Người Hải Hà Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện!
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Hải Hà hướng tới Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc!

Hải Hà: Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

20/11/2020 16:10

Ngày 19/11/2020, Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Phi Trường - Phó Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện. Đồng chí  Bùi Văn Vượng - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy trực tiếp quán triệt các nội dung nghị quyết.

Đồng chí Hoàng Phi Trường - Phó Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền phát biểu tại hội nghị

Để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về việc tham gia học tập nghị quyết, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Phi Trường khẳng định tầm quan trọng của việc quán triệt nội dung Báo cáo chính trị, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí yêu cầu, cán bộ, đảng viên thuộc đảng bộ tập trung nghiên cứu sâu, nắm chắc để triển khai thực hiện nghị quyết có hiệu quả trong thực tiễn.

Đồng chí Bùi Văn Vượng - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt nội dung nghị quyết tại hội nghị

Tiếp đó, đồng chí Bùi Văn Vượng - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đã quán triệt đến các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và các chi bộ trực thuộc Huyện ủy nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XV, Chương trình hành động của Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chuyên đề lớn về: Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; Quốc phòng an ninh và công tác đối ngoại.

Bên cạnh thông tin tới hội nghị về nội dung Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, đồng chí cũng thông tin tới toàn thể các cán bộ, đảng viên về những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Quảng Ninh và huyện Hải Hà trong thời gian qua. Đồng thời, nêu một số phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Thông qua hội nghị giúp cán bộ, đảng viên, người lao động nắm vững những nội dung cơ bản, những giải pháp nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác để vận dụng có hiệu quả, qua đó góp phần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân, tạo sự tin tưởng, thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trần Trinh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1345
Đã truy cập: 1535937