Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Hải Hà nhiệm kỳ 2021 - 2026

02/02/2021 17:00

Ngày 02/02/2021, Ủy ban MTTQ huyện Hải Hà đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Hải Hà, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Bầu cử huyện, Thường trực HĐND, UBND huyện, ủy viên Ủy ban MTTQ huyện để đảm bảo đúng lộ trình đề ra, hội nghị được tổ chức, áp dụng nghiêm ngặt các quy định phòng dịch Covid-19.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Đài - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hải Hà đã nhấn mạnh, về việc cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện cần đảm bảo theo đúng hướng dẫn, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các đại biểu cũng đã được thông qua dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện Hải Hà, trong đó, tổng số dân số toàn huyện đến ngày 31/12/2020 là 64.003 người, số lượng đại biểu HĐND huyện được bầu 33 đại biểu, dự kiến cơ cấu: Đại biểu nữ: 11 đại biểu (33,33%), đại biểu dân tộc thiểu số 03 đại biểu (9,09%), đại biểu trẻ tuổi: 10 đại biểu (30,3%), đại biểu ngoài Đảng: 02 đại biểu (6,06%), đại biểu tái cử: 14 đại biểu (42,42%), dự kiến thành phần: Cơ quan Đảng 07 đại biểu, đại biểu HĐND xã chuyên trách 03 đại biểu, cơ quan quản lý Nhà nước: 04 đại biểu, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội 04 đại biểu, quân đội 01 đại biểu, các xã, thị trấn 13 đại biểu, doanh nghiệp 01 đại biểu. Dự kiến phân bổ số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, cơ quan Đảng 15 người, đại biểu HĐND chuyên trách 05 người, cơ quan quản lý Nhà nước  7 người, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội 12 người, lực lượng vũ trang 03 người, các xã, thị trấn 37 người, doanh nghiệp 03 người.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất, nhất trí cao với dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện Hải Hà.

Hoài Phương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 761
Đã truy cập: 1764254