Đồng chí Phạm Xuân Đài - Bí thư Huyện ủy đi kiểm tra tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia và chỉ đạo giải quyết kiến nghị tại 2 xã Quảng Sơn và Quảng Đức

23/10/2020 16:00

Ngày 22/10/2020, đồng chí Phạm Xuân Đài - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hải Hà cùng đoàn công tác của Huyện đã đi kiểm tra thực tế tại 2 xã Quảng Sơn và Quảng Đức về tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia và chỉ đạo giải quyết những kiến nghị của các đại biểu tại các Hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy; giao ban Bí thư các xã, thị trấn và Hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện uỷ với bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, khu phố.

Đồng chí Phạm Xuân Đài - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Hải Hà kiểm tra tình hình thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia và giải quyết kiến nghị tại xã Quảng Sơn và Quảng Đức

Tại xã Quảng Đức, đồng chí Bí thư Huyện ủy cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế: (1) Kiểm tra tại một số hộ dân có nhiều thế hệ cùng sinh sống trong một gia đình và mong muốn Huyện tạo điều kiện được giao đất để xây dựng nhà ở cho các con đã có gia đình. Tại các hộ gia đình, đồng chí Bí thư Huyện ủy cùng đoàn công tác đã nắm bắt tình hình và giải đáp các thắc mắc, kiến nghị cho từng hộ dân về vấn đề trên; đồng thời đồng chí yêu cầu lãnh đạo xã Quảng Đức chủ trì phối hợp với các ngành chức năng của Huyện khẩn trương khảo sát cụ thể từng trường hợp, căn cứ điều kiện về đất đai (đất ở, đất vườn tạp, đất sản xuất) hiện tại của gia đình để đề xuất, xử lý cụ thể cho từng trường hợp để tạo điều kiện cho người dân sớm có chỗ ở ổn định đảm bảo cuộc sống. (2) Kiểm tra tại khu di dãn dân tập trung tại Bản Tân Đức và Bản Khe Lánh II xã Quảng Đức, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu xã Quảng Đức rà soát lại toàn bộ các hộ dân thuộc Đề án di dân của Tỉnh trên địa bàn, làm rõ số lượng hộ hiện không còn sinh sống trên địa bàn xã theo đề án di dân, trong đó số lượng hộ đã trả lại nhà, đất ở, đất sản xuất cho Tỉnh (giao cho xã quản lý); diện tích đất ở, diện tích đất sản xuất đã giao cho từng hộ dân trong đề án; hiện trạng về nhà ở, đất ở, đất sản xuất của từng hộ dân… Báo cáo Thường trực Huyện uỷ để có giải pháp sớm thu hồi nhà, đất ở, đất sản xuất của các hộ dân thuộc đề án di dân hiện không sinh sống trên địa bàn xã. Trên cơ sở đó, giao Đảng ủy xã Quảng Đức chỉ đạo UBND xã và các đoàn thể vận động các hộ dân có nhiều thế hệ cùng sinh sống trong một gia đình đến tiếp quản lại để vừa đảm bảo ổn định cuộc sống cho các hộ dân trên địa bàn, vừa tránh lãng phí nguồn vốn đầu tư của Đề án. (3) Kiểm tra tiến độ triển khai một số dự án trên địa bàn, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu xã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, khởi công các dự án: Hạ tầng điểm vui chơi, giải trí, thể thao xã; xây dựng nhà văn hóa Bản Nà Lý; Nhà văn hóa Bản Pò Hèn trong đầu tháng 11/2020.

Tại xã Quảng Sơn, đồng chí Bí thư Huyện ủy cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế: (1) Kiểm tra tại một số hộ dân có nhiều thế hệ cùng sinh sống trong một gia đình và mong muốn Huyện tạo điều kiện được cấp đất để xây dựng nhà ở cho các con đã có gia đình. Về nội dung này đồng chí Bí thư Huyện uỷ yêu cầu lãnh đạo xã Quảng Sơn tập trung giải quyết các nhiệm vụ tương tự xã Quảng Đức. (2) Kiểm tra thực tế tại địa điểm đề xuất Quy hoạch, đề xuất đầu tư Khu chăn nuôi tập trung tại Thôn 4, xã Quảng Sơn: Đồng chí yêu cầu Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai các nội dung đã chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 42-TB/HU, ngày 09/10/2020 của Thường trực Huyện ủy, cụ thể: Giao các phòng ban của huyện phối hợp với đơn vị tư vấn và nhà đầu tư hoàn thiện đề án, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trước ngày 10/11/2020, báo cáo huyện xem xét, cho ý kiến theo đúng tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 12/8/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đối với Đề án: Nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, trong đó cần làm rõ về dây truyền công nghệ, quy trình chăn nuôi, mật độ chăn nuôi… đảm bảo tính khả thi, đạt hiệu quả về kinh tế, xã hội và vệ sinh môi trường. Có mô hình trình diễn về dự án chăn nuôi mà nhà đầu tư đã triển khai thực hiện để chứng minh cho công nghệ chăn nuôi, xử lý môi trường theo phương án nhà đầu tư đề xuất.

Hồng Nhung


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1460
Đã truy cập: 2749042