Danh sách cổng thành phần Cấp xã Huyện Hải Hà

27/11/2018

Thị trấn Quảng Hà
(Thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà -  - Chủ tịch - Điện thoại:   - Email: @quangninh.gov.vn)

Xã Cái Chiên
(xã Cái Chiên, huyện Hải Hà -  - Chủ tịch- Điện thoại:  - Email: @quangninh.gov.vn )

Xã Quảng Thành
(xã Quảng Thành, huyện Hải Hà- Trần Văn Trí - Bí thư - Chủ tịch - Điện thoại: 02033862650 - 0968888975 - Email:tranvantri@quangninh.gov.vn)

Xã Quảng Minh
(xã Quảng Minh, huyện Hải Hà - Đỗ Đức Ngọc - Bí thư - Chủ tịch - Điện thoại: 0977.703.896- Email: doducngoc@quangninh.gov.vn)

Xã Quảng Đức
(xã Quảng Đức, huyện Hải Hà - Đặng Minh Tuân - Chủ tịch - Điện thoại: 0913.388.844. Email: dangminhtuan@quangninh.gov.vn)

Xã Quảng Phong
(xã Quảng Phong, huyện Hải Hà - Bùi Thị Cúc - Bí thư - Chủ tịch - Điện thoại : 0386.154.366 - Email: buithicuc@quangninh.gov.vn )

Xã Quảng Long
(xã Quảng Long, huyện Hải Hà - Phạm Thanh Hải - Chủ tịch - Điện thoại:   - Email: phamthanhhai@quangninh.gov.vn)

Xã Đường Hoa
(xã Đường Hoa, huyện Hải Hà )

Xã Quảng Sơn
(xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà -  Đồng Mạnh Hùng - Bí thư - Chủ tịch -Điện thoại: 0979.983.030 - Email: dongmanhhung@quangninh.gov.vn)

Xã Quảng Thịnh
(xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà - Mạc Đình Triển -  Chủ tịch- Điện thoại: 0342.741.258  - Email: macdinhtrien@quangninh.gov.vn)

Xã Quảng Chính
(xã Quảng Chính, huyện Hải Hà - Phạm Văn Dũng - Chủ tịch - Điện thoại: 0977.702.839 -Email: phamvandung@quangninh.gov.vn )


Các tin liên quan

Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1428
Đã truy cập: 1693242