Người Hải Hà Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện!
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Hải Hà hướng tới Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc!

Danh sách cổng thành phần Cấp xã Huyện Hải Hà

27/11/2018

Thị trấn Quảng Hà
(Thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà -  - Chủ tịch - Điện thoại:   - Email: @quangninh.gov.vn)

Xã Cái Chiên
(xã Cái Chiên, huyện Hải Hà -  - Chủ tịch- Điện thoại:  - Email: @quangninh.gov.vn )

Xã Quảng Thành
(xã Quảng Thành, huyện Hải Hà- Trần Văn Trí - Bí thư - Chủ tịch - Điện thoại: 02033862650 - 0968888975 - Email:tranvantri@quangninh.gov.vn)

Xã Quảng Minh
(xã Quảng Minh, huyện Hải Hà - Đỗ Đức Ngọc - Bí thư - Chủ tịch - Điện thoại: 0977.703.896- Email: doducngoc@quangninh.gov.vn)

Xã Quảng Đức
(xã Quảng Đức, huyện Hải Hà - Đặng Minh Tuân - Chủ tịch - Điện thoại: 0913.388.844. Email: dangminhtuan@quangninh.gov.vn)

Xã Quảng Phong
(xã Quảng Phong, huyện Hải Hà - Bùi Thị Cúc - Bí thư - Chủ tịch - Điện thoại : 0386.154.366 - Email: buithicuc@quangninh.gov.vn )

Xã Quảng Long
(xã Quảng Long, huyện Hải Hà - Phạm Thanh Hải - Chủ tịch - Điện thoại:   - Email: phamthanhhai@quangninh.gov.vn)

Xã Đường Hoa
(xã Đường Hoa, huyện Hải Hà )

Xã Quảng Sơn
(xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà -  Đồng Mạnh Hùng - Bí thư - Chủ tịch -Điện thoại: 0979.983.030 - Email: dongmanhhung@quangninh.gov.vn)

Xã Quảng Thịnh
(xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà - Mạc Đình Triển -  Chủ tịch- Điện thoại: 0342.741.258  - Email: macdinhtrien@quangninh.gov.vn)

Xã Quảng Chính
(xã Quảng Chính, huyện Hải Hà - Phạm Văn Dũng - Chủ tịch - Điện thoại: 0977.702.839 -Email: phamvandung@quangninh.gov.vn )


Các tin liên quan

Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1333
Đã truy cập: 1535925