Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện đi giám sát tại xã Quảng Minh

15/09/2021 11:30

Ngày 14/9/2021, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện đã đi giám sát việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, bản, khu phố tại xã Quảng Minh.

Xã Quảng Minh được sáp nhập từ xã Quảng Thắng cũ và xã Quảng Minh, được gọi là xã Quảng Minh. Sau khi sáp nhập, xã có 11 thôn, có 8.897 nhân khẩu với 2.467 hộ gia đình. Sau khi sáp nhập đã cho thấy hiệu quả hoạt động ở cơ sở được nâng lên một bước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình chính trị ở địa phương.

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện đi giám sát tại xã Quảng Minh

Việc thực hiện Đề án sắp xếp sáp nhập tại xã Quảng Minh được thực hiện đúng theo quy trình, quy định đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan. Xã đã chủ động triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên đầy đủ, chính xác và kịp thời; làm tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân nhất trí với chủ trương sáp nhập. Các thôn thực hiện sáp nhập ổn định chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội, tăng cường sự đoàn kết trong Nhân dân.

Tại buổi làm việc, xã Quảng Minh đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội; chi trả các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, bán chuyên trách nghỉ việc do dôi dư sau sáp nhập.

Trên cơ sở giám sát và nghe ý kiến đề nghị của địa phương, Đoàn giám sát HĐND huyện đánh giá cao những kết quả đạt được của xã Quảng Minh sau sáp nhập. Đoàn giám sát HĐND huyện cũng đề nghị xã cần quan tâm hơn đến việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc sáp nhập các thôn trên địa bàn, chỉ đạo các thôn xây dựng Quy ước, Hương ước của các thôn mới sáp nhập, hoàn thiện các thiết chế văn hoá ở các thôn đảm bảo cho người dân sinh hoạt cộng đồng đạt kết quả tốt. Trong thời gian này, đoàn cũng đi giám sát tại các xã Quảng Phong, Quảng Đức, Đường Hoa và thị trấn Quảng Hà.

Hồng Nhung


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 177
Đã truy cập: 2076111