Huyện Hải Hà đẩy mạnh thực hiện chủ đề công tác năm 2020

19/03/2020 10:45

Trong 3 tháng đầu năm, bên cạnh công tác phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn, huyện Hải Hà vẫn tích cực, chủ động chỉ đạo các ngành, các địa phương, tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đặc biệt tăng cường thực hiện chủ đề công tác năm 2020: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, phấn đấu hoàn thành mục tiêu nâng cấp đô thị và huyện đạt chuẩn nông thôn mới” với 4 nhiệm vụ chính và 04 nhóm giải pháp trọng tâm thực hiện.

Kiện toàn bộ máy cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt đối với các đơn vị sáp nhập

Trong đó, huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về Luật cán bộ, công chức, viên chức và tiếp tục rà soát, hoàn thiện, danh mục các vị trí việc làm, kiện toàn bộ máy cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, kiện toàn các chức danh lãnh đạo, bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý, xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2020, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Về nội dung “Đảm bảo kinh tế bền vững”, trong 3 tháng đầu năm, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid đến tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn, nhưng một số lĩnh vực kinh tế của huyện vẫn có mức tăng trưởng khá, thu ngân sách nội địa trên địa bàn có kết quả rất khả quan, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 119.439 triệu đồng, đặc biệt là nguồn thi từ cấp quyền sử dụng đất đã đạt 99,2% kế hoạch tỉnh giao. Song song với đó, huyện tiếp tục tích cực quan tâm đến công tác lập và điều chỉnh quy hoạch, có tính chiến lược trong phát triển kinh tế, xã hội của huyện, tạo cơ sở để thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân tham gia thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Đảm bảo trong năm,thực hiện đạt và vượt các tiêu chí đã đề ra, hoàn thành chủ đề công tác năm 2020 của huyện.

Kinh tế - xã hội của huyện vẫn có bước tăng trưởng khá

Hoài Phương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1455
Đã truy cập: 1693269