Người Hải Hà Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện!
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Hải Hà hướng tới Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc!

Giới thiệu chung

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan: Huyện ủy Hải Hà.

Địa chỉ: Số 02 - Ngô Quyền - Quảng Hà - Hải Hà - Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3879.212.

Fax: 0203.3761.098.

Email: hu.hh@quangninh.gov.vn

 

 Trụ sở làm việc 

 

2. Tổ chức bộ máy:

Đồng chí Phạm Xuân Đài

Bí thư Huyện ủy

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Điện thoại: 0904.063.268.

- Email: phamxuandai@quangninh.gov.vn

_____________________________________________________________________________________________

 

Đồng chí Lưu Văn Thường

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện


- Trình độ chuyên môn: Đại học Quốc gia, Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.217- 0915.345.617

- Email: luuvanthuong@quangninh.gov.vn

 _____________________________________________________________________________________________

 

Đồng chí Hồ Đức Quang

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

Sinh năm 1971.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Trình độ LLCT: Cử nhân.

Email: 

Điện thoại:

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 664
Đã truy cập: 1524965