Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Người Hải Hà Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện!
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Hải Hà hướng tới Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc!

Hải Hà tổ chức hội thảo đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập thông qua đường truyền trực tuyến

21/05/2020 16:00

Ngày 20/5/2020, Hội khuyến học huyện Hải Hà đã tham gia hội thảo trực tuyến đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0, hội nhập quốc tế thông qua đường truyền trực tuyến của Hội khuyến học tỉnh.

Toàn cảnh hội thảo trực tuyến đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập thông qua đường truyền trực tuyến

Tại hội thảo các địa phương trên địa bàn đã trao đổi các vấn đề liên quan đến việc xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơnvị học tập là nền tảng để xây dựng xã hội học tập với xây dựng nền kinh tế tri thức; xây dựng cộng đồng học tập cấp xã là sự nghiệp của toàn dân, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cấp xã; ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng; Tăng cường liên kết, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tham gia hỗ trợ học tập và nghiên cứu khoa học ở địa phương; có các giải pháp chủ yếu đảm bảo hoạt động bền vững, hiệu quả và thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0, hội nhập quốc tế.

Thông qua hội thảo, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành về học tập thường xuyên, học tập suốt đời, tạo bước đột phá, đưa phong trào xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ, rộng khắp và vững chắc. Từ đó góp phần xây dựng cộng đồng học tập cấp xã, để sớm xây dựng thành công tỉnh học tập, thích ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hội nhập quốc tế.

Thái Hà


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 324
Đã truy cập: 1012189