HĐND huyện Hải Hà tổ chức kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND huyện khóa V

12/10/2021 14:00

Ngày 11/10/2021, huyện Hải Hà đã tổ chức kỳ họp thứ 3 - kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện khóa V, dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện, lãnh đạo các ngành chuyên môn và các đại biểu HĐND huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Các đại biểu đã được các thành viên UBND huyện thông qua các tờ trình về điều chỉnh dự toán chi ngân sách huyện, xã năm 2021, Tờ trình về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách huyện giai đoạn 2021 - 2025, Tờ trình về việc phê duyệt dự kiến chủ trương đầu tư công năm 2022, Tờ trình về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021, điều hòa nguồn vốn đầu tư công năm 2021, Tờ trình về việc điều chỉnh tên dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, sản xuất vốn chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới năm 2021, Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời nghe trình bày tóm tắt tờ trình đề nghị thông qua đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển sản phẩm có lợi thế huyện Hải Hà giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Nghe Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, đã có 9 ý kiến tập trung về các vấn đề: Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách huyện giai đoạn 2021 - 2025, về việc phê duyệt dự kiến chủ trương đầu tư công năm 2022, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ giai đoạn 2021 - 2025, ý kiến về đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Trên cơ sở các ý kiến của các đại biểu, các ngành đã có những giải trình thuộc thẩm quyền. Đồng chí Hồ Đức Quang - Chủ tịch UBND huyện cũng đã phát biểu làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng chí ghi nhận và tiếp thu những ý kiến của các đại biểu, đồng thời sẽ có văn bản báo cáo Thường trực HĐND và các đại biểu HĐND về các vấn đề khác.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, khách quan, kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa V đã thành công tốt đẹp, kỳ họp đã thông qua 6 Nghị quyết quan trọng với sự đồng thuận của 100% các đại biểu HĐND huyện.

Hoài Phương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 688
Đã truy cập: 2508966