Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

12/10/2021 14:15

Ngày 11/10/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 2.744 điểm cầu với hơn 77.000 đại biểu tham dự; trong đó có 3 điểm cầu cấp trung ương, 73 điểm cầu cấp tỉnh; 690 điểm cầu cấp huyện; 1.981 điểm cầu cấp xã. Dự tại điểm cầu huyện Hải Hà có đồng chí Lưu Văn Thường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư các chi Đảng bộ trực thuộc, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu huyện Hải Hà

Tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 04/10 đến ngày 07/10/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp bàn, cho ý kiến về 5 nội dung, đó là: Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII. Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Quy định về những điều đảng viên không được làm. Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị. Tham dự Hội nghị có 192 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng (173 Ủy viên chính thức và 19 Ủy viên dự khuyết); đại biểu mời dự có 18 đồng chí không là Ủy viên Trung ương Đảng. Sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao nội dung ý kiến tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị, thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị Trung ương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn nhấn mạnh, các báo cáo viên, tuyên truyền viên các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc Trung ương cần tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII với 2 vấn đề lớn trọng tâm. Tuyên truyền sâu rộng các nội dung trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất về ý chí và hành động.

Đó là tuyên truyền một số vấn đề của kinh tế - xã hội của 9 tháng đầu năm 2021 và phương hướng 3 tháng còn lại năm 2021 và kế hoạch của năm 2022. Tuyên truyền về tình hình kết quả đạt được, các bài học kinh nghiệm rút ra, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong thời gian tới. Cùng với đó là tuyên truyền khẳng định các nội dung về xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã được thảo luận tại Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII, tuyên truyền, nhấn mạnh một số điểm mới đã được Hội nghị thảo luận thông qua...

Đồng thời, tuyên truyền những thông điệp mạnh mẽ trong các phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương lần này, nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn, phương pháp phải đúng, góp phần chuyển biến tình hình thật sự có hiệu quả rõ rệt.

Trần Trinh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1301
Đã truy cập: 2125114