Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện

1. Thông tin chung:

- Tên cơ quan: Phòng Nội vụ huyện Hải Hà

- Địa chỉ: Tầng 3 - Trụ sở Huyện ủy - Phố Ngô Quyền thị trấn Quảng Hà huyện Hải Hà.

- Điện thoại: 0203.3879.166

- Email: phongnv.hh@quangninh.gov.vn

2. Tổ chức bộ máy:

Đồng chí Nguyễn Ngọc Khoắn

Thủ trưởng

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành quản lý Kinh tế.

- Trình độ LLCT: Cử nhân.

- Điện thoại: 01655.742.828.

- Email: nguyenngockhoan@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Linh

Phó Thủ trưởng

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành CNTT, Cử nhân Luật Kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0203.3762.760 - 0983.265.468.

- Email: nguyenthihonglinh.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: .

 

Đồng chí Nguyễn Sơn Hà

Phó Thủ trưởng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học sư phạm - chuyên ngành Sinh học.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 097.961.805

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 

 

Đồng chí Lương Đình Vân

Chuyên viên

 

- Trình độ: Cử nhân kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0904.612.242.

- Email:

 

 

Đồng chí Vũ Thị Lan Anh

Chuyên viên

 

- Trình độ: Cử nhân Nông nghiệp.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0979.350.558.

- Email:

 

Ông Trần Minh Khiêm

Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính, Cử nhân Luật Kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.166 - 0912.392.305

- Email: tranminhkhiem@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 

 

Ông Nguyễn Trọng Thanh

Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế, Kỹ sư ngành CNTT.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.166 - 0977.353.828.

- Email: nguyentrongthanh@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 

 

Ông Lê Ánh Hồng

Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Báo chí

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 0203.3879.166 - 0395.001.212 – 0395.233.567.

- Email: leanhhong@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 

 

Đồng chí Trần Khánh Ly

Chuyên viên

 

- Trình độ: Cử nhân Lịch sử, Cử nhân Luật Kinh tế.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0396.812.736.

- Email:

 

3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

Xem nội dung chi tiết tại đây


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 202.
Đã truy cập: 32923.