Những đổi mới sau 13 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” trên địa bàn huyện Hải Hà

03/08/2021 09:30

Sau 13 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khoá X “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, với sự chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, cả hệ thống chính trị vào cuộc, Nhân dân tích cực, đồng lòng đóng góp công sức thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển... đến nay nông thôn Hải Hà đã có những chuyển biến mạnh mẽ, phát triển vượt bậc, nông nghiệp, nông dân, nông thôn thực sự đổi mới.

 

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Hải Hà có những chuyển biến mạnh mẽ, phát triển vượt bậc

 

Nông nghiệp có những đột phá, phát triển theo hướng toàn diện

Phương thức sản xuất được chuyển đổi từ tự cung, tự cấp, quy mô nhỏ lẻ và thiếu sự liên kết sang ứng dụng khoa học kỹ thuật và phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa. Đến nay đã xây dựng quy hoạch và hình thành 10 vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung quy mô lớn. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng được định hướng và hiệu quả rõ nét, trong đó trọng tâm tập trung vào các cây trồng chủ lực, lợi thế của huyện; chuyển đổi từ đất trồng lúa, màu kém hiệu quả sang trồng ngô cao sản, cây ăn quả chất lượng cao, ngô sinh khối, cỏ sinh khối; ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, việc bảo quản, chế biến sản phẩm. Chăn nuôi phát triển ổn định chuyển dịch theo hướng tập trung gắn với an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh và an toàn thực phẩm. Ngành lâm nghiệp chuyển dịch sang kinh doanh trồng rừng cây gỗ lớn, cây dược liệu, sản xuất hàng hóa tập trung (cây quế, cây dược liệu), từng bước nâng cao giá trị rừng, đến năm 2020 tỷ lệ che phủ rừng đạt 61%. Ngành thủy sản phát triển theo hướng quy hoạch và ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng và chế biến thủy sản, đầu tư khai thác thủy sản xa bờ; quan tâm triển khai hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, cấp điện, cấp nước…) phục vụ cho sản xuất, qua đó từng bước chủ động về giống, kiểm soát dịch bệnh thủy sản cho Nhân dân, góp phần tạo điều kiện phát triển nuôi trồng thủy sản, đội tàu thuyền khai thác xa bờ tăng lên; công tác bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản ven bờ được đẩy mạnh.

Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) đã khuyến khích, thu hút doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị, đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp. Tính đến nay, trên địa bàn huyện có tổng số 37 sản phẩm của 23 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP, trong đó có 21 sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh trở lên. Các sản phẩm được đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, mẫu mã, được người tiêu dùng đón nhận, ưa chuộng.

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn không ngừng được cải thiện và nâng cao rõ rệt

Các vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp nông thôn được triển khai với nhiều giải pháp, trong đó tập trung công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, thông qua chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông - lâm - ngư sang công nghiệp - dịch vụ. Năm 2010, tỷ lệ lao động có việc làm khu vực nông thôn đạt 91,49%, đến hết năm 2020, nâng lên 98,03%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện năm 2020 đạt 67% (riêng khu vực nông thôn đạt 64,08%), tăng 35% so với năm 2013 và tăng 57% so với năm 2008).

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn trên địa bàn huyện năm 2020 tăng từ 23,3 triệu đồng/người/năm lên 56,1 triệu đồng/người/năm. Hộ nghèo giảm mạnh, đến năm 2020, khu vực nông thôn là 120 hộ, trừ số hộ nghèo có thành viên là đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,33 %, giảm 26,28% so với năm 2010; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm tăng từ 40% năm 2010 lên 94,51 % năm 2020.

Song song với đó, các hoạt động văn hóa văn nghệ diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia; các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, nâng cấp; nhà văn hóa, khu thể thao thôn, bản, khu phố cơ bản đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng dân cư. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu; tỷ lệ làng, bản, khu phố văn hóa đạt 80%, gia đình văn hóa đạt 92%. An ninh trật tự nông thôn được đảm, giữ vững quốc phòng an ninh.

Diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét, nhiều vùng nông thôn Hải Hà đã trở thành miền quê đáng sống

Cơ cấu kinh tế huyện chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp (năm 2008: Tỷ trọng nông nghiệp chiếm 45,3%; công nghiệp - xây dựng, dịch vụ chiếm 54,7%; năm 2020: Nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 10,1%; công nghiệp - xây dựng chiếm 57,5%; thương mại - dịch vụ chiếm 32,4%).  

 

Đến nay, 100% các xã có đường nhựa, bê tông đến trung tâm xã

 

Cùng với những chuyển biến đó, nông thôn Hải Hà đã được đầu tư đồng bộ hạ tầng đáp ứng tốt các điều kiện về sản xuất và dân sinh, tạo nên diện mạo, bộ mặt nông thôn khang trang, sạch đẹp. Hệ thống đường, điện, trường, trạm y tế, thủy lợi, nước sinh hoạt được đầu tư nâng cấp đạt chuẩn nông thôn mới và từng bước tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, 100% các xã có đường nhựa, bê tông đến trung tâm xã; 100% các hộ dân trên địa bàn huyện được sử dụng điện thường xuyên, an toàn; 41/41 trường Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; 10/10 xã đạt chuẩn tiêu chí y tế, 10/10 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới; sóng FM được phủ đến 100% các thôn bản, 100% số hộ xem được truyền hình; 10/10 xã đạt tiêu chí về thông tin và truyền thông. Năm 2020, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,4%, tăng 31,92% so năm 2009.

Đến hết năm 2020, 10/10 xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 01 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu hết năm 2021 huyện được công nhận là huyện nông thôn mới và có thêm 02 xã nông thôn mới nâng cao, 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Những kết quả trên đã khẳng định hiệu quả triển khai Nghị quyết 26-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, khẳng định rõ nét hiệu quả của nghị quyết vào cuộc sống. Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn của Hải Hà đã thực sự đổi mới, phát triển, nhiều vùng nông thôn của huyện đã và đang trở thành miền quê đáng sống.

Thu Hà


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1132
Đã truy cập: 2124945