Hải Hà: Sơ kết bước 1 công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

24/02/2021 15:45

Ngày 24/02/2021, Ủy ban bầu cử huyện Hải Hà tổ chức hội nghị sơ kết bước 1 công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự hội nghị có đồng chí Lưu Văn Thường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; đồng chí Hồ Đức Quang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Để triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp huyện Hải Hà nhiệm kỳ 2021 - 2026, UBND huyện đã ban hành quyết định thành lập Ủy ban bầu cử huyện, gồm 15 thành viên, trong đó thành lập 03 tiểu ban gồm: Tiểu ban an ninh trật tự và y tế, Tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết, Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo; thành lập 03 tổ giúp việc gồm: Tổ hướng dẫn kiểm tra nghiệp vụ bầu cử, Tổ hướng dẫn lập hồ sơ, bản kê khai tài sản những người ứng cử đại biểu HĐND và Tổ in ấn, cấp phát tài liệu bầu cử.

Hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất cấp huyện và cấp xã để lên cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu HĐND đảm bảo đúng luật. Cụ thể, đối với cấp huyện số lượng 33 đại biểu, trong đó đại biểu nữ 10 đại biểu chiếm 30,3%; đại biểu dân tộc thiểu số 03 đại biểu, chiếm 9,09%; đại biểu trẻ tuổi 09 đại biểu, chiếm 27,27%; đại biểu ngoài Đảng 01 đại biểu, chiếm 3,03%; đại biểu tái cử 14 đại biểu, chiếm 42,42%. Đối với cấp xã, số lượng đại biểu được bầu 244 đại biểu, số lượng người được giới thiệu ứng cử 587 người. Trong đó, đại biểu nữ 240 người, chiếm 40,89%; đại biểu dân tộc thiểu số 130 đại biểu, chiếm 22,15%; đại biểu trẻ tuổi 286 đại biểu, chiếm 48,72%; đại biểu ngoài Đảng 186 người, chiếm 31.69%; đại biểu tái cử 141 đại biểu, chiếm 52,22%.

Huyện dự kiến có 87 khu vực bỏ phiếu tại 11 xã, thị trấn, 02 khu vực riêng. Hiện tại huyện đang thực hiện rà soát lại điều kiện cơ sở vật chất các điểm bầu cử để xây dựng phương án chỉnh trang, sửa chữa đảm bảo các quy định về điểm bỏ phiếu.

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Đức - Bí thư Đảng ủy thị trấn Quảng Hà phát biểu tại hội nghị

 

Tại hội nghị, lãnh đạo các xã, thị trấn đã có các ý kiến, kiến nghị với Ủy ban bầu cử huyện về: Hướng dẫn tổ chức đảm bảo công tác bầu cử tại các điểm, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19; công tác tuyên truyền, an ninh trật tự, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất...

 

Đồng chí Hồ Đức Quang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện trả lời các ý kiến tại hội nghị

 

Các đồng chí thành viên trong Ủy ban bầu cử huyện đã trả lời các ý kiến, kiến nghị của các xã, thị trấn. Để triển khai, thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí Lưu Văn Thường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện đề nghị: Các xã, thị trấn cần bám sát vào Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 22/01/2021 về “Triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp huyện Hải Hà nhiệm kỳ 2021 - 2026” để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng luật; các tiểu ban của Ủy ban bầu cử huyện xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử tại huyện. Hướng dẫn lập hồ sơ, bản kê khai tài sản những người ứng cử đại biểu HĐND và nộp hồ sơ về Ủy ban bầu cử theo quy định đảm bảo phù hợp cơ cấu, số lượng, thành phần. Các xã, thị trấn cần triển khai công tác bầu cử đảm bảo thực hiện đúng các bước, các mốc thời gian bầu cử. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các luật bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Trần Trinh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 821
Đã truy cập: 1764314