UBND huyện Hải Hà tổ chức cuộc họp liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn

18/08/2021 16:15

Ngày 18/8/2021, UBND huyện Hải Hà đã tổ chức cuộc họp liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn, dự hội nghị có lãnh đạo các ngành liên quan, lãnh đạo UBND và công chức văn phòng các xã thị trấn. Đồng chí Hoàng Phi Trường - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.  

Toàn cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của UBND huyện, tính đến ngày 15/8/2021, 11/11 xã thị trấn đã triển khai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại và thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại. Tổng số hồ sơ nhận giải quyết là 6.222 hồ sơ, số hồ sơ đã giải quyết xong: 6.159 hồ sơ, trong đó, giải quyết đúng hạn và trước hạn 6.100/6159 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,04%. Giải quyết quá hạn 59 hồ sơ, hồ sơ đang giải quyết 63 hồ sơ.

Tình hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tổng số TTHC ở cấp xã là 119/119 thủ tục hành chính cung ứng dịch vụ công mức độ 3, 4 đạt tỷ lệ 100%. Năm 2021 (tính đến 15/8/2021) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, thị trấn đã giải quyết 4.883/6.169 hồ sơ, đạt 79,15 % hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục góp phần thực hiện tốt cải cách hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính nâng cao các chỉ số...

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Phi Trường - Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Trung tâm Hành chính công và các xã thị trấn tiếp tục rà soát kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Cổng thông tin thành phần cấp xã, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn: Thông tin hàng tháng có đánh giá về từng xã, Trung tâm Hành chính công cần có văn bản nhắc nhở các xã, các ngành, số lượng TTHC trước, trong và quá hạn, cần giải trình báo cáo nguyên nhân quá hạn, tổ chức tập huấn, hàng tháng thông tin báo cáo, tổng hợp kết quả xử lý thủ tục hành chính nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức công tác tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã và Trung tâm Hành chính công huyện, nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số trong thời gian tới.

Hoài Phương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1244
Đã truy cập: 2509522