UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh làm việc với UBND huyện Hải Hà để giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

06/05/2022 15:30

Ngày 05/5/2022, Đoàn giám sát của UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Thị Ngân - Phó Chủ tịch UBMTTQ  tỉnh Quảng Ninh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Hải Hà để giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân khó khăn do đại dịch Covid-19. Dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Phi Trường - Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo một số ban, ngành của huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đoàn giám sát của UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh làm việc với UBND huyện Hải Hà

Với mục tiêu hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, các xã, thị trấn đã chủ động, bám sát các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19” và Hướng dẫn số 70 về việc phối hợp giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã góp phần hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch. Chế độ, chính sách được cụ thể hóa và quy định rõ về định mức hỗ trợ cho các đối tượng, mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng phù hợp với nguồn ngân sách và tính chất công việc được giao; việc chi trả chế độ được đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng nội dung và định mức hỗ trợ. Trong đó, huyện đã triển khai chi trả cho 1.489 người là các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền hỗ trợ trên 2,233 tỷ đồng; hỗ trợ 02 lao động không có giao kết hợp đồng với số tiền 4,2 triệu đồng; thực hiện chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế 2.103 người với số tiền trên 2,372 tỷ đồng; hỗ trợ 250 túi thuốc A bằng nguồn xã hội hóa cấp phát cho các xã, thị trấn cấp cho các đối tượng là hộ nghèo trên địa bàn. Tổng số các nguồn vận động hỗ trợ cho phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn là trên 6,577 tỷ đồng, trong đó kinh phí tiền mặt là 1,9 tỷ đồng, hiện vật quy ra tiền mặt là trên 4,3 tỷ đồng; kinh phí từ nguồn MTTQ tỉnh, huyện hỗ trợ là 319 triệu đồng; tổng số nguồn vốn đã phân bổ là trên 5,793 tỷ đồng; nguồn vốn chưa phân bổ là trên 783 triệu đồng chủ yếu là hiện vật bao gồm kít test, vật tư thiết bị dùng trong công tác phòng, chống dịch đang dùng để dự phòng.

Đoàn giám sát của UBMTTQ tỉnh đi giám sát, kiểm tra một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Tại hội nghị các đại biểu đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, tỉnh và tập trung làm rõ những tồn tạn, hạn chế, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới.

Đoàn giám sát của UBMTQ tỉnh đi giám sát, kiểm tra tại Trường mầm mon Mai Ka

Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Ngân - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện Hải Hà đã triển khai các Nghị quyết của trung ương, tỉnh về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân khó khăn do đại dịch Covid-19.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh đề nghị UBND huyện quan tâm đến công tác kiện toàn hệ thống y tế cơ sở, Tổ Covid cộng đồng, nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở và hệ thống y tế các tuyến. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc sử dụng các nguồn hỗ trợ và các khoản phí chi trả hỗ trợ cho các đối tượng ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Huyện Hải Hà cần quan tâm, thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến đông đảo các tầng lớn Nhân dân. Bên cạnh đó huyện cần triển khai tích cực đối với các chủ trương của tỉnh về công tác tiêm vắc xin cho trẻ em và người lớn trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền công tác bầu cử trưởng, thôn, bản, khu phố và thực hiện đảm bảo vùng xanh an toàn đối với các địa phương có biên giới, cửa khẩu. Huyện cần hoàn thiện báo cáo giám sát để gửi vể UBMTTQ tỉnh trước ngày 09/5/2022. Đối với các kiến nghị của huyện, UBMTTQ tỉnh sẽ gửi về các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Thanh Trường


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 785
Đã truy cập: 2570159