Hải Hà: Khai mạc kỳ họp thứ 19 HĐND huyện khóa IV nhiệm kỳ 2016 - 2021

25/12/2020 14:00

Ngày 25/12/2020, huyện Hải Hà tổ chức kỳ họp thứ 19 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020) HĐND khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020, thống nhất nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế năm 2021 và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Dự kỳ họp có đồng chí Vi Ngọc Bích - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Lưu Văn Thường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc tại kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 19 HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng chí Lưu Văn Thường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tổ chức cuộc Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh, Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ huyện; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Tại kỳ họp này, HĐND huyện có nhiệm vụ xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết, thảo luận và quyết nghị những nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; thảo luận, xem xét, quyết định mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách và đầu tư phát triển năm 2021; HĐND huyện thảo luận và thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu lớn, quan điểm định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, các nhiệm vụ và giải pháp, các đề án và chương trình trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trong giai đoạn 2021 - 2025; nghe báo cáo của Ủy ban MTTQ huyện về công tác xây dựng chính quyền năm 2020 và những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp; chất vấn các thành viên UBND huyện về những vấn đề, nội dung đang được cử tri, nhân dân trên toàn huyện đang rất quan tâm.

Đồng chí Hồ Đức Quang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo tình hình kinh tế - xã hội huyện Hải Hà năm 2020, kế hoạch phát triển năm 2021. 

Trong năm 2020, huyện Hải Hà đã hoàn thành và vượt kế hoạch 18/18 chỉ tiêu đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển với tốc độ cao, đạt 23%, bằng 100% KH; cơ cấu kinh tế duy trì theo hướng phát triển bền vững. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn; tăng trưởng tín dụng khá; năm 2020 huyện có thêm 03 xã đạt chuẩn NTM, 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 01 xã NTM kiểu mẫu; huyện Hải Hà cơ bản đủ điều kiện hoàn thành huyện đạt chuẩn NTM. Đây là thành công lớn của huyện trong bối cảnh huyện thực hiện “mục tiêu kép” vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ngành công nghiệp - xây dựng vẫn chiếm vai trò chủ đạo chiếm 57,5%, tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ chiếm 32,4, tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 10,1%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 76,3 triệu đồng, tăng 1,3 triệu so với kế hoạch và tăng 11,3 triệu đồng so với cùng kỳ.

Tổng thu NSNN trên địa bàn cả năm ước đạt 272,46 tỷ đồng, bằng 117% DT tỉnh giao, bằng 105% DT huyện giao và bằng 101% so với CK. Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2020 ước đạt 860,034 tỷ đồng, bằng 114% dự toán và bằng 113% so với cùng kỳ.

Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính được triển khai tích cực, hiệu quả; sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước được cải thiện. An sinh xã hội được đặc biệt quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện: tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng 5% so với năm 2019; số hộ nghèo giảm còn 132 hộ, chiếm tỷ lệ 0,73%. Công tác thanh tra, tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm; Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng và tăng cường.

Trong năm đã hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng các cấp, trọng tâm là Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hà lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Huyện xác định chủ đề công tác năm 2021: “Giữ vững địa bàn an toàn, phát triển kinh tế bền vững, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại; hoàn thành mục tiêu nâng cấp thị trấn Quảng Hà đạt đô thị loại IV, huyện đạt chuẩn nông thôn mới”. Đồng thời, đề xuất giải pháp đồng bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi 15 chỉ tiêu trong năm 2021. Phấn đầu, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 87,5 triệu đồng, tương đương 3.800 USD, tăng 14,68% so với năm 2020. Tổng thu ngân sách trên địa bàn (thu nội địa) đạt 262,9 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn đạt trên 17.250 tỷ đồng, tăng 8,22% so với năm 2020. Tỷ lệ đô thị hóa đạt từ 34,1% trở lên, tăng 7,3% so với năm 2020. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 71% trở lên, tăng 4%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,58%, giảm 0,15% (36 hộ) so với năm 2020...

Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện trình bày các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện

Tại kỳ họp các đại biểu cũng được nghe các báo cáo, tờ trình về: Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 và những ý kiến, kiến nghị của cử tri; Kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp năm 2020; nhiệm vụ năm 2021; Tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của huyện Hải Hà; Tờ trình về việc phê chuẩn phân bổ ngân sách địa phương và nguyên tắc, cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2021; Tờ trình về phân bổ vốn đầu tư công năm 2021; Tờ trình về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện. Kỳ họp cũng thông qua các báo cáo, tờ trình và một số quan trọng khác.

Đồng chí Vi Ngọc Bích - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Ninh báo cáo tới các đại biểu kết quả Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Trong phiên làm việc buổi sáng, đồng chí Vi Ngọc Bích - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Ninh, Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện đã báo cáo tới các đại biểu kết quả Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí cũng chúc mừng những kết quả huyện Hải Hà đã đạt được trong năm qua, đồng thời mong muốn huyện sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện đã đề ra, trọng tâm thực hiện nâng cấp đô thị, thị trấn Quảng Hà lên đô thị loại IV, huyện đạt chuẩn nông thôn mới và sớm trở thành trung tâm Dệt may - Thời trang của tỉnh Quảng Ninh.

Quang cảnh hội nghị

Buổi chiều cùng ngày, HĐND sẽ tiếp tục các nội dung của kỳ họp, các tổ đại biểu thảo luận về các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp; tổ chức phiên thảo luận, giải trình, chất vấn, trả lời chất vấn tại hội trường, thông qua nghị quyết và bế mạc kỳ họp thứ Mười chín, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trần Trinh - Thanh Trường


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 981
Đã truy cập: 2570355