Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện

1. Thông tin chung:

- Tên cơ quan: Phòng Nội vụ huyện Hải Hà

- Địa chỉ: Tầng 3 - Trụ sở Huyện ủy - Phố Ngô Quyền thị trấn Quảng Hà huyện Hải Hà.

- Điện thoại: 0203.3879.166

- Email: phongnv.hh@quangninh.gov.vn

2. Tổ chức bộ máy:

Đồng chí Nguyễn Ngọc Khoắn

Thủ trưởng

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành quản lý Kinh tế.

- Trình độ LLCT: Cử nhân.

- Điện thoại: 01655.742.828.

- Email: nguyenngockhoan@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Linh

Phó Thủ trưởng

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành CNTT, Cử nhân Luật Kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0203.3762.760 - 0983.265.468.

- Email: nguyenthihonglinh.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: .

 

Đồng chí Nguyễn Sơn Hà

Phó Thủ trưởng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học sư phạm - chuyên ngành Sinh học.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 097.961.805

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 

 

Đồng chí Lương Đình Vân

Chuyên viên

 

- Trình độ: Cử nhân kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0904.612.242.

- Email:

 

 

Đồng chí Vũ Thị Lan Anh

Chuyên viên

 

- Trình độ: Cử nhân Nông nghiệp.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0979.350.558.

- Email:

 

Ông Trần Minh Khiêm

Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính, Cử nhân Luật Kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.166 - 0912.392.305

- Email: tranminhkhiem@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 

 

Ông Nguyễn Trọng Thanh

Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế, Kỹ sư ngành CNTT.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.166 - 0977.353.828.

- Email: nguyentrongthanh@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 

 

Ông Lê Ánh Hồng

Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Báo chí

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 0203.3879.166 - 0395.001.212 – 0395.233.567.

- Email: leanhhong@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 

 

Đồng chí Trần Khánh Ly

Chuyên viên

 

- Trình độ: Cử nhân Lịch sử, Cử nhân Luật Kinh tế.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0396.812.736.

- Email:

 

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 113
Đã truy cập: 796152