Tòa án nhân dân

1. Thông tin chung:

 

- Tên cơ quan: Tòa án nhân dân huyện Hải Hà.

 

- Địa chỉ: Số 30 - Nguyễn Du - Quảng Hà - Hải Hà.

 

- Điện thoại: 033.3879.274.

 

- Fax:

 

- Email: 

 

Trụ sở

 

2. Tổ chức bộ máy:

 

Ông Phạm Cao Văn

Phó Chánh án

 

- Sinh năm 1962.

- Trình độ: Đại học.

- Điện thoại: 0913.276.193.

- Email: 

Ông Phạm Duy Hải

Thẩm phán

 

- Sinh năm 1973.

- Trình độ: Đại học.

- Điện thoại: 0983.073.848.

- Email: 

Bà Đỗ Thị Hương Lan

Thư ký

 

- Sinh năm 1972.

- Trình độ: Đại học.

- Điện thoại: 033.3879.274.

- Email: 

Ông Nguyễn Minh Trang

Kế toán

 

- Sinh năm 1978.

- Trình độ: Đại học.

- Điện thoại: 033.3879.274.

- Email: 

 

Bà Vương Thị Thanh

Thư ký

 

- Sinh năm 1985.

- Trình độ: Đại học.

- Điện thoại: 033.3879.274.

- Email:   

Ông Nguyễn Đức Bình

Thư ký

 

- Sinh năm 1986.

- Trình độ: Đại học.

- Điện thoại: 033.3879.274.

- Email: 

Ông Lê Trung Nghĩa

Thư ký

 

- Sinh năm 1987.

- Trình độ: Đại học.

- Điện thoại: 033.3879.274.

- Email: 

 

 3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

- Toà án xét xử những vụ án hình sự; những vụ án dân sự (bao gồm những tranh chấp về dân sự; những tranh chấp về hôn nhân và gia đình; những tranh chấp về kinh doanh, thương mại; những tranh chấp về lao động); những vụ án hành chính.

- Toà án giải quyết những việc dân sự (bao gồm những yêu cầu về dân sự; những yêu cầu về hôn nhân và gia đình; những yêu cầu về kinh doanh, thương mại; những yêu cầu về lao động); giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp; xem xét và kết luận cuộc đình công hợp pháp hay không hợp pháp.

- Toà án giải quyết những việc khác theo quy định của pháp luật (quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong quá trình giải quyết tranh chấp thương mại tại Trọng tài; ra quyết định thi hành án hình sự; hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù; ra quyết định miễn chấp hành hình phạt hoặc giảm mức hình phạt đã tuyên; ra quyết định xoá án tích...).

- Toà án có nhiệm vụ bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể; bảo vệ tính mạng, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân.

 

- Bằng hoạt động của mình, Toà án góp phần giáo dục công dân trung thành với Tổ quốc, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tôn trọng những nguyên tắc của cuộc sống xã hội, ý thức đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, các vi phạm pháp luật khác.

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1524
Đã truy cập: 2749106