Danh sách cổng thành phần Cấp xã Huyện Hải Hà

27/11/2018

Thị trấn Quảng Hà
(Thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà - Phan Văn Việt Chủ tịch -Điện thoại- 02033762600- 0913071548 - Email:  phanvanviet@quangninh.gov.vn)

Xã Cái Chiên
(xã Cái Chiên, huyện Hải Hà -  Nguyễn Văn Pẩu Bí thư - Chủ tịch- Điện thoại: 0973 078 348 )

Xã Quảng Điền
(xã Quảng Điền, huyện Hải Hà-  Nguyễn Quốc Hương Chủ tịch- Điện thoai: 02033 879 705 -  0936 423 626-Email: nguyenquochuong71@gmail.com)

Xã Quảng trung
(xã Quảng Trung, huyện Hải Hà - Lê Văn Xuyên Chủ tịch-Điện thoại: 02033 879-193 0979 346 136 -Email levanxuyen@quangninh.gov.vn)

Xã Tiến Tới
(Xã Tiến Tới, huyện Hải Hà - Đinh Tiến Hùng Chủ tịch-Điện thoại: 02033507-038 01683 334 286 -Email: dinhtienhung@quangninh.gov.vn)

Xã Quảng Thắng
(xã Quảng Thắng, huyện Hải Hà - Đỗ Đức Ngọc Bí thư - Chủ tịch-Điện thoại:  02033879772-09777038696 -Email: doducngoc@quanginh.gov.vn)

Xã Quảng Thành
(xã Quảng Thành, huyện Hải Hà- Trần Văn Trí Chủ tịch -Điện thoại: 02033862650 0968888975 - Email:tranvantri@quangninh.gov.vn)

Xã Quảng Minh
(xã Quảng Minh, huyện Hải Hà- Nguyễn Đức Chính Chủ tịch -Điện thoại: 02033760170 - 01689490480- Email: nguyenducchinh@quangninh.gov.vn)

Xã Phú Hải
(xã Phú Hải, huyện Hải Hà Phạm Văn Minh Chủ tịch xã Phú Hải - Điện thoại: 02033879177 0915194969 - Email:  phamvanminh@quangninh.gov.vn)

Xã Quảng Đức
(xã Quảng Đức, huyện Hải Hà - Phùn Quay Nàm Chủ tịch- Điện thoại: 02033 765 413 Email: phunquaynam@quangninh.gov.vn)

Xã Quảng Phong
(xã Quảng Phong, huyện Hải Hà - Đặng Phúc Sinh Chủ tịch -Điện thoại : 02033879411 - 0971294088 - Email: xaquangphong@quangninh.gov.vn )

Xã Quảng Long
(xã Quảng Long, huyện Hải Hà - Phạm Thanh Hải Chủ tịch -Điện thoại: 02033879070- 0983486755- Email: phamthanhhai@quangninh.gov.vn)

Xã Đường Hoa
(xã Đường Hoa, huyện Hải Hà  -  Đinh Hữu Quý Chủ tịch- Điện thoại: 02033879422 - 0973963590- Email: dinhhuuquy.xadh@gmail.com)

Xã Quảng Sơn
(xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà -  Phạm Văn Khởi Chủ tịch -Điện thoại: 02033879368 - 0988560369 - Email: phamvankhoi@quangninh.gov.vn)

Xã Quảng Thịnh
(xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà - Phạm Văn Tú Chủ tịch- Điện thoại: 02033879588- 0983242964- Email: phamvantu.hh@quangninh.gov.vn)

Xã Quảng Chính
(xã Quảng Chính, huyện Hải Hà Đinh - Khắc Đào Chủ tịch-Điện thoại: 02033507288-0983766322 -Email: dinhkhacdao@quangninh.gov.vn )


Các tin liên quan

Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 346
Đã truy cập: 757753