Danh sách cổng thành phần Cấp xã Huyện Hải Hà

27/11/2018

1. Cổng thông tin điện tử thành phần thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà

- Chịu trách nhiệm: Phan Văn Việt - Chủ tịch UBND thị trấn Quảng Hà

- Điện thoại: 0913.071.548.

- Email: phanvanviet@quangninh.gov.vn.

___________________________________________________

 

2. Cổng thông tin điện tử thành phần xã Cái Chiên, huyện Hải Hà

- Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cái Chiên.

- Điện thoại: 0837.671.888.

- Email: nguyenvandong@quangninh.gov.vn.

___________________________________________________

 

3. Cổng thông tin điện tử thành phần xã Đường Hoa, huyện Hải Hà

- Chịu trách nhiệm: Phạm Thanh Hải - Chủ tịch UBND xã Đường Hoa.

- Điện thoại: 0983486755.

- Email: phamthanhhai@quangninh.gov.vn.

___________________________________________________

 

4. Cổng thông tin điện tử thành phần xã Quảng Chính, huyện Hải Hà

- Chịu trách nhiệm: Nguyễn Xuân Giang - Chủ tịch UBND xã Quảng Chính.

- Điện thoại: 0936.905.140.

- Email: nguyenxuangiang@quangninh.gov.vn.

___________________________________________________

 

5. Cổng thông tin điện tử thành phần xã Quảng Đức, huyện Hải Hà

- Chịu trách nhiệm: Trần Văn Trí - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Đức.

- Điện thoại: 0968.888.975.

- Email: tranvantri@quangninh.gov.vn.

___________________________________________________

 

6. Cổng thông tin điện tử thành phần xã Quảng Long, huyện Hải Hà

- Chịu trách nhiệm: Trần Xuân Thu - Chủ tịch UBND xã Quảng Long.

- Điện thoại: 0393.740.115.

- Email: tranxuanthu@quangninh.gov.vn.

___________________________________________________

 

7. Cổng thông tin điện tử thành phần xã Quảng Minh, huyện Hải Hà

- Chịu trách nhiệm: Nguyễn Đức Thiện - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Minh.

- Điện thoại: 0913.506.443.

- Email: nguyenducthien.hh@quangninh.gov.vn.

___________________________________________________

 

8. Cổng thông tin điện tử thành phần xã Quảng Phong, huyện Hải Hà

- Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Hưởng - Chủ tịch UBND xã Quảng Phong.

- Điện thoại: 0983.820.166.

- Email: nguyenvanhuong.hh@quangninh.gov.vn.

___________________________________________________

 

9. Cổng thông tin điện tử thành phần xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà

- Chịu trách nhiệm: Đặng Tuấn Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn.

- Điện thoại: 0978.135.333.

- Email: dangtuanhiep.hh@quangninh.gov.vn.

___________________________________________________

 

10. Cổng thông tin điện tử thành phần xã Quảng Thành, huyện Hải Hà

- Chịu trách nhiệm: Nguyễn Hải Hà - Chủ tịch UBND xã Quảng Thành.

- Điện thoại: 0985.881.180.

- Email: nguyenhaiha.hh@quangninh.gov.vn.

___________________________________________________

 

11. Cổng thông tin điện tử thành phần xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà

- Chịu trách nhiệm: Mạc Đình Triển - Chủ tịch UBND xã Quảng Thịnh.

- Điện thoại: 0342.741.258.

- Email: macdinhtrien@quangninh.gov.vn.

___________________________________________________

 

 


Các tin liên quan

Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 751
Đã truy cập: 3729258