Hải Hà 20 năm đổi mới và phát triển

17/08/2021 16:20

Trước xu thế phát triển chung của đất nước, đáp ứng yêu cầu tăng cường quản lý phát triển kinh tế - xã hội địa phương, ngày 29/8/2001, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2001/NĐ-CP “Về việc chia huyện Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh thành hai huyện Hải Hà và Đầm Hà”. Theo đó, ngày 08/10/2001, Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Quyết định thành lập Đảng bộ huyện Hải Hà; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư lâm thời Đảng bộ huyện Hải Hà. Ngày 10/10/2001, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Thông báo chỉ định thành viên Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà và Đầm Hà (lâm thời)”. Từ ngày 01/11/2001, huyện Hải Hà chính thức đi vào hoạt động, ghi dấu mốc quan trọng để Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện bước vào thời kỳ cách mạng mới: Phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

 

Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hà lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2002 - 2007

Tại thời điểm chia tách, huyện Hải Hà có 46.995 nhân khẩu và 16 đơn vị hành chính trực thuộc. Phạm vi và quy mô vừa phải, là điều kiện tốt để Đảng bộ lãnh đạo phù hợp với điều kiện sản xuất, trình độ quản lý và cơ sở vật chất kỹ thuật cũng như bố trí cán bộ sát thực tế công việc, thuận lợi với từng địa bàn. Tuy nhiên, huyện cũng đối diện với không ít khó khăn, nhất là xuất phát điểm thấp của của một huyện thuần nông, cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông - lâm - ngư nghiệp (chiếm trên 80%); tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm chỉ từ 3 - 5%, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo đói của huyện cao, trên 18%, tập trung ở một số bộ phận dân cư vùng sâu, vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngay sau khi được chia tách, Đảng bộ, chính quyền huyện Hải Hà đã sớm kiện toàn tổ chức, bộ máy từ huyện đến cơ sở lãnh đạo nhân dân các dân tộc kế thừa truyền thống vốn có, đoàn kết thi đua, lao động sáng tạo, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ và vận hội mới để giành được những kết quả quan trọng. Kết thúc chặng đường 10 năm đầu sau khi thành lập đến 2011, kinh tế - xã hội của huyện phát triển ổn định và có mức tăng trưởng bình quân đạt 12%/năm, tăng gần 4 lần so với năm 2001. Thu ngân sách tăng 3,6 lần, thu nhập bình quân đầu người tăng gần 4 lần so với năm 2001. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, công nghiệp và dịch vụ chiếm tỉ trọng ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14,74%. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị ổn định. Với những thành tích đã đạt được trong 10 năm, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Hải Hà đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao tặng bức trướng với dòng chữ “Tích cực, chủ động, phát huy thế mạnh xây dựng huyện Hải Hà ngày càng phát triển”.

 

Khởi công khu công nghiệp Texhong Hải Hà

Từ 2011-2021, là giai đoạn Hải Hà có bước chuyển mình mạnh mẽ. Sau 20 năm thành lập, tổng dân số của huyện có trên 64.000 người với 11 dân tộc anh em. Huyện có 01 thị trấn và 10 xã, 114 thôn, bản khu phố. Toàn huyện có 35 chi, đảng bộ trực thuộc, gồm 16 đảng bộ (11 đảng bộ xã, thị trấn; 02 đảng bộ cơ quan hành chính, 02 đảng bộ lực lượng vũ trang, 01 đảng bộ đơn vị sự nghiệp), 19 chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước; 207 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với tổng số gần 3.200 đảng viên. Từ một huyện thuần nông, Hải Hà hôm nay mang diện mạo mới của một huyện công nghiệp, dịch vụ.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện tại lễ đóng điện lưới quốc gia tới xã Đảo Cái Chiên

Về kinh tế, Hải Hà là một trong những đơn vị đi đầu của tỉnh trong tốc độ tăng trưởng, nhiệm kỳ 2015-2020 bình quân hàng năm đạt 26,18%, thu ngân sách tăng bình quân 13,68% mỗi năm; riêng năm 2020 đạt 206,5 tỉ đồng; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 75 triệu đồng, gấp 15 lần so với năm 2001. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ: Ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 53,2%, thương mại - dịch vụ chiếm 38,6%, nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 8,2%. Bộ mặt kinh tế của huyện đã hoàn toàn đổi mới: (1) Khu công nghiệp - cảng biển Hải Hà được đầu tư đi vào hoạt động và sản xuất trên địa bàn huyện từ năm 2015 và trở thành trung tâm công nghiệp dệt may khu vực miền Đông của tỉnh, đến nay có 17 dự án, trong đó có 16 dự án đầu tư thứ cấp đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, sử dụng trên 11.000 lao động, trong đó trên 4.000 lao động là người Hải Hà. Hoạt động của Khu công nghiệp đã góp phần thúc đẩy, phát triển vượt bậc nền kinh tế - xã hội của huyện: Quy mô kinh tế tăng gấp 3,2 lần so với năm 2015, lao động khu vực nông thôn mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm hộ nghèo, kết thúc năm 2020 chỉ còn 0,9%, giảm mạnh tình trạng lao động trên địa bàn xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động. (2) Du lịch trở thành ngành kinh tế mới, đã góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân: Huyện đã hình thành 02 tuyến, 03 điểm du lịch địa phương; Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đảo Cái Chiên trở thành khu du lịch cấp tỉnh; Bãi tắm Đầu Rồng thuộc xã Cái Chiên đạt chuẩn bãi tắm du lịch; hình thành một số điểm du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp nông thôn (xã Quảng Minh, Quảng Thành, Quảng Long) và tuyến phố đi bộ (thị trấn Quảng Hà); (3) Chương trình xây dựng Nông thôn mới được triển khai đồng bộ, hiệu quả rõ nét, huy động được cả hệ thống chính trị, tổ chức, doanh nghiệp, người dân tham gia hưởng ứng tạo diện mạo mới cho nông thôn Hải Hà sáng, xanh, sạch đẹp. Đến nay huyện đã có 10/10 xã (100%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 01 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, dự kiến trong năm 2021 huyện được công nhận là huyện Nông thôn mới.  

 

Trao giấy chứng nhận đảng viên mới tại biểu tượng nơi thành lập chi bộ đầu tiên tiền thân Đảng bộ huyện Hải Hà

Ba đột phá chiến lược được triển khai tích cực và hiệu quả, tạo nên diện mạo mới về hạ tầng, hành chính và nguồn nhân lực cho huyện: (1) Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là kết cấu hạ tầng tại Khu Công nghiệp - Cảng biển; hạ tầng Khu du lịch đảo Cái Chiên, trong đó nổi bật là việc kéo điện lưới ra đảo; hạ tầng cửa khẩu Bắc Phong Sinh; nâng cấp đô thị thị trấn Quảng Hà; nâng cấp các tuyến đường, tuyến kênh, mương, đập phục vụ xây dựng nông thôn mới và đưa các xã, thôn, bản trên địa bàn huyện ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; (2) Thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại; triển khai có hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp xã; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương. (3) Tập trung triển khai có hiệu quả Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2020, định hướng 2030; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn lên 67%.

 

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng tại Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hà lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Công tác quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên, môi trường được tăng cường; chủ động trong phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Huyện đã dành nguồn lực để cụ thể hóa quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái (thuộc địa giới hành chính huyện Hải Hà) làm cơ sở thu hút các nguồn lực đầu tư, các nhà đầu tư tiềm năng, chiến lược. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, xây dựng, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn. Công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt từ huyện đến cơ sở; đáp ứng mặt bằng để triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, đặc biệt các dự án lớn, trọng điểm như Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái... Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, làm sạch môi trường biển, trồng rừng ngập mặn, ngăn chặn việc khai thác hải sản có tính hủy diệt môi trường.

 

Các đại biểu thăm quan gian hàng OCCOP của huyện tại Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hà lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

 An sinh xã hội được đảm bảo: (1) Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm đầu tư, chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh được nâng lên, Trung tâm y tế huyện được xây dựng đáp ứng nhu cầu trên 200 giường bệnh; sức khỏe người dân ở vùng sâu, vùng xa được quan tâm chăm lo; Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 93%; (2) Hệ thống trường, điểm trường, lớp học các cấp học phát triển rộng khắp; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đến nay toàn huyện có 41/45 trường đạt chuẩn Quốc gia và chuẩn chất lượng giáo dục; chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn ở các cấp học được nâng lên, số lượng học sinh đạt các giải thi tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi được đánh giá trong top đầu các huyện miền Đông của tỉnh; Kết quả phổ cập giáo dục - xóa mù chữ được duy trì và nâng cao về chất lượng; (3) Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Đề án đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn và khó khăn trên địa bàn huyện Hải Hà đã được triển khai một cách quyết liệt, hiệu quả, đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm sâu xuống còn 1,51%, toàn huyện không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn.

 

Một góc thị trấn Quảng Hà hôm nay

Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện được cải thiện đáng kể: (1) Các thiết chế văn hóa từ huyện đến xã được đầu tư xây dựng: Công viên cây xanh; nâng cấp thư viện huyện, nhà tập luyện và thi đấu thể thao huyện, 100% các thôn bản có nhà văn hóa, thu thể thao thôn. (2) Các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh được trùng tu, tôn tạo, di sản văn hóa được bảo tồn và phát huy, trong đó Trống đồng Quảng Chính (hiện lưu giữ tại bảo tàng Quảng Ninh) được công nhận là Bảo vật quốc gia, Đình Quang Lĩnh được đưa vào danh mục tỉnh quản lý, Đình - Miếu Cái Chiên được xếp hạng cấp tỉnh, Biểu tượng thành lập Chi bộ đầu tiên tiền thân Đảng bộ huyện Hải Hà được xây dựng tại Vụng Bầu xã Cái Chiên. (3) Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, nhiều sự kiện văn hóa cấp huyện được tổ chức quy mô lớn được tổ chức góp phần nâng cao đời sống tinh thần Nhân dân.

 

Quảng Sơn đổi mới từ phong trào Xây dựng Nông thôn mới

Quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững an ninh chính trị -  trật tự an toàn xã hội. Hợp tác đối ngoại đạt được nâng cao, mang lại những hiệu quả thiết thực: nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đạt kết quả một cách toàn diện và vững chắc trên các lĩnh vực. An ninh trên tuyến biên giới, biển đảo; an ninh trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; an ninh nông thôn, tôn giáo, dân tộc được tăng cường, đảm bảo. Mối quan hệ hữu nghị giữa huyện Hải Hà với Khu Phòng Thành - Thành phố Phòng Thành Cảng - Quảng Tây - Trung Quốc tiếp tục được tăng cường. Các hoạt động đối ngoại được thực hiện hiệu quả và đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của hai địa phương.

Kỷ niệm 20 năm thành lập huyện là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Hải Hà tự hào về truyền thống của vùng biên cương anh dũng; dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân lao động, nông dân, doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong huyện luôn đoàn kết một lòng, phát huy dân chủ, năng động, sáng tạo, phát huy ý chí tự cường, khát vọng vươn lên phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra Xây dựng Hải Hà trở thành huyện công nghiệp - dịch vụ với hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại, cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại III vào năm 2025”.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hải Hà


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1339
Đã truy cập: 2125152