Ban chỉ đạo Nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh kiểm tra tiến độ lập và hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới huyện Hải Hà

10/03/2021 09:00

Ngày 09/3/2021, đồng chí Nguyễn Thành Long - Trưởng Ban chỉ đạo Nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo Nông thôn mới (NTM) huyện Hải Hà để kiểm tra tiến độ lập và hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Dự buổi làm việc có đồng chí Hồ Đức Quang - Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia huyện, cùng các đồng chí lãnh đạo UBND, UBMTTQ và các phòng, ban chuyên môn của huyện.

Trong 10 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành của huyện Hải Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh Chương trình xây dựng NTM. Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, với cách làm sáng tạo và bước đi phù hợp; chương trình xây dựng NTM của huyện đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cho đến nay đã có 10/10 xã được ông nhận đạt chuẩn NTM, đủ điều kiện lập hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Đồng thời ngày 04/02/2021, huyện đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2020 cho 2 xã Quảng Thành, Quảng Chính.

Đồng chí Nguyễn Thành Long - Trưởng Ban chỉ đạo NTM tỉnh Quảng Ninh phát biêu tại buổi làm việc

Đến hết ngày 28/01/2021, đã hoàn thiện xong dự thảo báo cáo kết quả hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM đã được thực hiện đúng quy trình, các bước, các nội dung theo yêu cầu. Trong đó huyện cũng đã tổ chức công bố để lấy ý kiến người dân về báo cáo đề nghị công nhận huyện NTM trên sóng PTTH địa phương, Cổng thông tin điện tử huyện… Tiếp tục ban hành văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị tham gia ý kiến vào báo cáo của huyện. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các ngành vào báo cáo trung tâm, huyện đang tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo và hoàn thiện các hồ sơ minh chứng đảm bảo gửi hồ sơ về Hội đồng thẩm tra tỉnh trước trong tháng 3/2021. 

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Ban chỉ đạo NTM tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu xây dựng NTM của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Hải Hà, đồng chí đề nghị huyện tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM trong tháng 3/2021.

Đồng chí Hồ Đức Quang - Chủ tịch UBND, Phó trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia huyện phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Đức Quang - Chủ tịch UBND huyện tiếp thu những ý kiến tham gia góp ý của các đồng chí trong Ban chỉ đạo NTM tỉnh, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị nhanh chóng hoàn thiện các báo cáo gửi về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện để tổng hợp vào báo cáo chung; Văn phòng HĐND-UBND huyện cần tham mưu để điều chỉnh quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Tổ xây dựng hồ sơ công nhận huyện NTM cho phù hợp; các cơ quan, phòng ban căn cứ quyết định của tỉnh phối hợp với UBND các xã rà soát hoàn thiện hồ sơ xây dựng và về đích NTM từ năm 2011; các cơ quan, đơn vị cần hoàn thiện các báo cáo gửi về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện trước 19/3/2021 để trình UBND huyện; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đặc biệt là công bố kết quả huyện đạt chuẩn NTM trên sóng PTTH địa phương, Cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh triển khai phong trào ngày chủ nhật xanh gắn với phong trào ngày nghỉ cùng Nhân dân tại các xã, thị trấn nhằm xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp bền vững.

Hồng Nhung


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1172
Đã truy cập: 2124985