Hạt kiểm lâm

I. THÔNG TIN CHUNG

 

- Tên cơ quan: Hạt Kiểm lâm huyện Hải Hà.

 

- Địa chỉ: Thôn Minh Tân, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà.

 

- Điện thoại: 0203.3879.256.

 

- Email: hkl.hh@quangninh.gov.vn

 

Trụ sở làm việc

 

II. TÓM TẮT SƠ LƯỢC VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

 

Quảng Ninh là tỉnh vùng đông bắc tổ quốc, rừng và đất lâm nghiệp chiếm 70% diện tích tự nhiên. 158/184 xã, phường có rừng và đất lâm nghiệp. Tài nguyên rừng giữ vai trò rất quan trọng trong cơ cấu phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ninh. Bảo vệ rừng ở Quảng Ninh là một nhiệm vụ rất khó khăn và phức tạp, nhưng bằng sự nhiệt tình, bằng trí tuệ và lòng dũng cảm Kiểm lâm Quảng Ninh đã vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kiểm lâm Quảng Ninh thành lập ngày 28/6/1973 và là một trong số những tỉnh đầu tiên của cả nước thành lập lực lượng Kiểm lâm. Thời kỳ đầu kiểm lâm trực thuộc Ty Lâm nghiệp sau đó là Sở Lâm nghiệp. Năm 1994, Kiểm lâm tách ra trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh; đến tháng 10/2006 Kiểm lâm lại về trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong quá trình xây dựng và trưởng thành mặc dù tổ chức nhiều lần thay đổi nhưng cán bộ công chức Kiểm lâm cơ bản ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Xác định đúng vai trò và chức năng của mình, Kiểm lâm Quảng Ninh luôn chủ động tham mưu cho UBND các cấp, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các cơ chế, chính sách bảo vệ rừng phù hợp. Bản thân Kiểm lâm luôn chủ động thực hiện bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, tuần tra kiểm soát lâm sản. Với những khu rừng trọng yếu Kiểm lâm Quảng Ninh đã tham mưu thành lập các tổ chức để quản lý. Tiếp tục đề nghị UBND tỉnh, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh quy hoạch các loại rừng phù hợp với tình hình thực tế. Đây là vấn đề quan trọng có ý nghĩa chiến lược lâu dài đảm bảo cho sự cân bằng sinh thái và phát triển bền vững.

Từ nhiều năm qua, lực lượng Kiểm lâm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đến tận thôn, bản về vai trò và tác dụng của rừng, những hành vi vi phạm, các chính sách về giao đất, giao rừng. Chi cục thực hiện tốt việc phân công kiểm lâm về phụ trách địa bàn xã, trực tiếp tham mưu cho chính quyền địa phương, hướng dẫn người dân trồng cây gây rừng và bảo vệ rừng.

Để bảo vệ rừng, vấn đề xã hội hóa công tác này được chú trọng. Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh như Công an, Viện Kiểm sát, Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Hội Luật gia, Hội Nông dân, Ban quản lý vịnh Hạ Long, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các đơn vị này trong công tác bảo vệ rừng. Đối với những khu rừng giáp ranh với các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hải Dương, Hải Phòng, Chi cục thường xuyên trao đổi thông tin để có kế hoạch bảo vệ rừng tại các vùng giáp ranh. Quảng Ninh có địa bàn rộng, giáp ranh với các tỉnh, giao thông thuận lợi, có cửa khẩu tiếp giáp với Trung Quốc nên công tác bảo vệ rừng, chống buôn bán trái phép lâm sản rất phức tạp, lâm tặc dùng mọi thủ đoạn tinh vi, chống trả quyết liệt. Kiểm lâm Quảng Ninh luôn ý thức được trách nhiệm của mình, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Thành tích của Kiểm lâm Quảng Ninh đã được ghi nhận. Tập thể Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, nhiều bằng khen của Chính phủ, cờ thi đua bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Quảng Ninh…

 

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 

Thực hiện theo Quyết định số 4169/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 829/QĐ-SNN&PTNT ngày 21/7/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng ban đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể:

- Tham mưu, giúp Chủ tịch UBND cấp huyện xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản chỉ đạo chuyên nghành về bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, về sử dụng phát triển rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn; huy động các đơn vị vũ trang, lực lượng, phương tiện khác của các đơn vị, cá nhân đóng trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn, ứng cứu những vụ cháy và những vụ phá rừng nghiêm trọng trong những tình huống cần thiết và cấp bách.

- Phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, lực lượng bảo vệ rừng của các chủ rừng thực hiệ bảo vệ rừng trên địa bàn:

+ Bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triển rừng; phòng, trừ sâu bệnh hại rừng

+ Kiểm tra ngăn chặn các hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý rừng và phát triển rừng, quản lý lâm sản; tổ chức tuần tra, truy quét các tổ chức, cá nhân phá hoại rừng, khai thác, tang trữ, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật rừng trái phép trên địa bàn;

+ Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chế độ, chính sách về quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng, quản lý khai thác và sử dụng lâm sản; vận động nhân dân bảo vệ, phát triển rừng; huấn luyện nghiệp vụ cho các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng;

+ Hướng dẫn chủ rừng, cộng đồng dân cư địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch, phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, quy ước bảo vệ rừng;

+ Phối hợp với các Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng trong công tác bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn;

+ Thực hiện các nhiệm vụ về bảo tồn thiên nhiên, về sử dụng và phát triển rừng do Chi cục Kiểm lâm và UBND cấp huyện giao cho;

- Tổ chức chỉ đạo, quản lý hoạt động nghiệp vụ:

+ Quản lý tổ chức biên chế, kinh phí, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luận đối với công chức cảu đơn vị theo quy định về phân cấp quản lý của cấp có thẩm quyền và quy định của pháp luật;

+ Bố trí, chỉ đạo, kiểm tra công chức Kiểm lâm địa bàn cấp xã; theo dõi diễn biến rừng, đất lâm nghiệp;

+ Tổ chức chỉ đạo, quản lý hoạt động của các Trạm Kiểm lâm;

+ Xử lý hoặc trình báo cơ quan có thẩm quyền xử lý các vụ vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản theo quy định cả pháp luật;

+ Kiểm tra việc thực hiện các phương án, quy hoạch, thiết kế kinh doanh rừng, quy trình điều chế, khai thác;

+ Chịu sự chỉ đạo, điều hành, chấp hàng chế độ báo cáo thống kê và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục Kiểm lâm và Chủ tịch UBND cấp huyện giao.

- Thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ về công tác sử dụng và phát triển rừng theo chỉ đạo của Chi cục Kiểm lâm và của chính quyền địa phương giao cho.

 

IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Văn Hiếu

 

Hạt trưởng


- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3879.256 - 0986.282.876.

- Trách nhiệm: Hạt trưởng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh, cấp ủy, chính quyền huyện Hải Hà về toàn bộ hoạt động của  Hạt Kiểm lâm; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác của Hạt; là chủ mọi tài khoản của cơ quan; Chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Hạt Kiểm lâm Hải Hà thực hiện theo Quyết định số 829/QĐ-SNN&PTNT ngày 21/7/2016 của Sở NNPTNT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng, đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh và các văn bản pháp luật khác có liên quan; Phân công nhiệm vụ cho Phó Hạt trưởng và ủy quyền cho Phó Hạt trưởng chỉ đạo công việc của Hạt Kiểm lâm khi hạt trưởng đi vắng; chủ động phối hợp với các xã, thị trấn và các ngành có liên quan để xử lý vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ Hạt Kiểm lâm hoặc các vấn đề do Chi cục Kiểm lâm hoặc Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo; Quản lý sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (viết vắt là CB, CC, VC, NLĐ) của cơ quan về mọi mặt. Định kỳ hàng năm, thực hiện việc nhận xét đánh giá đối với CB, CC, VC, NLĐ trong cơ qun theo quy định hiện hành và thông báo cho CB, CC, CV, NLĐ  biết kết quả bình xét của Chi cục; Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, các quy chế của Chi cục và của Hạt Kiểm lâm theo quy định; Ký các văn bản, quyết định thuộc thẩm quyền của Hạt trưởng gửi các cơ quan cấp trên, các đơn vị có liên quan, đơn vị trực thuộc;Hạt trưởng phối hợp với Chủ tịch Công đoàn tổ chức sơ kết, tổng kết và bình xét thi đua hằng năm.

Phạm vi giải quyết: Những công việc thuộc thẩm quyền quy định trách nhiệm của Hạt trưởng; Những công việc được Chi cục giao, ủy quyền; Hạt trưởng trực tiếp giải quyết một số công việc tuy đã giao cho Phó Hạt trưởng, nhưng do thấy cần thiết vì nội dung vấn đề cấp bách, quan trọng hay do Phó Hạt trưởng đi vắng; Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực chuyên môn, gồm: Công tác tổ chức, xây dựng lực lượng, công tác hành chính tổng hợp.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Phạm Ngọc Hiếu

Phó Hạt trưởng

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0203.3879.256 – 0974.650.888.

- Nhiệm vụ: Phó Hạt trưởng có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Hạt trưởng; được phân công những công việc cụ thể, chịu trách nhiệm trước Hạt trưởng về những quyết định khi giải quyết công việc cụ thể, chịu trách nhiệm trước Hạt trưởng về những quyết định khi giải quyết công việc được giao. Ký ban hành các văn bản được ủy quyền hoặc sự đồng ý bằng văn bản của Hạt trưởng. Khi được giải quyết công việc phải có trách nhiệm báo cáo Hạt trưởng ngay sau thời gian được ủy quyền, nắm rõ tình hình cơ quan và những việc đã giải quyết (có văn bản phân công cụ thể) ; Có trách nhiệm báo cáo Hạt trưởng kết quả công việc được phân công; Hạt trưởng ủy quyền cho Phó Hạt trưởng thay mặt Hạt trưởng điều hành hoạt động của cơ quan khi Hạt trưởng đi vắng. Phó Hạt trưởng được ủy quyền có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của cơ quan; những công việc đột xuất cần tranh thủ ý kiến Hạt trưởng trước khi triển khai. Khi kết thúc thời gian được ủy quyền phải báo cáo kết quả việc thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hạt trưởng và pháp luật về những công việc được ủy quyền. Trực tiếp tham mưu cho Hạt trưởng về công tác QLBV rừng và bảo tồn thiên nhiên; Sử dụng và phát triển rừng; PCCCR; Cơ sở gây nuôi đông vật rừng; Chỉ đạo trạm Kiểm lâm Quảng Đức trong công tác BVR-PCCCR tại khu vực các xã Quảng Đức, Quảng Thành, Quảng Minh, Quảng Trung, Quảng Thắng, Phú Hải, Cái Chiên; Giám sát các chủ rừng là tổ chức, doanh nghiệp trong việc sử dụng và kinh doanh rừng, các đơn vị sử dụng rừng, đất rừng trên địa bàn được giao quản lý.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Nhật Duy

Kế toán - Kiểm lâm viên địa bàn

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại:   0203.3879.256 - 0979.376.554.

- Nhiệm vụ:

Kế toán cơ quan: Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Hạt và pháp luật về công tác kế toán của cơ quan; có trách nhiệm thực hiện tốt việc thanh quyết toán các chế độ lương, thưởng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội… cho cán CB, CC, VC, NLĐ đảm bảo đúng quy định của Nhà nước. Theo dõi tài sản chung của cơ quan, báo cáo chuyên môn kế toán theo đúng quy định; Tiếp nhận hồ sơ vụ việc sau xử lý vi phạm hành chính, tham mưu cho Hạt trưởng tổ chức đấu giá tài sản tịch thu, theo dõi, làm chi phí vụ việc, hoàn thành đầy thủ tục cho khách hàng trực tiếp đấu giá tài sản khi được cơ quan tài chính ủy quyền; Soạn thảo văn bản liên quan đến lĩnh vực kế toán và các loại văn bản được lãnh đọa giao soạn thảo, kiểm tra trước khi kí ban hành. Tham mưu đề xuất về xin kinh phí phục vụ trong công tác chuyên môn; Theo dõi việc cấp phát trang phục, cấp hiệu, biển hiệu, biểu tượng….. Kiểm lâm; quản lý cấp phát thẻ Kiểm lâm. Phối hợp với Bộ phận Thanh tra, pháp chế theo dõi quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của cơ quan.

Kiểm lâm địa bàn: Chịu sự quản lý, chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan và quản lý, chỉ đạo trực tiếp tổ trưởng, trạm trưởng; trong công việc phải tuyệt đối chấp hành sự phân công của người phụ trách, có trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến với tổ trưởng, trạm trưởng, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không được nhận hồ sơ giải quyết công việc của tổ chức hoặc cá nhân tại nhà riêng; mọi hồ sơ, các công văn đến yêu cầu giải quyết đều phải gửi qua văn thư cơ quan và sổ theo dõi quy định. Nghiêm cấm công chức, viên chức nhận, sao chép, truy cập tài liệu có nội dung xấu, làm lộ bí mật tài liệu cơ quan. CC, VC, NLĐ có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa công sở và quy định khác của pháp luật. Công chức Kiểm lâm địa bàn thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 83/2007/QĐ-BNN của Bộ NN & PTNT về trách nhiệm kiểm lâm địa bàn xã; chịu trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn được giao. Chấp hành nghiêm Chỉ thị số 3714/CT-BNN-TCLN ngày 15/12/2011 v/v tăng cường chấn chỉnh hoạt động của lực lượng kiểm lâm và Văn bản số 123/UBND-TH4 ngày 08/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công chức. Hàng tháng công chức kiểm lâm địa bàn phải có bản nhận xét đánh công tác của địa phương nơi kiểm lâm địa bàn công tác và quản lý.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Bành Đức Tiền

Kiểm lâm viên

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3879.256 - 0974.005.086

- Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Hạt trưởng về công tác QLBVR và BTTN của cơ quan; trực tiếp làm công tác quản lý rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, sử dụng, phát triển rừng và bảo tồn thiên nhiên. Phối kết hợp cùng pháp chế triểm tra việc sử dụng kinh doanh của các chủ rừng. Quản lý và sử dụng máy vi tính của đơn vị, tổng hợp số liệu cháy rừng, khai thác rừng, trồng rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo về công tác quản lý rừng, sử dụng rừng, phát triển rừng và bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn. Không được nhận hồ sơ giải quyết công việc của tổ chức hoặc cá nhân tại nhà riêng; mọi hồ sơ, các công văn đến yêu cầu giải quyết đều phải gửi qua văn thư cơ quan và sổ theo dõi quy định. Nghiêm cấm công chức, viên chức nhận, sao chép, truy cập tài liệu có nội dung xấu, làm lộ bí mật tài liệu cơ quan. CC, VC, NLĐ có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa công sở và quy định khác của pháp luật. Công chức Kiểm lâm địa bàn thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 83/2007/QĐ-BNN của Bộ NN & PTNT về trách nhiệm kiểm lâm địa bàn xã; chịu trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn được giao. Chấp hành nghiêm Chỉ thị số 3714/CT-BNN-TCLN ngày 15/12/2011 v/v tăng cường chấn chỉnh hoạt động của lực lượng kiểm lâm và Văn bản số 123/UBND-TH4 ngày 08/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công chức. Hàng tháng công chức kiểm lâm địa bàn phải có bản nhận xét đánh công tác của địa phương nơi kiểm lâm địa bàn công tác và quản lý.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ông Nguyễn Văn Điềm

Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Quảng Đức,

Kiểm lâm viên

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.256 – 0977.320.479.

- Nhiệm vụ:

Cán bộ Thanh tra - Pháp chế: Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Hạt về kết quả công tác thanh tra, pháp chế của cơ quan; tiếp nhận hồ sơ, tang vật, phương tiện các vụ vi phạm, hoàn chỉnh hồ sơ, đề xuất xử lý đảm bảo đúng quy định; quản lý ấn chỉ, hồ sơ, tài liệu chặt chẽ. Tham gia trực tiếp cùng Tổ Kiểm lâm cơ động và PCCCR của cơ quan trong công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật bảo vệ và Phát triển rừng trên địa bàn. Dự thảo các loại báo cáo liên quan đến lĩnh vực thanh tra, pháp chế, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và các báo cáo khác khi được lãnh đạo giao thực hiện. Trực tiếp quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; hàng tháng kiểm tra bảo dưỡng, vệ sinh theo định kỳ; mở sổ sachs theo dõi và làm báo cáo gửi Chi cục Kiểm lâm theo quy định, nghiêm cấm việc cho mượn. Trong khi thi hành công vụ cần sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ cần phải có ý kiếm của Hạt trưởng mới được giao cho công chức sử dụng; trước khi giao phải ký nhận vào sổ giao, nhận vũ khí và công cụ hỗ trợ. Người được giao vũ khí và công cụ hỗ trợ, để mất, hư hỏng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn theo quy định của pháp luật.

Trạm trưởng trạm Kiểm lâm Quảng Đức: Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo về quản lý công chức, viên chức dưới quyền, về nhiệm vụ được giao của trạm theo quy chế làm việc của Hạt Kiểm lâm huyện Hải Hà và các quy chế của Chi cục Kiểm lâm; được phép bố trí nhân viên nghỉ trong ngày, trường hợp nghỉ qua đêm phải có ý kiến của Hạt trưởng, nếu trường hợp đột xuất phải báo cáo ngay sau khi giải quyết công việc. Chỉ đạo, đôn đốc, giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của công chức, viên chức Kiểm lâm thuộc quyền quản lý. Hàng tháng xây dựng kế hoạch công tác của trạm; xây dựng lịch trực PCCCR, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ báo cáo lãnh đạo hạt về kết quả hoạt động của kiểm lâm địa bàn và tài sản của trạm kiểm lâm. Không được nhận hồ sơ giải quyết công việc của tổ chức hoặc cá nhân tại nhà riêng; mọi hồ sơ, các công văn đến yêu cầu giải quyết đều phải gửi qua văn thư cơ quan và sổ theo dõi quy định. Nghiêm cấm công chức, viên chức nhận, sao chép, truy cập tài liệu có nội dung xấu, làm lộ bí mật tài liệu cơ quan. CC, VC, NLĐ có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa công sở và quy định khác của pháp luật. Công chức Kiểm lâm địa bàn thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 83/2007/QĐ-BNN của Bộ NN & PTNT về trách nhiệm kiểm lâm địa bàn xã; chịu trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn được giao. Chấp hành nghiêm Chỉ thị số 3714/CT-BNN-TCLN ngày 15/12/2011 v/v tăng cường chấn chỉnh hoạt động của lực lượng kiểm lâm và Văn bản số 123/UBND-TH4 ngày 08/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công chức. Hàng tháng công chức kiểm lâm địa bàn phải có bản nhận xét đánh công tác của địa phương nơi kiểm lâm địa bàn công tác và quản lý.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Đào Ngọc Quyến

Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Quảng Sơn,

 Kiểm lâm viên

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3879.256 - 0913.578.777.

- Nhiệm vụ:

Trạm trưởng trạm Kiểm lâm Quảng Sơn: Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo về quản lý công chức, viên chức dưới quyền, về nhiệm vụ được giao của trạm theo quy chế làm việc của Hạt Kiểm lâm huyện Hải Hà và các quy chế của Chi cục Kiểm lâm; được phép bố trí nhân viên nghỉ trong ngày, trường hợp nghỉ qua đêm phải có ý kiến của Hạt trưởng, nếu trường hợp đột xuất phải báo cáo ngay sau khi giải quyết công việc. Chỉ đạo, đôn đốc, giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của công chức, viên chức Kiểm lâm thuộc quyền quản lý. Hàng tháng xây dựng kế hoạch công tác của trạm; xây dựng lịch trực PCCCR, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ báo cáo lãnh đạo hạt về kết quả hoạt động của kiểm lâm địa bàn và tài sản của trạm kiểm lâm. Không được nhận hồ sơ giải quyết công việc của tổ chức hoặc cá nhân tại nhà riêng; mọi hồ sơ, các công văn đến yêu cầu giải quyết đều phải gửi qua văn thư cơ quan và sổ theo dõi quy định. Nghiêm cấm công chức, viên chức nhận, sao chép, truy cập tài liệu có nội dung xấu, làm lộ bí mật tài liệu cơ quan. Công chức Kiểm lâm địa bàn thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 83/2007/QĐ-BNN của Bộ NN & PTNT về trách nhiệm kiểm lâm địa bàn xã; chịu trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn được giao. Chấp hành nghiêm Chỉ thị số 3714/CT-BNN-TCLN ngày 15/12/2011 v/v tăng cường chấn chỉnh hoạt động của lực lượng kiểm lâm và Văn bản số 123/UBND-TH4 ngày 08/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công chức.+ Hàng tháng công chức kiểm lâm địa bàn phải có bản nhận xét đánh công tác của địa phương nơi kiểm lâm địa bàn công tác và quản lý.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Đặng Xuân Miên

Tổ trưởng Tổ KLCĐ và PCCCR,

Kiểm lâm viên Trung cấp

 

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Lâm nghiệp

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0203.3879.256 – 0913.370.727.

- Nhiệm vụ:

Tổ trưởng tổ Kiểm lâm cơ động và PCCCR: Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo về quản lý công chức, viên chức dưới quyền, về nhiệm vụ được giao của tổ theo quy chế làm việc của Hạt Kiểm lâm huyện Hải Hà và các quy chế của Chi cục Kiểm lâm; được phép bố trí nhân viên nghỉ trong ngày, trường hợp nghỉ qua đêm phải có ý kiến của Hạt trưởng, nếu trường hợp đột xuất phải báo cáo ngay sau khi giải quyết công việc. Chỉ đạo, đôn đốc, giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của công chức, viên chức Kiểm lâm thuộc quyền quản lý. Hàng tháng  xây dựng kế hoạch công tác của tổ; xây dựng lịch trực PCCCR, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ báo cáo lãnh đạo hạt về kết quả hoạt động của kiểm lâm địa bàn và tài sản của trạm kiểm lâm.

Kiểm lâm địa bàn: Chịu sự quản lý, chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan và quản lý, chỉ đạo trực tiếp tổ trưởng, trạm trưởng; trong công việc phải tuyệt đối chấp hành sự phân công của người phụ trách, có trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến với tổ trưởng, trạm trưởng, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không được nhận hồ sơ giải quyết công việc của tổ chức hoặc cá nhân tại nhà riêng; mọi hồ sơ, các công văn đến yêu cầu giải quyết đều phải gửi qua văn thư cơ quan và sổ theo dõi quy định. Nghiêm cấm công chức, viên chức nhận, sao chép, truy cập tài liệu có nội dung xấu, làm lộ bí mật tài liệu cơ quan. CC, VC, NLĐ có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa công sở và quy định khác của pháp luật. Công chức Kiểm lâm địa bàn thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 83/2007/QĐ-BNN của Bộ NN & PTNT về trách nhiệm kiểm lâm địa bàn xã; chịu trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn được giao. Chấp hành nghiêm Chỉ thị số 3714/CT-BNN-TCLN ngày 15/12/2011 v/v tăng cường chấn chỉnh hoạt động của lực lượng kiểm lâm và Văn bản số 123/UBND-TH4 ngày 08/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công chức. Hàng tháng công chức kiểm lâm địa bàn phải có bản nhận xét đánh công tác của địa phương nơi kiểm lâm địa bàn công tác và quản lý.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Đặng Viết Luân

Kiểm lâm viên Trung cấp

 

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Lâm nghiệp

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0203.3879.256 – 0978.099.662.

- Nhiệm vụ: Chịu sự quản lý, chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan và quản lý, chỉ đạo trực tiếp của trạm trưởng; trong công việc phải tuyệt đối chấp hành sự phân công của người phụ trách, có trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến với trạm trưởng, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không được nhận hồ sơ giải quyết công việc của tổ chức hoặc cá nhân tại nhà riêng; mọi hồ sơ, các công văn đến yêu cầu giải quyết đều phải gửi qua văn thư cơ quan và sổ theo dõi quy định. Nghiêm cấm công chức, viên chức nhận, sao chép, truy cập tài liệu có nội dung xấu, làm lộ bí mật tài liệu cơ quan. CC, VC, NLĐ có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa công sở và quy định khác của pháp luật. Công chức Kiểm lâm địa bàn thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 83/2007/QĐ-BNN của Bộ NN & PTNT về trách nhiệm kiểm lâm địa bàn xã; chịu trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn được giao. Chấp hành nghiêm Chỉ thị số 3714/CT-BNN-TCLN ngày 15/12/2011 v/v tăng cường chấn chỉnh hoạt động của lực lượng kiểm lâm và Văn bản số 123/UBND-TH4 ngày 08/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công chức. Hàng tháng công chức kiểm lâm địa bàn phải có bản nhận xét đánh công tác của địa phương nơi kiểm lâm địa bàn công tác và quản lý.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Văn Đỗ

Kiểm lâm viên Trung cấp

 

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Lâm nghiệp

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại:  0203.3879.256 – 01236.997.997.

- Nhiệm vụ: Chịu sự quản lý, chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan và quản lý, chỉ đạo trực tiếp tổ trưởng, trạm trưởng; trong công việc phải tuyệt đối chấp hành sự phân công của người phụ trách, có trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến với trạm trưởng, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không được nhận hồ sơ giải quyết công việc của tổ chức hoặc cá nhân tại nhà riêng; mọi hồ sơ, các công văn đến yêu cầu giải quyết đều phải gửi qua văn thư cơ quan và sổ theo dõi quy định. Nghiêm cấm công chức, viên chức nhận, sao chép, truy cập tài liệu có nội dung xấu, làm lộ bí mật tài liệu cơ quan. CC, VC, NLĐ có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa công sở và quy định khác của pháp luật. Công chức Kiểm lâm địa bàn thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 83/2007/QĐ-BNN của Bộ NN & PTNT về trách nhiệm kiểm lâm địa bàn xã; chịu trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn được giao. Chấp hành nghiêm Chỉ thị số 3714/CT-BNN-TCLN ngày 15/12/2011 v/v tăng cường chấn chỉnh hoạt động của lực lượng kiểm lâm và Văn bản số 123/UBND-TH4 ngày 08/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công chức. Hàng tháng công chức kiểm lâm địa bàn phải có bản nhận xét đánh công tác của địa phương nơi kiểm lâm địa bàn công tác và quản lý.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Chu Văn Cẩm

Kiểm lâm viên

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0203.3879.256 – 0912.575.907

- Nhiệm vụ: Chịu sự quản lý, chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan và quản lý, chỉ đạo trực tiếp tổ trưởng, trạm trưởng; trong công việc phải tuyệt đối chấp hành sự phân công của người phụ trách, có trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến với tổ trưởng, trạm trưởng, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ; Không được nhận hồ sơ giải quyết công việc của tổ chức hoặc cá nhân tại nhà riêng; mọi hồ sơ, các công văn đến yêu cầu giải quyết đều phải gửi qua văn thư cơ quan và sổ theo dõi quy định. Nghiêm cấm công chức, viên chức nhận, sao chép, truy cập tài liệu có nội dung xấu, làm lộ bí mật tài liệu cơ quan. CC, VC, NLĐ có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa công sở và quy định khác của pháp luật. Công chức Kiểm lâm địa bàn thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 83/2007/QĐ-BNN của Bộ NN & PTNT về trách nhiệm kiểm lâm địa bàn xã; chịu trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn được giao. Chấp hành nghiêm Chỉ thị số 3714/CT-BNN-TCLN ngày 15/12/2011 v/v tăng cường chấn chỉnh hoạt động của lực lượng kiểm lâm và Văn bản số 123/UBND-TH4 ngày 08/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công chức. Hàng tháng công chức kiểm lâm địa bàn phải có bản nhận xét đánh công tác của địa phương nơi kiểm lâm địa bàn công tác và quản lý.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Hoàng Văn Dương

Kiểm lâm viên Trung cấp

 

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Lâm nghiệp

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0203.3879.256 – 0983.486.235

- Nhiệm vụ: Chịu sự quản lý, chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan và quản lý, chỉ đạo trực tiếp tổ trưởng, trạm trưởng; trong công việc phải tuyệt đối chấp hành sự phân công của người phụ trách, có trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến với tổ trưởng, trạm trưởng, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không được nhận hồ sơ giải quyết công việc của tổ chức hoặc cá nhân tại nhà riêng; mọi hồ sơ, các công văn đến yêu cầu giải quyết đều phải gửi qua văn thư cơ quan và sổ theo dõi quy định. Nghiêm cấm công chức, viên chức nhận, sao chép, truy cập tài liệu có nội dung xấu, làm lộ bí mật tài liệu cơ quan. CC, VC, NLĐ có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa công sở và quy định khác của pháp luật. Công chức Kiểm lâm địa bàn thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 83/2007/QĐ-BNN của Bộ NN & PTNT về trách nhiệm kiểm lâm địa bàn xã; chịu trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn được giao. Chấp hành nghiêm Chỉ thị số 3714/CT-BNN-TCLN ngày 15/12/2011 v/v tăng cường chấn chỉnh hoạt động của lực lượng kiểm lâm và Văn bản số 123/UBND-TH4 ngày 08/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công chức. Hàng tháng công chức kiểm lâm địa bàn phải có bản nhận xét đánh công tác của địa phương nơi kiểm lâm địa bàn công tác và quản lý.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Văn Sáng

Kiểm lâm viên

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0203.3879.256 – 0912.089.502

- Nhiệm vụ: Chịu sự quản lý, chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan và quản lý, chỉ đạo trực tiếp tổ trưởng, trạm trưởng; trong công việc phải tuyệt đối chấp hành sự phân công của người phụ trách, có trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến với tổ trưởng, trạm trưởng, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không được nhận hồ sơ giải quyết công việc của tổ chức hoặc cá nhân tại nhà riêng; mọi hồ sơ, các công văn đến yêu cầu giải quyết đều phải gửi qua văn thư cơ quan và sổ theo dõi quy định. Nghiêm cấm công chức, viên chức nhận, sao chép, truy cập tài liệu có nội dung xấu, làm lộ bí mật tài liệu cơ quan. CC, VC, NLĐ có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa công sở và quy định khác của pháp luật. Công chức Kiểm lâm địa bàn thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 83/2007/QĐ-BNN của Bộ NN & PTNT về trách nhiệm kiểm lâm địa bàn xã; chịu trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn được giao. Chấp hành nghiêm Chỉ thị số 3714/CT-BNN-TCLN ngày 15/12/2011 v/v tăng cường chấn chỉnh hoạt động của lực lượng kiểm lâm và Văn bản số 123/UBND-TH4 ngày 08/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công chức. Hàng tháng công chức kiểm lâm địa bàn phải có bản nhận xét đánh công tác của địa phương nơi kiểm lâm địa bàn công tác và quản lý.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Dương Văn Chiêm

Kiểm lâm viên

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3879.256 – 01674.691.706

- Nhiệm vụ: Chịu sự quản lý, chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan và quản lý, chỉ đạo trực tiếp tổ trưởng, trạm trưởng; trong công việc phải tuyệt đối chấp hành sự phân công của người phụ trách, có trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến với tổ trưởng, trạm trưởng, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không được nhận hồ sơ giải quyết công việc của tổ chức hoặc cá nhân tại nhà riêng; mọi hồ sơ, các công văn đến yêu cầu giải quyết đều phải gửi qua văn thư cơ quan và sổ theo dõi quy định. Nghiêm cấm công chức, viên chức nhận, sao chép, truy cập tài liệu có nội dung xấu, làm lộ bí mật tài liệu cơ quan. CC, VC, NLĐ có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa công sở và quy định khác của pháp luật. Công chức Kiểm lâm địa bàn thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 83/2007/QĐ-BNN của Bộ NN & PTNT về trách nhiệm kiểm lâm địa bàn xã; chịu trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn được giao. Chấp hành nghiêm Chỉ thị số 3714/CT-BNN-TCLN ngày 15/12/2011 v/v tăng cường chấn chỉnh hoạt động của lực lượng kiểm lâm và Văn bản số 123/UBND-TH4 ngày 08/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công chức. Hàng tháng công chức kiểm lâm địa bàn phải có bản nhận xét đánh công tác của địa phương nơi kiểm lâm địa bàn công tác và quản lý.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Minh Đức

Kiểm lâm viên

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư lâm nghiệp.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.256 – 0983 960 592.

- Nhiệm vụ: Chịu sự quản lý, chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan và quản lý, chỉ đạo trực tiếp tổ trưởng, trạm trưởng; trong công việc phải tuyệt đối chấp hành sự phân công của người phụ trách, có trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến với tổ trưởng, trạm trưởng, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không được nhận hồ sơ giải quyết công việc của tổ chức hoặc cá nhân tại nhà riêng; mọi hồ sơ, các công văn đến yêu cầu giải quyết đều phải gửi qua văn thư cơ quan và sổ theo dõi quy định. Nghiêm cấm công chức, viên chức nhận, sao chép, truy cập tài liệu có nội dung xấu, làm lộ bí mật tài liệu cơ quan. CC, VC, NLĐ có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa công sở và quy định khác của pháp luật. Công chức Kiểm lâm địa bàn thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 83/2007/QĐ-BNN của Bộ NN & PTNT về trách nhiệm kiểm lâm địa bàn xã; chịu trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn được giao. Chấp hành nghiêm Chỉ thị số 3714/CT-BNN-TCLN ngày 15/12/2011 v/v tăng cường chấn chỉnh hoạt động của lực lượng kiểm lâm và Văn bản số 123/UBND-TH4 ngày 08/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công chức. Hàng tháng công chức kiểm lâm địa bàn phải có bản nhận xét đánh công tác của địa phương nơi kiểm lâm địa bàn công tác và quản lý.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ông Lý Tài Long

Kiểm lâm viên

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3879.256 – 0966.076.076.

- Nhiệm vụ: Chịu sự quản lý, chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan và quản lý, chỉ đạo trực tiếp tổ trưởng, trạm trưởng; trong công việc phải tuyệt đối chấp hành sự phân công của người phụ trách, có trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến với tổ trưởng, trạm trưởng, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không được nhận hồ sơ giải quyết công việc của tổ chức hoặc cá nhân tại nhà riêng; mọi hồ sơ, các công văn đến yêu cầu giải quyết đều phải gửi qua văn thư cơ quan và sổ theo dõi quy định. Nghiêm cấm công chức, viên chức nhận, sao chép, truy cập tài liệu có nội dung xấu, làm lộ bí mật tài liệu cơ quan. CC, VC, NLĐ có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa công sở và quy định khác của pháp luật. Công chức Kiểm lâm địa bàn thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 83/2007/QĐ-BNN của Bộ NN & PTNT về trách nhiệm kiểm lâm địa bàn xã; chịu trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn được giao. Chấp hành nghiêm Chỉ thị số 3714/CT-BNN-TCLN ngày 15/12/2011 v/v tăng cường chấn chỉnh hoạt động của lực lượng kiểm lâm và Văn bản số 123/UBND-TH4 ngày 08/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công chức. Hàng tháng công chức kiểm lâm địa bàn phải có bản nhận xét đánh công tác của địa phương nơi kiểm lâm địa bàn công tác và quản lý.

   

 

 

 

 

 

 

 

Ông Phùng Văn Bách

Hợp đồng 68

 

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Lâm nghiệp

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0203.3879.256 – 0976.913.888.

- Nhiệm vụ: Trực tiếp quản lý xe ôtô và các giấy tờ liên quan đến xe ôtô của cơ quan; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, đảm bảo xe sạch sẽ, vận hành tốt khi có nhu cầu công tác. Chịu hoàn toàn trách nhiệm khi điều khiển xe tham gia giao thông; lái xe đảm bảo an toàn, tận tình với công việc, sử dụng phương tiện phải có ý kiến của lãnh đạo cơ quan. Khi phát hiện xe có sự cố phải báo cáo lãnh đạo kịp thời và đề xuất biện pháp khắc phục.

   
   

 

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 681
Đã truy cập: 4049984