Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, tiến tới Đại hội XIII của Đảng!
Người Hải Hà Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện!
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Hải Hà hướng tới Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc!

Công an huyện

1. Thông tin chung:

 

- Tên cơ quan: Công an huyện Hải Hà.

 

- Địa chỉ: Số 130 - Trần Bình Trọng - Quảng Hà - Hải Hà.

 

- Điện thoại: 0203.3879.261.

 

- Fax: 0203.3761.152.

 

- Email: 

 

2. Tổ chức bộ máy:

 

                              

Ông Vũ Hồng Mạnh

Trưởng Công an

 

- Sinh năm 1960.

- Trình độ: Đại học.

- Điện thoại: 0913.265.759.

- Email:

 

Ông Nguyễn Bá Trường

Phó Trưởng Công an

 

- Sinh năm 1957.

- Trình độ: Đại học.

- Điện thoại: 0913.263.745.

- Email:

 

Ông Nguyễn Văn Hải

Phó Trưởng Công an

 

- Sinh năm 1964.

- Trình độ: Đại học.

- Điện thoại: 0913.371.041.

- Email:

 

Ông Phạm Hồng Phú

Phó Trưởng Công an

 

- Sinh năm 1969.

- Trình độ: Đại học.

- Điện thoại: 0913.265.759.

- Email:

 

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 692
Đã truy cập: 1376281