Huyện Hải Hà tổ chức hội nghị tổng kết chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022

14/03/2022 14:00

Vừa qua, Ban Chỉ đạo các chương trình về mục tiêu quốc gia huyện Hải Hà đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Anh - Bí thư Huyện ủy Hải Hà, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, lãnh đạo các ngành, các xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo của UBND huyện, trong năm 2021, đã tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, tổng huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới năm 2021 là 206.989,3 triệu đồng. Kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới năm 2021 theo 5 nhóm tiêu chí: Đến hết năm 2020, 10/10 xã của huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong năm 2021, các xã tập trung thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí, xây dựng cảnh quan môi trường và thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, hết năm 2021, bình quân tiêu chí nông thôn mới nâng cao toàn huyện đạt 5,7/8 tiêu chí và 23,1/27 nội dung (tăng 0,9 tiêu chí và 2 nội dung so với năm 2020); Kết quả rà soát theo dự thảo bộ tiêu chí NTM nâng cao của giai đoạn 2021 - 2025, toàn huyện đạt trung bình 48/58 chỉ tiêu và 13,3/19 tiêu chí. Đã tập trung tham mưu chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2020, đảm bảo theo quy trình, ngày 11/11/2021 Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định huyện Hải Hà đạt chuẩn NTM năm 2020. Năm 2021 các xã đã đăng ký triển khai phấn đấu công nhận thêm 21 thôn và 105 vườn đạt chuẩn NTM, đến hết năm 2021, nâng tổng số 55 thôn và 288 vườn đã được công nhận đạt chuẩn trong giai đoạn 2019 – 2021. Về chương trình OCOP năm 2021, có 29 sản phẩm, trong đó 17 sản phẩm đạt 3 sao, 3 sản phẩm đạt 4 sao.

Phương hướng nhiệm vụ năm 2022, cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và phê duyệt Đề án chương trình xây dựng NTM và phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Rà soát và triển khai đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại các xã và huyện NTM theo yêu cầu các bộ tiêu chí của giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục triển khai xây dựng 74 thôn, 448 vườn chuẩn NTM, triển khai mới 08 thôn và 120 vườn chuẩn và thẩm định công nhận thêm 19 thôn và 90m vườn đạt chuẩn NTM, triển khai đề án chương trình xây dựng NTM và phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2021 - 2025. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2022 đạt 67,8 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 0,98%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện năm 2022.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Hồ Đức Quang - Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những kết quả đã đạt được về chương trình xây dựng NTM trong năm 2021, đồng chí nhấn mạnh, cần khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục chỉ đạo các ngành, rà soát, đánh giá cụ thể mức độ đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp xã, cấp huyện, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quan tâm huy động và đa dạng hóa các nguồn lực trong xây dựng NTM, ưu tiên cho đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn để đáp ứng mục tiêu cho 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022. Triển khai xây dựng NTM theo hướng phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, đẩy mạnh triển khai chương trình OCOP gắn với thực hiện đề án NTM, đề án OCOP của tỉnh và đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đề án NTM và phát triển sản phẩm OCOP, đề án phát triển sản xuất nâng cao chất lượng cuộc sống cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện.

UBND huyện khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM và chương trình mỗi xã phường một sản phẩm.

Tại hội nghị, UBND huyện đã khen thưởng cho 12 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM và khen thưởng cho 3 tập thể có thành tích trong thực hiện chương trình mỗi xã phường một sản phẩm.

Hoài Phương - Thành Thắng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 71
Đã truy cập: 2860885