Người Hải Hà Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện!
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Hải Hà hướng tới Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc!

Thị trấn Quảng Hà tổ chức hội nghị quán triệt, học tập tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hà lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

01/09/2020 16:30

Ngày 31/8/2020, Đảng bộ thị trấn Quảng Hà tổ chức hội nghị quán triệt, học tập tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hà lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự hội nghị có Bí thư chi bộ các khu phố trên địa bàn thị trấn.

Quang cảnh hội nghi

Hội nghị đã thông tin nhanh những nội dung cơ bản trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hà lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, tình hình kinh tế tiếp tục phát triển, tăng trưởng cao với tốc độ bình quân đạt 26,19%/năm gần gấp đôi bình quân của nhiệm kỳ trước (13,66%); Văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực, hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao tiếp tục phát triển; chất lượng giáo dục đào tạo được nâng lên, công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đảm bảo; quốc phòng an ninh được tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị được củng cố; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên; các mô hình, tổ chức bộ máy thành lập mới hoạt động tốt.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đức - Bí thư Đảng bộ thị trấn Quảng Hà quán triệt Nghị quyết tại hội nghị.

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2020 - 2025 của huyện là “Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, chủ động, sáng tạo huy động mọi nguồn lục phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững gắn với đảm bảo vũng chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Hải Hà trở thành huyện công nghiệp - dịch vụ với hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, tùng bước hiện đại, cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại III vào năm 2025”.

Sau hội nghị, lãnh đạo thị trấn Quảng Hà yêu cầu các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, phù hợp với tình hình thực tế tại khu phố. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững những nội dung cơ bản cốt lõi Nghị quyết.

Trần Trinh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1320
Đã truy cập: 1535912