Cô giáo Hoàng Thị Hồng học tập và làm theo lời Bác

26/04/2021 09:55

Trong những năm qua, cô giáo Hoàng Thị Hồng - Hiệu trưởng Trường tiểu học Quảng Phong, luôn nêu cao tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cô luôn xác định đó là việc làm cần thiết và quan trọng của người đứng đầu, để thấm nhuần tư tưởng chính trị, xây dựng đạo đức cách mạng, tác phong lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm của người đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý.

Từ năm 2017 đến nay, với trách nhiệm là Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, cô Hoàng Thị Hồng luôn luôn học tập để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Khi học tập và làm theo Bác. Trong chuyên môn cô Hoàng Thị Hồng luôn có ý thức tự học hỏi, nghiên cứu, vận dụng, nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân trong tổ chức thực hiện và cùng với Ban chi ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai học tập và xây dựng Chương trình hành động cụ thể, sát thực với tình hình và điều kiện của đơn vị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường.

Cô Hoàng Thị Hồng luôn nêu cao tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hiện nay, Chi bộ Trường tiểu học Quảng Phong có tổng số 26 đồng chí đảng viên sinh hoạt. Ngay sau khi được tham gia học tập, quán triệt, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại hội nghị Đảng bộ xã, chi bộ đã xác định đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức và đảng viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý có đủ năng lực, phẩm chất, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Do đó tập thể Ban chi ủy chi bộ đã thống nhất tổ chức hội nghị chi bộ để triển khai quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thảo luận các chuyên đề: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai để đảng viên cam kết đăng ký nội dung học tập và làm theo. Tại các cuộc họp của chi bộ và họp hội đồng nhà trường đã cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình nhiệm vụ năm học. Để cùng xã hoàn thiện các tiêu chí về đích nông thôn mới, chi bộ đã lựa chọn nội dung “Xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp” trong nhà trường. Trong giai đoạn 2016 - 2020 các điểm trường đã hoàn thiện.

Điểm trường Quảng Văn với mô hình “Xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp”

Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển trong tình hình mới. Chi bộ đã đăng ký “Xây dựng đơn vị kiểu mẫu về phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, kỷ luật và văn hóa, văn minh”.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, chi bộ luôn đạt chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đối với tập thể nhà trường luôn đạt tập thể lao động tiên tiến, tiên tiến xuất sắc. Năm học 2018 - 2019, đạt đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, năm học 2019 - 2020 tập thể nhà trường được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng Khen.

Hoài Phương - Trần Trinh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 642
Đã truy cập: 2508920