Huyện Hải Hà tổ chức hội nghị triển khai công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

27/01/2021 11:00

Ngày 26/01/2021, huyện Hải Hà tổ chức hội nghị triển khai công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự và quán triệt tại hội nghị còn có đồng chí Lưu Văn Thường - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử; đồng chí Hồ Đức Quang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử huyện; đồng chí Nguyễn Thế Hoà - Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện; đồng chí Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện; đồng chí Phạm Xuân Đài - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Bầu cử huyện chủ trì và quán triệt hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Đài - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo Bầu cử huyện nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi cả nước đang chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của từng địa phương, được tổ chức vào thời điểm kế thừa thành tựu 35 năm đổi mới “đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Đây là cơ hội để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.Tiếp nối thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên địa bàn huyện Hải Hà, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang và của cả hệ thống chính trị của huyện trong năm 2021.

Đồng chí Phạm Xuân Đài - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Bầu cử huyện khai mạc hội nghị

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đã quán triệt các nội dung: Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ chính trị; Chỉ thị số 10-CT/TU của Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 18-KH/HU của Huyện Uỷ. Hội nghị còn được nghe đồng chí Lưu Văn Thường - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử quán triệt Kế hoạch số 01/KH-UBBC của Ủy ban Bầu cử huyện. Đồng chí Hồ Đức Quang - phó bí thư, chủ tịch UBND huyện, phó chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện quán triệt Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 350/UBND-TH5 của UBND tỉnh; phân công nhiệm vụ các phòng ban chuyên môn. Đồng chí Nguyễn Thế Hoà - Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện quán triệt Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTMTTQVN.

Đồng chí Trần Đức Dũng - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Uỷ viên kiêm thư ký Ủy ban Bầu cử huyện quán triệt Nghị quyết số 1187-NQ/UBTVQH14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Hướng dẫn số 36-TW; Thông tư số 01/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ. 

Đồng chí Lưu Văn Thường - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử quán triệt nội dung nghị quyết

Trên cơ sở quán triệt các nội dung, các cấp, các ngành nắm rõ được các nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ để triển khai thực hiện tốt công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt, đúng các mốc thời gian theo luật định về bầu cử để cuộc bầu cử bảo đảm đúng sự lãnh đạo của Đảng thực sự dân chủ, đúng pháp luật và lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân để tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Hồng Nhung


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 777
Đã truy cập: 1764270