Hội đồng thẩm định Nông thôn mới tỉnh làm việc tại huyện Hải Hà

06/11/2020 16:00

Ngày 06/11/2020, Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Hải Hà về việc thẩm định các nội dung, tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới đối với các xã Đường Hoa, Quảng Sơn, Quảng Đức; thẩm định các nội dung, tiêu chí nông thôn mới nâng cao đối với xã Quảng Thành và nông thôn mới kiểu mẫu với xã Quảng Chính. Dự chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Thành Long - Trưởng ban xây dựng nông thông thôn mới tỉnh; về phía huyện Hải Hà có đồng chí Phạm Xuân Đài - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra thực địa tại xã Quảng Sơn

Trước đó, Đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra thực địa tại các xã Quảng Sơn, Quảng Đức, Đường Hoa, Quảng Thành và Quảng Chính để đánh giá các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Toàn cảnh hội nghị

Tại buổi làm việc, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả  xây dựng thôn thôn mới; báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, xã Quảng Sơn, Quảng Đức và Đường Hoa đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; tổng số tiêu chí đến thời điểm thẩm tra đạt 20/20 tiêu chí, đủ điều kiện xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả thẩm tra thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao xã Quảng Thành đạt 8/8 tiêu chí, đủ điều kiện xét công nhận xã đạt chuẩn nông mới nâng cao. Đối với xã Quảng Chính  hồ sơ xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu cũng được xã hoàn thiện, các tiêu chí thực hiện được đạt 4/4 tiêu chí, đủ điều kiện xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đại diện Sở Công thương phát biểu tại hội nghị

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực địa tại các xã trên, đoàn công tác của tỉnh gồm lãnh đạo các sở, ngành, hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh đã đồng tình với việc xét đề nghị về đích nông thôn mới đối với các xã Quảng Sơn, Quảng Đức, Đưởng Hoa; đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với xã Quảng Thành; đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu với xã Quảng Chính. Đồng thời, các thành viên cũng có những đánh giá cụ thể các tiêu chí đạt được của các xã như: Tiêu chí về giao thông, tiết chế văn hóa, đảm bảo vệ sinh môi trường, giáo dục, các mô hình liên kết sản xuất... để các xã tiếp tục phát huy và giữ được các tiêu chí đã đạt được.

Đồng chí Phạm Xuân Đài,- Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Đài - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị lãnh đạo các xã, lãnh đạo các phòng ban liên quan, nghiêm túc tiếp thu và khắc phục những hạn chế mà các thành viên hội đồng thẩm định tỉnh chỉ ra, bổ sung, hoàn thiện báo cáo, hồ sơ để trình UBND tỉnh xem xét công nhận các xã Quảng Sơn, Quảng Đức, Đường Hoa về đích nông thôn mới; xã Quảng Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã Quảng Chính đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2020. Đồng chí cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh để huyện Hải Hà hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Vũ Thành Long - Trưởng ban xây dựng nông thôn mới tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Vũ Thành Long - Trưởng ban xây dựng nông thôn mới tỉnh ghi nhận và đánh giá cao cố gắng, nỗ lực của huyện Hải Hà về quyết tâm đưa các xã còn lại về đích nông thôn mới, song song với việc đưa huyện Hải Hà đạt chuẩn nông thôn mới trước thời gian đề ra. Trên cơ sở những kết quả đạt được, đồng chí đề nghị các xã Quảng Sơn, Quảng Đức, Đường Hoa, Quảng Thành và Quảng Chính và huyện Hải Hà tiếp tục bổ sung thêm minh chứng hoàn thiện hồ sơ xét đề nghị công nhận đạt chuẩn; đồng thời cần tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng; làm tốt công tác quy hoạch phát triển sản xuất, kế hoạch thực hiện sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với ứng dụng khoa học kĩ thuật, sản xuất chuỗi, vệ sinh an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp chất lượng cao; phát huy mạnh mẽ vai trò của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Trần Trinh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1444
Đã truy cập: 3460906