Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Người Hải Hà Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện!
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Hải Hà hướng tới Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc!

Hải Hà: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020; sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

21/05/2020 16:30

Ngày 20/05/2020, huyện Hải Hà tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020; sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuyên - Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy, lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND, UBMTTQ huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn cùng đại diện các cá nhân, tập thể có thành tích trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã được nghe báo cáo về kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Theo đó, nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy từ huyện đến cơ sở và các cơ quan tham mưu của Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 1.815 đảng viên và 766 tổ chức đảng. Trong đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức thực hiện 18 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 283 lượt tổ chức đảng và 849 lượt đảng viên; các chi, đảng ủy cơ sở đã thực hiện 199 cuộc kiểm tra, giám sát  đối với 483 lượt tổ chức đảng và 966 lượt đảng viên, tập trung vào các lĩnh vực về chấp hành chỉ thị, nghị quyết, nội quy, quy chế làm việc của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; tài chính ngân sách; cải cách thủ tục hành chính…

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã thực hiện 53 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 159 tổ chức đảng và 168 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra cơ sở đã thực hiện 167 cuộc kiểm tra, giám sát, đối với 409 lượt tổ chức đảng và 818 lượt đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào các tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, những lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực như quản lý đất đai, thu chi ngân sách, GPMB, xây dựng, tài nguyên, bảo vệ môi trường…

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuyên - Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Việc thi hành kỷ luật Đảng được cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra thực hiện đảm bảo đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục, quy định của Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Cấp ủy, UBKT từ huyện đến cơ sở đã thi hành kỷ luật 04 tập thể và 65 đảng viên. Qua đó, góp phần cảnh báo, phòng ngừa vi phạm; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong trong tổ chức Đảng.

Đồng chí Phạm Xuân Đài - Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị được huyện Hải Hà triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú. Qua đó, xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình trong học tập và làm theo Bác. Trong 4 năm toàn huyện có 390 mô hình đăng ký “làm theo” cấp huyện, trong đó một số mô hình có tính xuyên suốt toàn khóa.

Việc đưa nội dung học tập chuyên đề hằng năm vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề và vào chương trình giảng dạy của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và các trường học trên địa bàn được thực hiện thường xuyên. Trong 04 năm, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị đã tổ chức được 87 lớp với 7.146 học viên, trong đó mỗi năm có 01 lớp bồi dưỡng chuyên đề về “Tư tưởng Hồ Chí Minh” cho trên 120 cán bộ, đảng viên ở cơ sở; Hàng năm Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức 04 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị hè cho hơn 1.170 lượt cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn huyện.

Đồng thời, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt và đảng viên; xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ.

Khen thưởng cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

Hội nghị đã khen thưởng cho 9 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020; khen thưởng cho 15 tập thể và 40 cá nhân tiêu biểu trong 04 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Khen  thưởng cho 15 tập thể và 40 cá nhân tiêu biểu trong 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Trần Trinh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 193
Đã truy cập: 1012058