Huyện Hải Hà tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2021

13/09/2021 16:15

Ngày 13/9/2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng Khóa III năm 2021.

Quang cảnh lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2021

Tham gia lớp học có 65 học viên là quần chúng ưu tú đến từ các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện. Trong thời gian học tập từ ngày 13/9 đến hết ngày 17/9, các học viên sẽ được tiếp thu những nội dung của chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng với 5 chuyên đề cơ bản gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH, nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và huyện; Nhận diện những quan điểm sai trái và các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta trên mạng xã hội; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh việc nghiên cứu nội dung các chuyên đề trên lớp học, các học viên sẽ được trao đổi thảo luận và làm bài thu hoạch cuối khóa. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được đánh giá và được cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, củng cố lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu sớm trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Thanh Trường


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 130
Đã truy cập: 2076064