Liên đoàn Lao động huyện Hải Hà tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Học Bác lòng ta trong sáng hơn" năm 2020

19/05/2020 15:30

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). Ngày 18/5/2020, Liên đoàn Lao động huyện Hải Hà đã phối hợp với UBND xã Quảng Thành tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Học Bác lòng ta trong sáng hơn" theo chủ đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  Tham gia chương trình sinh hoạt có gần 100 đại biểu là các đồng chí Thường trực Liên đoàn Lao động huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ sở các Trường mầm non, tiểu học, THCS Quảng Thành, Công đoàn cơ sở xã Quảng Thành.

Liên đoàn Lao động huyện Hải Hà tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Học Bác lòng ta trong sáng hơn" năm 2020

Tại chương trình sinh hoạt chuyên đề “Học Bác lòng ta trong sáng hơn” theo chủ đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đồng chí lãnh đạo và đoàn viên công đoàn các Trường mầm non, tiểu học, THCS Quảng Thành và Công đoàn cơ sở xã Quảng Thành đã được truyền đạt một số nội dung quan trọng về: Thân thế và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân tộc; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; Một số nhiệm vụ giải pháp cụ thể thực hiện Đại đoàn kết và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Bên cạnh đó các đồng chí còn được truyền đạt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thông quan đợt sinh hoạt chuyên đề “Học Bác lòng ta trong sáng hơn” giúp cho cán bộ, đoàn viên công đoàn các trường học và Công đoàn cơ sở xã Quảng Thành nhận thức sâu sắc hơn giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó không ngừng rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ năng lực để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thanh Trường


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 613
Đã truy cập: 2508891