Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện

1. Thông tin chung:

- Tên cơ quan: Phòng Nội vụ huyện Hải Hà

- Địa chỉ: Tầng 3 - Trụ sở Huyện ủy - Phố Ngô Quyền thị trấn Quảng Hà huyện Hải Hà.

- Điện thoại: 0203.3879.166

- Email: phongnv.hh@quangninh.gov.vn

2. Tổ chức bộ máy:

Đồng chí Trần Đức Dũng

Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Email: tranducdung@quangninh.gov.vn.

- Điện thoại: 0203.3879.227 - 0913.371.825.

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 

 _________________________________________________________________

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Linh

Phó Thủ trưởng

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành CNTT, Cử nhân Luật Kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0203.3762.760 - 0983.265.468.

- Email: nguyenthihonglinh.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: .

  _________________________________________________________________ 

 

Đồng chí  Hà Mạnh Tuấn

Phó Thủ trưởng

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3762.760 - 0904.603.994

- Email: 

  _________________________________________________________________

Đồng chí Lương Đình Vân

Chuyên viên

 

- Trình độ: Cử nhân kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0904.612.242.

- Email:

  _________________________________________________________________

 

Đồng chí Vũ Thu Hiền

Chuyên viên

 

- Trình độ: Cử nhân Nông nghiệp.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0974.896.729.

- Email:

 
 
  _________________________________________________________________

Ông Nguyễn Trọng Thanh

Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế, Kỹ sư ngành CNTT.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.166 - 0977.353.828.

- Email: nguyentrongthanh@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 

  _________________________________________________________________

Ông Lê Ánh Hồng

Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Báo chí

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 0203.3879.166 - 0395.001.212 – 0395.233.567.

- Email: leanhhong@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 

  _________________________________________________________________

Đồng chí Trần Khánh Ly

Chuyên viên

 

- Trình độ: Cử nhân Lịch sử, Cử nhân Luật Kinh tế.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0396.812.736.

- Email:

- Nhiệm vụ

  _________________________________________________________________

Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Trinh

Chuyên viên

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0918.919.986

- Email:

- Nhiệm vụ:

 

3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

Xem nội dung chi tiết tại đây


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1307
Đã truy cập: 2748889