế hoạch (cam kết) tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2022 về thực hiện các kết luận của trung ương, tỉnh, huyện. Triển khai, hướng dẫn các chi, Đảng bộ trực thuộc triển khai việc học tập và làm theo Bác năm 2022. Ngành Tuyên giáo cùng khối các cơ quan tuyên truyền, các chi, Đảng bộ tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện, kết quả nổi bật của tỉnh, huyện. Ban Chỉ đạo 35 tiếp tục theo sát các diễn biến tình hình tư tưởng Nhân dân, đặc biệt trên các trang mạng xã hội. Chỉ đạo biên soạn tài liệu giáo dục truyền thống và lịch sử huyện Hải Hà. Sử dụng Bản tin sinh hoạt chi bộ tại các chi, Đảng bộ; thực hiện tốt việc mua và đọc báo Đảng theo Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII).

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Đề ra phương hướng, nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo và kết luận tại buổi làm việc với Huyện ủy Hải Hà

Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Dương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong công tác Tuyên giáo của huyện Hải Hà đã đạt được trong năm 2021 và 04 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị huyện Hải Hà hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết TW4 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII). Tiếp tục chỉ đạo công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề năm 2022 “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đám ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Tổ chức, thực hiện tốt việc học tập các chỉ thị, nghị quyết từ trung ương, tỉnh, huyện, thường xuyên tổ chức đánh giá, kiểm điểm. Đổi mới công tác sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là các chi bộ khu vực giáp biên giới, trên biển phù hợp với tình hình của địa phương. Triển khai thực hiện tốt các đề án của huyện; tuyên truyền tốt việc thực hiện thích ứng linh hoạt an toàn với dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt quan tâm đến việc mở cửa du lịch trên địa bàn huyện. Tập trung tuyên truyền tốt công tác bầu cử trưởng, thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện. Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ thống phát thanh cơ sở, phủ sóng các vùng lõm tại các xã vùng sâu, vùng xa. Phát huy vai trò của mạng xã hội trong công tác thông tin, tuyên truyền. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Hồng Dương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đề nghị huyện thường xuyên tham gia các hội thi do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động. Bồi dưỡng, giáo dục chính trị cho thế hệ trẻ, chú trọng phát triển đảng viên trẻ tại các trường học, khu công nghiệp. Phát huy hơn nữa vai trò của Ban Chỉ đạo 35, tăng cường công tác lý luận chính trị và bồi dưỡng, giáo dục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của tỉnh, huyện. Đẩy mạnh công tác đối ngoại, thực hiện tốt việc đánh giá quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các ngành, địa phương. Quan tâm bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo từ huyện đến cơ sở.

Thanh Trường


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 933
Đã truy cập: 2570307