Công an huyện

1. Thông tin chung:

 

- Tên cơ quan: Công an huyện Hải Hà.

 

- Địa chỉ: Số 130 - Trần Bình Trọng - Quảng Hà - Hải Hà.

 

- Điện thoại: 0203.3879.261.

 

- Fax: 0203.3761.152.

 

- Email: 

 

2. Tổ chức bộ máy:

 

                              

Ông Vũ Hồng Mạnh

Trưởng Công an

 

- Sinh năm 1960.

- Trình độ: Đại học.

- Điện thoại: 0913.265.759.

- Email:

 

Ông Nguyễn Bá Trường

Phó Trưởng Công an

 

- Sinh năm 1957.

- Trình độ: Đại học.

- Điện thoại: 0913.263.745.

- Email:

 

Ông Nguyễn Văn Hải

Phó Trưởng Công an

 

- Sinh năm 1964.

- Trình độ: Đại học.

- Điện thoại: 0913.371.041.

- Email:

 

Ông Phạm Hồng Phú

Phó Trưởng Công an

 

- Sinh năm 1969.

- Trình độ: Đại học.

- Điện thoại: 0913.265.759.

- Email:

 

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1349
Đã truy cập: 2748931