Hải Hà sôi nổi khí thế thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập huyện

09/12/2021 16:30

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; cũng là năm mà cách đây tròn 20 năm, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2001/NĐ-CP ngày 29/8/2001 “Về việc chia huyện Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh thành hai huyện Hải Hà và Đầm Hà”.

Với ý nghĩa đó, huyện Hải Hà xác định phong trào thi đua và công tác khen thưởng có vị trí rất quan trọng, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy cao độ truyền thống văn hóa, cách mạng; sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tinh thần tự lực, tự cường của người dân Hải Hà. Trong năm 2021. Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã Phát động phong trào thi đua năm 2021 theo chỉ đạo của tỉnh; đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung rà soát, kiện toàn về tổ chức, hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Hải Hà, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đồng chí thành viên Hội đồng phụ trách các lĩnh vực, phong trào thi đua; kiện toàn các cụm, khối thi đua năm 2021, phân công cụm, khối trưởng, cụm, khối phó để triển khai họp, bình xét thi đua sau khi kết thúc đợt thi đua năm 2021.

Sau gần 01 năm phát động Đợt thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Hải Hà với các nội dung thi đua cụ thể, đó là: Tuyên truyền sâu, rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện hiểu rõ và tự hào về những thành tựu của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện trong 20 năm xây dựng và phát triển; tuyên truyền về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh của Đảng bộ và tinh thần đoàn kết, thi đua của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện; đồng thời, kịp thời phát hiện những điển hình tiên tiến, nhân tố mới thông qua các phong trào thi đua sôi nổi khác trên địa bàn huyện.

Với những phấn đấu, nỗ lực đó, trong năm 2021, huyện Hải Hà đã đạt được những thành tựu nổi bật: Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai chủ động, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tiếp tục kiểm soát tốt tình hình, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định, phát triển; tỷ lệ người dân trong độ tuổi có chỉ định tiêm đã tiêm tối thiểu 01 mũi vắc xin đạt 97,8%;

Công tác phòng chống dịch Covid-19 được triển khai chủ động, đồng bộ, quyết liệt.

Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,96%.

Hải Hà tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền địa phương, hệ thống chính trị được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng tiếp tục được nâng lên. Các cấp ủy Đảng đã chủ động trong việc xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về triển khai nhiệm vụ năm 2021; kịp thời rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, xã đảm bảo nguồn cán bộ kế cận, rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác tư tưởng và dân vận có nhiều đổi mới, sáng tạo, sâu sát cơ sở, gắn với thực tiễn. Đồng bộ công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và bảo đảm thống nhất trong xử lý kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính, qua đó đã chủ động phát hiện các tồn tại, hạn chế để kịp thời xử lý và chấn chỉnh.

Với quyết tâm chính trị cao nhất, huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Bộ xây dựng công nhận thị trấn Quảng Hà đạt đô thị loại IV dịp kỷ 20 năm Ngày thành lập huyện (2001-2021).

Chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội, tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ; dự kiến hoàn thành 19/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021. Tổng giá trị sản xuất đạt 100,2% KH, tăng 15,1% so với CK.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng trên các lĩnh vực

Công tác điều hành thu chi ngân sách có nhiều cố gắng, tổng thu NSNN trên địa bàn ước đạt 139,1% DT tỉnh giao, đạt 125,5% DT huyện giao, trong đó thu nội địa huyện thu đạt 121,8% DT tỉnh giao, đạt 101,5% DT huyện giao, tăng 25,9% so với CK. Chi ngân sách nhà nước được quản lý chặt chẽ, thực hiện tiết kiệm, hiệu quả Hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định, đặc biệt tại Khu công nghiệp Texhong Hải Hà. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, đã chủ động triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; hỗ trợ, giải quyết nhanh chóng, kịp thời các vướng mắc để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp.

Công tác lập và quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường, bến bãi,... tiếp tục được tăng cường; công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm cả trong và ngoài ngân sách được tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ, góp phần tạo động lực chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Công tác an sinh xã hội, lao động, việc làm, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, bảo vệ môi trường được đặc biệt quan tâm; đời sống nhân dân tiếp tục được chăm lo, cải thiện; các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phòng chống dịch bệnh được chỉ đạo, triến khai quyết liệt, kịp thời.

Công tác phòng chống tham nhũng, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, giải quyết. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới, biển đảo được giữ vững, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, nhất là trong thời gian tổ chức Đại hội XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hoạt động đối ngoại tiếp tục được củng cố và mở rộng.

Hải Hà rực rỡ cờ hoa, với khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập huyện ( 29/082001 – 29/08/2021)

Trong năm 2021, đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thủ trướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 02 cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; Bộ ngành Trung ương tặng Bằng khen cho 02 tập thể; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 06 Cờ thi đua, công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc” cho 48 tập thể; tặng Bằng khen cho 65 tập thể, 87 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện khen thưởng cho 303 tập thể, 1.512 cá nhân.

Với những thành tích đó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Hải Hà đã góp phần tạo nên khí thế sôi nổi chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập huyện, đó cũng chính là tiền đề quan trọng, để huyện Hải Hà có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong những năm tiếp theo.

Hoài Phương - Trần Trinh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1251
Đã truy cập: 2509529